Georgii, af Georgii, släkterBand 17 (1967-1969), sida 63.

Biografi

Georgii, af Georgii, släkt, troligen härstammande från Nicolaus Jürgens, som 1683 fick burskap i Hamburg som »Fischbeinreisser» (klyvare av valbarder vid tillverkning av paraplyspröt o käppar). Dennes son Peter Eberhard (f 1686) är sannolikt identisk med den 1709 från Hamburg till Sverige inflyttade Peter Eberhard G (d 1725), som blev hovapotekare o innehavare av apoteket Kronan i Sthlm. Detta övertogs sedan av en son o var i familjens ägo till 1804.

Förutom till sin efterträdare på apoteket blev P E G far till prof Carl Fredrik G (G 1), till medalj gravören Nicolaus (Nils) G (G 2) o till stadsfiskalen o rådmannen i Sthlm Johan Hubert G (1718—79), som var en av stadens representanter vid riksdagen 1769—70.

En av Carl Fredrik G:s söner Per Eberhard (Evert) G (1759—1808) gjorde en snabb ämbetsmannakarriär. Han blev 1797 hovrättsråd i Åbo hovrätt o följande år underståthållare i Sthlm. 1799 blev han en av de väl avlönade direktörerna vid Generaldiskontkontoret, utnämndes 1802 till landshövding i Sthlms län, valdes s å till fullmäktig i Generaltullarrendesocieteten o blev 1803 ledamot av Högsta domstolen. Han deltog i stiftandet av Musikaliska sällskapet

I Åbo o invaldes 1799 i Musikaliska akademin. Hans son statssekreteraren Carl Petter G (1787—1837) adlades 1818 enligt RF § 37 med namnet af G. En dotter till honom blev mor till Hjalmar Branting. En brorson till Per Eberhard G var prof Carl August G (G 3). Ofrälse grenar av släkten fortlever.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Tidnrklipp i Geneal foten:s arkiv, Sthlm. — N Ahnlund, Jonas Hallenberg (1957), s 37; B Boethius, Magistraten o borgerskapet i Sthlm 1719—1815 (1943); P-E Brolin, Hattar o mössor i borgarståndet 1760—66 (1953); R F Hochschild, Memoarer, 3 (1909), s 291, 307; W G Lagus, Åbo hofrätts hist... (1834); J A A Liideke, Denkmal der Wieder-Eröffnung der Deutschen Kirche in Sthlm (1823); Samzelius; N Staf, Polisväsendet i Sthlm 1776—1850 (1950); SvTeknF; C H Tersmeden, Kalender öfver ... ointrod adel (1886); G Ulfsparre, Från Karl XIV Johans dagar (1907); B Wedberg, Konungens Högsta domstol 1789—1809 (1922).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Georgii, af Georgii, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13010, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13010
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Georgii, af Georgii, släkter, urn:sbl:13010, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se