Anton Jonsson Genberg

Född:1862-06-20 – Östersunds församling, Jämtlands län
Död:1939-01-08 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Landskapsmålare


Band 17 (1967-1969), sida 59.

Meriter

2 Genberg, Anton Jonsson, brorsdtrs son till G 1, f 20 juni 1862 i Östersund, d 8 jan 1939 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: slaktaren Pehr Jonsson o Anna Genberg. Elev vid Tekn skolan i Sthlm 82–84, studerade även vid Oscar Törnås privata målarskola där, elev vid FrKA 30 aug 84–89, led av styr för Sveriges allm konstfören från 06, v ordf i Sv konstnärernas fören 13–18. – LFrKA 22.

G 23 juli 95 i Sthlm (Hedv El) m Maria Charlotta Anderberg, f 25 sept 66 där (Jak), d 14 juni 29 i Nacka (Sth), dtr till landskamreraren Anders Martin A o Eugenia Augusta (Nini) Thomée.

Biografi

På Törnås målarskola var G kamrat med bl a E Erdtman och G Kallstenius. Han tog djupa intryck av Alfred Wahlbergs och Törnås måleri: 90-talets målningar med motiv från Grez och Rivieran visar ett ljusstämt valörmåleri i fransk anda.

Den sv fjällnaturen var ett motiv som utnyttjades mycket sent av konstnärerna. Landskapsromantiker som Fahlcrantz, Marcus Larsson och Edv Bergh for till Norge i J G Dahls fotspår. En av de få som målade den sv fjällvärlden var P D Holm, G:s lärare på akademin. Sannolikt har detta haft betydelse för såväl G som Johan Tirén, vilken också var lärjunge till Holm. Bägge har kommit att räknas som konstnärliga upptäckare av det jämtländska landskapet. Huvuddelen av G:s produktion upptar skildringar från trakter som Åre, Storlien och Handöl under olika årstider och i skiftande dagrar.

G:s behandling av motiven präglas av naturalistisk saklighet, och målningarna utmärks i regel av en ljus och frisk atmosfär. Under 1900-talet fick G:s stil småningom en mer dekorativ karaktär. Från senare år finns också målningar med motiv från Blekinge och Västkusten, Italien och Estland.

G:s intresse för Jämtland tog sig även praktiska uttryck. Påverkad av arkitekten Agi Lindegrens initiativ i Hudiksvall, planerade han ett konstmuseum i Östersund, vilket 1914 öppnades för allmänheten. Samlingarna innehöll då ett 50-tal verk, hopsamlade av G, som från första stund tog livlig del i själva organisationsarbetet. – G har beskrivits som en gladlynt och jovialisk natur.

Deltog i utställnir i Sverige (Baltiska utställn, Malmö 1914) o utomlands, hade ett flertal egna utställn:r, de flesta på Konstnärshuset, Sthlm. Repr i Nord mus, Jämtlands läns konstförenrs mus, Östersund, Gävle mus o Västerås konstfören:s konstgall.

Författare

Anna-Stina BlokzijlSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Konstutställning. [Katalog f Jämtlands läns hush :sällskaps 100 års jubi-leumsutst, Östersund.] Sthlm 1920. 37 s, 16 pl.

Källor och litteratur

Källor o litt: E Festin, A G (Jämten 1919); Jämtl:s läns konstfören:s 50-årsjubileum (ibid 1964, s 147 f); G Lilja, A J G (SKL).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anton Jonsson Genberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13006, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anna-Stina Blokzijl), hämtad 2023-02-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13006
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anton Jonsson Genberg, urn:sbl:13006, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anna-Stina Blokzijl), hämtad 2023-02-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se