Gille, släktBand 17 (1967-1969), sida 125.

Biografi

Gille (stundom Gillet o andra avvikande stavningar), vallonsläkt. Personer med detta släktnamn uppträder från 1600-talets förra hälft vid uppländska bruk, framför allt Österby i Film (Upps), utan att deras inbördes släktskap torde kunna säkert utredas.

Johan G:s (d omkr 1718) vid Österby sonson smältardrängen Jacob Mårtensson G (1729–82) vid Österby blev far till verkmästaren vid k myntverket i Sthlm Johan Petter G (1762–1827). Denne blev i äktenskap med en dtr till sin fars kusin smältardrängen vid Österby Abraham G (1723–81) far till juveleraren i Sthlm Jacob G (1789–1881), vars söner var tonsättaren Jacob Edvard G (se nedan) o teaterdirektören Wilhelm Theodor G (1816–68).

Andra grenar av släkten G har fortlevat vid Österby, där den fortfarande är den talrikast representerade vallonsläkten. Abraham G:s brorsons sonson hammarsmeden Claes Abraham G (1825–98) i Ovansjö (Gävl) blev i äktenskap med en dtr till sin fars syssling mästersmeden ]acob Claesson G (1789–1866) vid Österby farfars far till pianisten Carin Ingegärd G-Rybrant (f 1918), g m dirigenten o tonsättaren Stig Alvar Rybrant.

En dtr till Jacob Claesson G:s kusin hammarsmeden Jacob Persson G (1791–1868) vid Österby blev i äktenskap med dragonen Johan Thunell mor till dragonen Carl Johan G (1848–1905) i Hyttan, Morkarla (Upps). Dennes son Gustaf Teodor G (1873–1948) var 1887–1923 militärmusiker vid olika regementen, från 1903 vid Göta artilleriregemente, där han befordrades till styckjunkare, o 1905–25 valthornist i Gbgs orkesterförening. Han var en av förgrundsfigurerna i strävandena att genom organisation höja musikernas sociala o ekonomiska ställning. G var sålunda 1907 en av grundarna av Sv musikerförbundet, vars sekreterare han var 1927–37, o av dess tidning Musikern (redaktör 1907–09 o 1919–40). Han var också en av stiftarna av Sv musikunderofficerarnas riksförbund, vars ordförande han var under många år, o av Sällskapet Vallonättlingar (ordf från dess tillkomst 1938 till 1945). 1923 tog G initiativet till en penninginsamling för restaurering av Mozarts födelsehus i Salzburg.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Stamträd över släkten G 1913, Tekn museet, Sthlm. – E Andrén m fl, Sv silversmide 1520–1850 (1963); A Anjou, Den vallonska slägten Anjou jemte förgreningar (1902); Den gamle musikern berättar (Musikern 1943: 17); E Eckert-Lundin, Gustaf G död (Musikern 1948:3); Fagerstabrukens hist, 4 (1957), 5 (1959), s 26, 45 f, 54, 124 f, 238; G Gille, En släkttavla (Vallonättlingen 1943: 1); dens, Skaparen av »Vallonättlingarnas sång» ur tiden (ibid); dens, Dragonson från Hyttan berättar 50-årsminnen (Olandsbygden 1941); L Gille-Hellsten, Claes Abraham G:s mästarbrev (Vallonättlingen 1950:2); Gustaf G 70 år (ibid 1943:2); Gustaf G död (ibid 1948:1); B Hillgren, Några anteckn:r om vallonerna vid upplandsbruken (1929), s 10 f; dens, Vallonerna vid Österby 1712 (Vallonättlingen 1944: 3); sign »Hov», Bland vallonberättare i Österby (ibid 1946:4); K Kilbom, Ur mitt livs äventyr (1953); dens, Vallonerna (1958); G Lemon, Förbundskämpe jubilerar (Musikern 1943:17); H Malmberg, Gustaf Teodor G (Sohlmans musiklex, 2, 1952); R Mattsson, Abram G (Vallonättlingen 1946:3); Norlind; P Pehrsson, Ur Österby bruks o vallonernas krönika (1899), s 59, 69 f, 91 f, 105 f, 124; Pratstund med gamla smeder (Vallonättlingen 1951:2); PK:s porträttmatr 1936 (1935); C-F Wiberg, Louis De Geer et la colonisation wallonne en Suéde (1876), s 44; Örnberg 4 (1887).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gille, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13068, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13068
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gille, släkt, urn:sbl:13068, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se