Sune Genell

Född:1897-05-09 – Södra Åsums församling, Skåne län
Död:1960-12-07 – Limhamns församling, Skåne län

Läkare (obstetriker)


Band 17 (1967-1969), sida 60.

Meriter

Geneil, Sune, f 9 maj 1897 i S Åsum (Malm), d 7 dec 1960 i Malmö (Limhamn). Föräldrar: sparbankskamreraren Nils G o Maria Lovisa Nelander. Studentex vid Malmö h a l 22 maj 16, inskr vid LU 17 jan 17, MK 31 maj 21, ML 31 maj 28, amanuens vid Gbgs barnbördshus o vid Akad sjukhuset i Uppsala 31—35, underläk vid Lunds lasaretts kvinnoklinik 1 jan 36—31 maj 38, bitr lär i obstetrik o gynekologi vid LU 1 juni 36 —31 maj 38, disp 18 nov 37, doc i obstetrik o gynekologi 7 dec s å, MD 31 maj 38, allt i Lund, överläk vid Malmö allm sjukhus' kvinnoklinik 1 juni 38—31 juni 48, överläk vid Malmö allm sjukhus' kvinnoklinik o prof i obstetrik o gynekologi vid LU 12 mars s å. — LFS 50.

G 1) 2 juni 31 (—53) i Tolg (Kron) m Ruth Anne-Charlotte Hallborg, f 10 sept 00 i Växjö, dtr till prosten Sven Aron H o Sigrid Sara Bernhardina Jacobsson; 2) 27 april 53 i Malmö (S:t Johannes) m Birgitta (Britta) Ingegerd Eriksson, f 20 febr 09 i Uppsala, dtr till maskinisten Arvid Fredrik Henning E o Anna Cecilia Gustafsson.

Biografi

Redan som ung insåg G betydelsen av endokrinologisk forskning för obstetrik och gynekologi. Efter studier hos den vittberömde Bernhard Zondek i Berlin 1931 upprättade G hos Axel Westman i Uppsala det »hormons-laboratorium, som med dem sedan flyttade till Lund. Under överläkaretiden i Malmö sedan 1938 och i synnerhet i den nya, av G förebildligt välplanerade kvinnokliniken där, färdig 1944, drev han ett stort laboratorium för biologiska och kemiska hormonanalyser, spermaundersökningar och cytologi.

Som forskare var G mycket mångsidig och produktiv, initiativrik och fylld av vetenskaplig entusiasm. Särskilt förtjänar framhållas hans stora experimentalarbeten över vaginal-och uterusmotorikens hormonala regulation och betydelse för spermiepassagen, påvisandet av magnesiumjoners stegrande effekt på oxytocinverkan, fastställandet av normalkurvan för oestrogenutsöndring under menstruationscykeln, den cykliska variationen av trombocyttalet samt kliniska studier över foglossning, genitalmissbildningar, sterilitetsproblem, hormonterapi och över kombinerad radiologisk och kirurgisk behandling av livmoderhalscancer.

G erhöll 1948 som självskriven den första av de professurer vid Lunds universitet som är knutna till Allmänna sjukhuset i Malmö, där praktisk undervisning i obstetrik och gynekologi bedrivits sedan 1931 av hans företrädare Otto Gröné. Som professor med full undervisningsskyldighet arbetade G intensivt för bättre studentundervisning med hänsyn till planläggning och undervisningsformer för »post graduate education». Han var som ledare av en av landets största kvinnokliniker inte minst en förträfflig läkare, kunnig, klok, förstående, med klar blick för de allmänmänskliga aspekterna på sjukdom och lidande.

Inom sv gynekologi gjorde G en pionjärinsats både beträffande den sedan regelbundet återkommande »Gynekologveckan» för kvinnokliniköverläkare och den första vidareutbildningskursen för blivande specialister. Han bildade 1945 Sydsv gynekologsällskapet, en viktig föreningslänk mellan sv gynekologi och dansk, med vilken han hade ett nära och fruktbart samarbete. Han var en ovanligt skicklig organisatör, arbetade raskt och effektivt med de talrika förtroendeuppdrag han beklädde, bl a som styresman för Allmänna sjukhuset, ordf i flera läkareföreningar och v ordf i Sv gynekologförbundet.

Redan under studieåren märktes vad som sedan förblev utmärkande för G: redig och klar tanke, entusiasm, orädd debattglädje, litterär talang med lättflytande elegant stil. Han var en av studenttidningen Lundagårds första redaktörer. Hans skrivsätt då och alltsedan hade det talade ordets omedelbarhet, kryddades av arrogans och sarkasm, fyndig kvickhet och humor. G hade den blandning av flegma och livlighet, som kanske är utmärkande för ett gott skånskt kynne. Grundstämningen i hans gemyt var glättig lättillgänglighet och vänlig godmodighet, någon gång bruten av temperamentsfullt uppblossande.

Författare

Alf SjövallSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se LUM 1959—60, Lund 1962, s 216—218.

Källor och litteratur

Källor o litt: Kanslerämb:s för rikets univ arkiv, Lund, Avgj ärenden, 7/12 1937, RA.— LUM 1959—60 (1962); A Sjövall, nekr:r i Nord Medicin 1961 o FS:s Förhandhr, bd 31 (1961).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sune Genell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13008, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Sjövall), hämtad 2020-02-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13008
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sune Genell, urn:sbl:13008, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Sjövall), hämtad 2020-02-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se