H (Henry) C H B Goodwin

Född:1878-02-20 – Tyskland (i München)
Död:1931-09-11 – Saltsjöbadens församling, Stockholms län

Fotograf, Lingvist


Band 17 (1967-1969), sida 179.

Meriter

Goodwin, Heinrich (Henry) Carl Hugo Buergel, f 20 febr 1878 i München, Tyskland, d 11 sept 1931 i Saltsjöbaden (Sth). Föräldrar: landskapsmålaren Hugo Bürgel o Marie Prantl. Dr phil i Leipzig 03, inskr vid UU 20 maj 04, sv medborgare 31 dec 07, lektor i tyska vid UU 06 (förordn 12 juni)—09, flyttade till Sthlm 03, anställd som lexikograf vid P A Norstedt & Söner, öppnade fotoateljé i Sthlm 17 juli 15.

G 1) 15 sept 03 (—09) i Tyskland m Hilda Christina Ulrika Gossner, d 30 jan 78 i Würzburg, Tyskland (utfl till München 5 juli 12); 2) 16 aug 09 i Sthlm (Engelbr) m Ida Kristina Engelke, f 16 mars 74 i Uddevalla, d 12 april 63 i Saltsjöbaden (Sth) o förut g m fil dr P J Helander (d 05), dtr till fabrikören Jenny Amalia Ryrberg.

Biografi

Efter några år som lektor i tyska vid Uppsala universitet fick Henry G 1909 anställning vid P A Norstedt & Söners förlag, där han utarbetade ett par i stora upplagor tryckta parlörlexikon. Vid sidan av sin språkvetenskapliga verksamhet sysslade G med fotografering; redan under sina studier i Leipzig hade han varit elev till den berömde tyske fotografen och uppfinnaren Nicola Perscheid, konstruktör av ett kameraobjektiv, som åstadkom en s k softfocuseffekt.

G debuterade med framgång som fotograf på Baltiska utställningen i Malmö 1914. Vid det då hållna nordiska fotografmötet höll han ett föredrag om »bildmässig fotografi», varmed han menade den individuellt uppfattade och estetiskt betonade kamerabilden. G ville undvika orden fotograf och fotografi — i stället borde det heta kamerakonstnär, kamerabilder. Så småningom utbildade G en särskild fotoestetik, sammanfattad i hans arbete Kamerabilden (1929).

Genom olika tekniska förfaranden sökte han nya möjligheter för fotobildens exponering. Han använde mjuktecknande objektiv, som ger en i konturerna något oskarp bild, så att det tidigare övermåttet av detaljer kunde åtminstone delvis elimineras, varigenom den fotografiska bildens egna skönhetsvärden bättre framträdde. Han införde dubbla negativ och elkopieringsapparat för kopiering och förstoring samt manuell behandling vid användandet av klorbromidpapper (klorbromsilvergelatinpapper, ibland även oljepigment och gummitryck). Kopiorna gjordes ofta vackert sepiatonade.

G öppnade 1915 vid Biblioteksgatan i Sthlm sin första professionella fotoateljé, kallad Kamerabilder, och höll s å sin första separatutställning, som fick stora lovord. 1915—30 var G fotografen på modet särskilt bland skådespelare, författare och konstnärer med kongeniala porträtt av bl a Ellen Key, Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding, E A Karlfeldt, Verner v Heidenstam, Greta Garbo och Tora Teje. Eleganta och fängslande är de 1916—19 i ståtligt djuptryck utförda fyra planschverken Rolf, Konstnärsporträtt, Jenny Hasselqvist och Anders de Wahl.

G sysslade med flera andra motivområden än porträtt: aktstudier, starkt upplevda landskap, växt- och djurbilder, inte minst från hans sommarnöjen på Utö och Saltsjöbaden. Där ägnade han sig också åt trädgårdsskötsel och utgav ett par handböcker i ämnet.

G företog ett flertal utrikesresor, särskilt till England, där han blev ledamot av brittiska fotosällskap såsom The Royal Phot. Society 1922. Han höll separatutställningar, medverkade i fototidskrifter och årsböcker, bl a i planschverket Photograms. Han var också kommissarie för flera fotoutställningar bl a i London, Köpenhamn, New York, Los Angeles och Chicago. I Sthlm hade han framgångsrikt samarbete med kolleger i Fotografiska föreningen och andra sammanslutningar. Omkring 1930, mot slutet av sitt liv, fick han en mera melankolisk syn på fotoarbetet, som han ansåg ännu vara ofullgånget. Dock behöll han sin optimistiska tro på att kamerabilden med tiden skulle erövra en plats i de offentliga konstsamlingarna. — G:s arbeten fick växlande kritik. Man kunde finna honom »söt, maniererad, tillgjord i sina fotoeffekter», men uppskattningen av hans insatser övervägde. Hans fotografier berömdes för »hög konstnärlig hållning,. . . raffinemang i anordning, belysning och karakterisering», och hans rangplats som konstnärlig fotograf var vid hans bortgång obestridd.

Författare

Sixten RönnowSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Strödda brev från G i UUB (bl a till A Noreen o I A Örtendahl) o i KB. En saml av G:s fotografier i KB; G:s negativ i Sthlms stadsmus.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Uber Umgangssprache in Siidbayern (Språkvetenskapliga sällskapets i Upsala förhandlingar sept 1903—maj 1906, Upps 1907 (tr Sthlm 1905), s 57—108, 1 pl; även i UUÅ 46, 1906, Filosofi ...). — Det moderna isländska ljudsystemet. Några anmärkningar (Svenska landsmål ock svenskt folkliv. Tidskrift . . ., 1905, Sthlm, s 99— 113). — Utkast till systematisk framställning av det moderna isländska uttalet. Täxter ock grundlinjer till bruk vid undervisning i nyisländska med särskild hänsyn till fornspråkets studium i Sverige (ibid 1908, s 77—115; även sep, 39 s). — En isländsk pedagog [GudmunSur Finnboga-son]. [Rubr.] Sthlm 1906. 7 s. — Om uttalsundervisning. Några anmärkningar framställda med anledning av Herman Söderberghs skrift om samma ämne. [Rubr.] Sthlm 1908. 6 s. — Till språkpedagogikens psykologi. [Rubr.] Sthlm 1911. 23 s. — Linguo kom komunikilo (Svensk världsspråks-tidning [2], 1911, Sthlm, s 35—39; även sep, 4 s). — Det internationella hjälpspråksproblemet. Sthlm 1911. 51 s. (Studentfören Verdandis småskrifter, 143 [nr tidigare använt till annan skr].) — Om antologier, dåliga och goda. [Rubr.] Sthlm 1912. 9 s. — Bromolje(pigment)trycket. Bruksanvisning till Nicola Perscheids bromoljelådor. Tillökad och ill sv bearb. [Omsl.] Sthlm [1912]. 7 s. — Svenskt-tyskt parlörlexikon och rådgivare på resor i Tyska riket, Österrike och Schweiz. Sthlm 1914. (28), XXVI, 442, 38 s. — Till P. Ahlbergs bild (Till Per Ahlberg, världsspråkstankens svenske banbrytare . . ., Sthlm [1914], s 31 f). —¦ Språkljudens internationalitet (ibid, s 35 —37). — Katalog över porträtt och landskap. Sthlm 1915. 16 s. [Omsl: Kamerabilder . . .] — [Reklambroschyr med omsl som föreg.] Sthlm 1916, (6) s, (9) pl. — New Yorkengelska. Några språkliga iakttagelser och betraktelser (Bokmalen, 1921, Sthlm, s 88—93). — Det fotografiska porträttet. Dess legitima gränser och plats i de andliga verksamheternas samhälle (OoB 1922, s 481—499, 1 pl). — Täppan som sommarnöje. Trädgårdsboken för nybörjaren. Sthlm 1925. 128 s. 36 pl-bl. — Doktor Goodwins lilla katekes med frågor och svar för den som kring sitt hem vill odla blommor. Sthlm 1928. 118 s, 8 pl-bl. [Omsl: Liten katekes för täppan kring det egna hemmet.] — Svenskt-engelskt parlörlexikon. En rådgivare på resor i England och Amerika. Sthlm 1928. XLVIII, 356 s. 2.-4. uppl. 1937, 1948, 1950, XVI, 356 s. — Kamerabilden. En orientering för envar med ett hundratal praktiska vinkar. Sthlm 1929. 154 s, 16 pl-bl. — Professor och fru Charles Lindholms hem på Solsidan vid Saltsjöbaden (Svenska hem i ord och bilder, 18, Sthlm 1930, 4:o, s 119—128; tills med I Goodwin, även sep, 10 s). — Medv bl a i Pedagogisk tidskrift 1905 f, ANF 1907, 1910, o Verdandi 1908, 1911 f, ur vilka separat tr artiklar nämnda ovan, samt i Svenska fotografen, 2—5, Sthlm 1912—15, och Nordisk tidskrift för fotografi, 1—15, Sthlm 1917—31, bl a under stående rubrik Kolleger världen runt.

Utgivit: Konungsannåll. »Annales islandorum regii». Beschreibung der Handschrift, Laut- und Formenlehre, als Einleitung zu ei-nem diplomatarischen Abdruck des Cod. Reg. 2087, 4to., Gamle Samling der Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen. Inaugural-diss . . . Leipzig. Miinchen 1904. X, 96 s. [Sv utg:] Konungs annåll. »Annales islandorum regii». Isländska handskriften n:o 2087 4:to i den gamla samlingen på det stora kungliga biblioteket i Köpenhamn i diplomatariskt avtryck utg. Upps 1906. 44 s, 44 bl, 4 pl-bl. (UUÅ 46, 1906, Filosofi . . .) — Kungl. ecklesiastikdepartementets skriftliga uppgifter för mogenhetsexamen i tyska språket åren 1891—1906. Sthlm 1907. 35 s. ... —1911. 2. tillökade uppl 1912. 42 s. . . . —1914. 3. tillök uppl 1914. 45 s. . .. —1916. 4. tillök uppl 1916. 47 s. [Senare uppl, forts o utg av A Korlén, Ivar Larsson o N O Heinertz:] Skriftliga uppgifter för studentexamen i ... 5. tillök uppl 1918. 49 s. 6.—15. uppl 1920—42. Skriftliga uppgifter i tyska språket för studentexamen. 16.—17. uppl 1944, 1948. 85 resp 96 s. — Cyko-handbok för yrkesfotografer med bidrag av vårt lands främsta fackmän. Sthlm 1914. 67 s. (Cyko-handbok, sv uppl; Professional Cyko manual.) — Svenskt supplement till Schlomann-Oidenbourg, Illustrerade tekniska ordböcker på sex språk . . . red av G . . . Bd 1*. Maskinelement och de vanligaste verktygen. Sthlm . . . 1916. XIV, 58, (28) s.

Översatt: Nyckel till Kungl. ecklesiastikdepartementets skriftliga uppgifter för mogenhetsexamen i tyska språket åren 1891—1906. Sthlm 1907. 39 s. . . . åren 1907—1911. Till-lägg [omsl]. 1912. 11 s. Nyckel till skriftliga uppgifter för studentexamen i . . . 1912—v. t. 1916. Tillägg 2. 1917. 10 s. [Tills med A Korlén; senare uppl 1924, 1936, 1942, 1948 även tills med N O Heinertz; G:s övers tom ht 1914.] — CG Laurin, Schweden im Auge des Kiinstlers. Sthlm 1911. 4:o. 63 s. 2. Aufl 1920, 64 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Justitiedep:s handl.r 31 dec 1907, RA; Fotografiska fören:s bibi hos KTH; H Bäckströms fotohist saml hos Fotogr mus:s vänner.' — A Elvin, G (SMoK); J Hertz-berg, nekr över G i Nord tidskr för fotografi 1931; Lexikon för konst, 1 (1957); Saml av anmäln:r till ab: reg m m 1915, sp 1661; Uppfinningarnas bok, 9 (1929); Väd 1929; nekr:r i dagspressen.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
H (Henry) C H B Goodwin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13105, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2019-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13105
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
H (Henry) C H B Goodwin, urn:sbl:13105, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2019-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se