Carl Gustaf Gillberg

Född:1774-10-01 – Västerås Badelunda församling, Västmanlands län (i Malma)
Död:1855-06-03 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Kopparstickare, Litograf


Band 17 (1967-1969), sida 124.

Meriter

3 Gillberg, Carl Gustaf, bror till G 2, f 1 okt 1774 på Malma, Badelunda (Vm), d 3 juni 1855 i Sthlm (Hedv El). Elev vid FrKA dec 85, kadett vid fortifik 93, konduktörs fullm där 16 juli 99, konduktörs lön 28 jan 09, löjtn i armén 26 sept 09, lär i teckn vid Krigsakad på Karlberg 11–40, kapten vid Ingenjörskåren 11 april 20–7 aug 32, majors n h o v 3 okt 40. – LKrVA 22.

G 17 dec 37 i Sthlm (Finska) m Maria Elisabeth Salin, f 22 nov 07 i Gamla Karleby, d 13 jan 86 i Sthlm (Maria), dtr till sjömannen Henric S o Maria Westerholm.

Biografi

G fick dels undervisning vid Målarakademin, dels av fadern, särskilt under sin senare studietid i Sthlm, då han var dennes, direkte elev som gravör. Som landskapsmålare studerade han för J F Martin och Louis Belanger, båda vid akademin. I tidiga verk, utställda vid akademins utställningar, framträder han främst som landskapskonstnär, och som sådan deltog han också 1818 i Götiska förbundets utställning i Sthlm. I motsats till fadern och brodern Jacob Axel företog han ingen utrikes studieresa men gjorde 1799 i sällskap med den tyske reseskildraren J W Schmidt en resa genom Sverige, vilken avsatte spår i hans produktion. G inskrevs tidigt vid fortifikationskåren och kom att fungera i militär tjänst en stor del av sitt liv. Han deltog med utmärkelse i 1808–09 års finska krig och medföljde vid Karl XIV Johans fälttåg i Tyskland.

G:s verksamhet som konstnär var till stor del förbunden med hans pedagogiska uppgifter. Han utförde en svit förlageserier för teckningsundervisningen vid Karlberg. Självständigast framträder han som konstnär i sina landskapsbilder, bland vilka märks akvatintbladen till Schmidts Reise durch einige schwedische Provinzen (Hamburg 1801). Men redan under faderns livstid, och i samarbete med denne, hade han gjort en pedagogisk landskapssvit: Principer uti landskaps teckningen för cadetterna vid Kongl Krigs academien (crayongravyrer, 1793). Han lärde sig några år in på 1800-talet den nya litografiska tekniken och utförde i den bl a Etuder till trän för landskapstecknare (1829–30). Av G finns också några tämligen amatörmässiga miniatyrporträtt samt akvareller, bl a med motiv från Lule lappmark.

Författare

Sven SandströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: K Fortifik:s hist, 4: 1 (1930); Hultmark; SKL.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Gustaf Gillberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13065, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Sandström), hämtad 2023-06-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13065
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Gustaf Gillberg, urn:sbl:13065, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Sandström), hämtad 2023-06-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se