Gleerup, släktBand 17 (1967-1969), sida 161.

Biografi

Gleerup, släkt, enligt uppgift härstammande från byn Glerup i Vesterbölle sn ett par mil norr om Viborg på Jylland. Dess äldste säkert kände stamfar Jörgen C (1653–1727) var född i Viborg o köpte 1708 herrgården Sebberkloster sydväst om Ålborg. Av hans sonsons son krigsrådet Niels Georg G:s (1760–1819) sju barn blev bokförläggaren Christian Wilhelm Kyhl G (G 1) stamfar för en sv gren. Bland dennes 16 barn märkes bokförläggarna Jacob Deichmann G (G 2) i Lund o Nils Arvid G (1845–84) i Sthlm. En brorson till dem major Sten Edvard (Edde) G (1860–1928) var i Kongoassociationens tjänst 1883–85. Han gjorde därefter en för sin tid märklig resa till Zanzibar, som han skildrade i arbetet Tvärs genom Afrika (i P Möller, G Pagels o E Gleerup, Tre år i Kongo, 2, 1888; kortare i Ymer 1886 med titeln En resa genom Afrika).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: O R Landelius' utlandssv saml, SBL. – E W Dahlgren, Sten Edvard G (Ny ill tidn 1886); dens, Om svenskarna i Kongo (Ymer 1886), s 201; C Klitgaard, Optegnelser om Familien G (Personalhist Tidsskr 6 R, 1 Bd, 1911); J C L Lengnick, Den G:ske Legat-Stamtavle (1839); S Rinman, Studier i sv bokhandel (1951); Sv släktkal 1927; J P Trap, Kongeriget Danmark, 5 (4:e uppl, 1924), s 786; E Wrangel, C W K Gleerup o det G:ska förlaget (1926), s 13; Örnberg 7 (1891).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gleerup, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13091, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-06-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13091
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gleerup, släkt, urn:sbl:13091, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-06-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se