Glimstedt, släkterBand 17 (1967-1969), sida 165.

Biografi

Glimstedt, släkter.

1 Sockenskräddaren Niclas Jönsson (1730—93) i Glimmingetorp, Ö Broby (Krist), blev far till kh Olof G (1766— 1846) i Höja (Krist). Dennes son borgmästare Johan Niclas G (1807—74) i Ängelholm var riksdagsman 1850—51 o blev far till justitierådet Peter Olof G (1833—98). Bland dennes söner märks hovrättsrådet Niclas Henrik Benjamin G (1869—1947), major Peter Gustaf G (1871—1918), vilken var en av de sv instruktörerna vid Persiens gendarmen 1911—15 o stupade i Finlands frihetskrig (ppr i KrA), bolivianske konsuln i Sthlm direktör Peter G (f 1878) o musikskriftställaren Herman G (f 1881).

2 Smeden Peter Olsson (1814—80) i Hälsingborg var född i Höjas grannsocken Rebbelberga (Krist) o kallade sig G från omkr 1837. Hans sondtr var teckningslärarinnan o akvarellisten Kerstin Elin G-Eriksson (1882—1941) i Malmö, g m major Folke Jakob Edvard Eriksson. Son till dem är verkst dir för ab Skandinaviska Elverk i Sthlm Ulf G (f 1915). 3 Hemmansägaren Jöns Johansson i Glimminge, Jonstorp (Malm), blev far till folkskolläraren Johannes G (1861—1929) i Gbg. Söner till denne var Viktor Einar G (1887—1956), som var ombudsman för ab Sv kullagerfabriken i Gbg från 1915, v verkst dir där 1941—52 (ej 56) o ledamot av Gbgs stadsfullmäktige 1937—38, advokat Ivar Leonard G (1894—1966) i Gbg samt professorn i histologi Gösta G (f 1905) i Lund.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: P G Ahnfelt, Studentminnen (1857), 1, s 108, 2, s 76 ff; T J Arne, Svenskarna o Österlandet (1952), s 128, 132, 134; A Borgström, K hofrätten öfver Skåne o Blekinge 1821—1900 (1901); K Enghoff, Ängelholm 1516—1916 (1929), s 274—287, 345— 352, 382; M Fahl, Gbgs stadsfullm 1863— 1962, 2 (1963); Lunds hm, 4 (1857); Mill-qvist; PK:s porträttmatr 1936 (1935), 1952 (1951); O Rabenius, Mellan Sthlms strömdrag (1943); C Sjöström, Skånska nationen ... 1682—1832 (1897); dens, Blekingska nationen 1697—1900 (1901); Sohlman, 2 (1952); SPG. Generalreg (1913); B Steck-zén, Sv kullagerfabriken (1957); Sv släktkal 1918 (1917); [G M Wadner m fl,] Den sv insatsen i Finlands frihetskrig år 1918 (1928).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Glimstedt, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13095, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13095
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Glimstedt, släkter, urn:sbl:13095, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se