Gisiko, släktBand 17 (1967-1969), sida 132.

Biografi

Gisiko, judisk släkt, härstammande från Salomon Plau, som tydligen tagit namn efter sin hemort i Mecklenburg. Han var sannolikt far till Elias Vierrathen, vilken blev stamfar för den svenska släkten Heyman, o säkert till handlanden Samuel Salomon (omkr 1725—1803), som flyttade från Plau till Schwerin senast 1760 o till Sthlm på 1770-talet. Han fick 1780 stöd av sin svärson Marcus Isak, en bror till Aron Isak.

1792 var S S kompanjon med sin son Alexander Salomon G (1760—1834), som kommit till Sthlm först 1786 o 1787 fått tillstånd av Sthlms magistrat att driva grosshandel. 1795—1811 drev han en sidenfabrik, som han sistnämnda år överlät till sin svåger Isak Nathan Oppenheimer, tidigare g m Marcus Isaks änka Amalia Salomon (d 1801); en annan syster, Sara Salomon (d 1819), blev stammoder för släkten Josephson. 1798 fick han kommerskollegiets tillstånd att idka ullhandel, vilket förnyades 1803, 1805 o 1807. Från 1810 var G i bolag med grosshandlaren Levin Isak i Sthlm, men i samband med den svåra ekonomiska krisen 1815 gick de i konkurs. Senare flyttade han till Helsingfors, där han enligt mosaiska församlingens i Sthlm äldsta kyrkobok övergick till den lutherska läran jämte sin familj.

A S G var gift två gånger, i båda fallen med döttrar till sin ovannämnda syster Amalia o Marcus Isak. Bland hans barn i första giftet märks den ansedde musik- o språkläraren Mauritz G (1794—1863) i Sthlm, bland barnen i andra giftet grosshandlaren Carl Samuel G (1811—93) i Sthlm, packhusinspektoren vid tullkammaren i Åbo Otto Herman G (1812—69) o stadsmäklaren Axel Daniel G (f 1814; levde ännu 1868) i S:t Petersburg. Carl Samuel G blev far till målarinnan o tecknaren Ida Emma Charlotta G (1859—1940), från 1894 g m amtsfor-valter Johan Albert Spärck (d 1903) i Danmark, o till kommendör Axel Henrik G (1869—1943). Den sistnämnde var 1919— 25 inspektör för ubåtsvapnet o 1925—29 chef för Sthlms örlogsvarv samt, efter avgången ur aktiv tjänst, 1929—40 chef för Sveriges frivilliga motorbåtskår, där han var energiskt verksam som organisatör.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Magistratens prot rör bolag o firmor 3 mars 1810 o 18 maj 1811, SSA; Ellen Raphaels efterlämnade anteckn:r o ex-cerpter om sv judar o sv-judiska släkter, Mosaiska förs, Sthlm. — Carlander 3; O I Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, 8, 1918), s 250 ff; Å Davidsson, Katalog över sv handteckn:r i UUB (1958); S H Gadd, F d kommendören A H G (KrVAH 1944, s 205 ff); G Hafström, K sjökrigsskolan 1867 —1942, 2 (1942); J L Höijer, Musik-lexikon (1864); M Ivarsson o A Brody, Sv-judiska pionjärer o stamfäder (1956); [P Mei-jer-Granqvist,] Det sv Israel av Lazarus v Rothschild (1933); O Neumann, Tychsens ori-gineller Bericht iiber die mecklenburgischen Juden von 1769 (Judische Familienforschung, 2, 1928—30), s 126, 163 f; J E Samuelson, Axel Henric G (Tidskr i sjöväsendet, 107, 1944, s 637—41); Sv släktkal 1938, s 395 f, 1965, s 156; H Valentin, Judarnas hist i Sverige (1924).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gisiko, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13075, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13075
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gisiko, släkt, urn:sbl:13075, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se