Jacob Axel Gillberg

Född:1769-12-15 – Västerås Badelunda församling, Västmanlands län
Död:1845-10-01 – Klara församling, Stockholms län

Miniatyrmålare


Band 17 (1967-1969), sida 123.

Meriter

2 Gillberg, Jacob Axel, son till G 1, f 15 dec 1769 i Badelunda, Vm (Arméns pensionskassas meritbd 37, KrA), d 1 okt 1845 i Sthlm (Klara). Volontär vid fortifik 1 maj 79, elev vid FrKA 81, dessin(at)örlöjtn:s fullm vid fortifik i survivance efter fadern 21 sept 86, kapten vid frikåren i Dalarna 13 febr 89, studier utomlands 92–97, lär i teckn vid Krigsakad på Karlberg 92–10, prof i teckn vid FrKA 20 febr 98, major i armén 30 mars 03, kabinettsminiatyrmålare hos Karl XIV Johan 11 maj 18, dir för FrKA 40. – LFrKA 96.

G 1) omkr 95 (—01) m Maria Antoinette Crux; 2) 23 aug 04 i Sthlm (Ty) m Maria Magdalena Jahn, f 84 (enl vb), d 10 mars 14 där (Klara), o förut g 02–04 m garvaren Jacob Westin, dtr till Joh Chr J; 3) 30 sept 15 i Sthlm (Jak) m Wilhelmina Amelia Hallman, f 22 juni 99 där (Hovf), d 13 aug 77 där (Jak), dtr till läkaren Johan Gustaf H o Charlotta Weser.

Biografi

G inskrevs vid 10 års ålder vid fortifikationskåren, blev några år därefter elev vid Målarakademins skola och introducerades i miniatyrmåleriet av dansken Cornelius Höyer. Han erhöll en rad smärre utmärkelser vid akademin och reste 1792 utomlands på ett statligt resestipendium för att fullborda sina studier. De närmaste åren vistades han bl a i Belgien och Frankrike och uppehöll sig längre tider i Haag och London. Som miniatyrmålare vidareutbildade han sig för Marie de Latour i Bryssel. Han återvände hem 1797, men kvarstod som stipendiat ett år, till dess han erhöll professuren i teckning efter Desprez vid Målarakademin.

G var en smidig och uppskattad tjänsteman och sällskapsmänniska, och hans karriär skedde i tämligen nära kontakt med hovkretsarna. Någon betydande konstnär var han inte, och hans arbeten som utmärkes av en aktningsvärd omsorg rent tekniskt, visar ofta en eftersläpande stilkaraktär. Ännu i en bröstbild av hertig Karl 1794 och i en miniatyr av Gustav IV Adolf 1796 ansluter han sig närmast till rokokons stilideal, medan hans senare verk präglas av en allmänt hållen klassicism. Personhistoriskt intressanta är många av hans porträttminiatyrer, av vilka ett 60-tal tillhör Nationalmusei miniatyrsamling. Han avbildade bl a Malla Montgomery-Silfverstolpe (1807) och Oscar I som kronprins (1826).

Författare

Sven SandströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

G:s fullmakter i Nord mus.

Källor och litteratur

Källor o litt: N M Mandelgrens saml,. KB; Arméns pensionskassas meritbd nr 85, 26/3 1821, KrA; Wernerska saml (på Gell-berg), SSA. – K Asplund, Den sv porträttminiatyrens hist (Konsthist sällsk:s publikation 1916); dens, Hjalmar Wicanders minia-tyrsaml (1920); K Fortifik:s hist, 4:1 (1930); Lembergers under G 1 a a; SKL.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jacob Axel Gillberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13067, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Sandström), hämtad 2024-07-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13067
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jacob Axel Gillberg, urn:sbl:13067, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Sandström), hämtad 2024-07-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se