Gother, släktBand 17 (1967-1969), sida 187.

Biografi

Gother, släkt, härstammande från Engelbert Arvidsson G (d 1676), som i verserna vid sitt bröllop med en rådmansdtr från Västerås 1662 uppges vara född i Gbg »av västgöta blode». Han kallas då bokhållare hos riksrådet Bengt Horn, i vars handlingar han förekommer från 1658. Kort före sin död blev han borgmästare i Gbg, vilken tjänst han dock ej hann tillträda (begr:vers 1734; jfr Köpings db 16 dec 1742).

Söner till honom var vägaren vid ryssvågen i Sthlm Jacob G (d 1700), mässingsslagareåldermannen i Sthlm Arvid G (d 1712), kryddkrämaren i Sthlm Johan G (d 1721) o rådmannen i Västerås Engelbert G (1675—1734). Av dessa blev Johan G far till bl a handlanden i Köping Carl Magnus G (1715—52) o Engelbert G till rådmannen i Västerås Johan G (1707—70), som var riksdagsman 1751—52, handelsborgmästaren i Sthlm Engelbert G (1708— 75), som var en av delägarna i Rörstrands porslinsfabrik från 1753 samt riksdagsman o talman i borgarståndet vid riksdagen 1769—70, eo hovpredikanten Hans G (1712 —49), rådmannen i Västerås Jacob G (1713 —67), handlanden i Västerås Isak G (1716 —47) o primariekämnären i Sthlm Abraham G (1718—62).

Johan G d y:s son borgmästaren Johan G (1747—99) i Västerås var riksdagsman 1786 o 1789 o blev far till rektorn för Västerås högre lärdomsskola Engelbert G (1793— 1833).

Släkten G torde ha dött ut på manssidan med Abraham G:s son, kamreraren i krigskollegiet Per Abraham G (1760—1841), men namnet upptogs av en dotterson till rektor Engelbert G, grosshandlaren i Köping Anders Erik Engelberth Ohlsson G (1859— 1939), som dog barnlös.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Bengt Horns saml, 1, 34, 35, RA; Sthlms mantalslängd 1676, major H Brenguiérs saml XIII b (genealogi över släkten G), SSA; Gbgs magistrats justitieprot 11 dec 1676 o registratur 8 maj 1676, Gbgs kämnärsrätts prot 7 mars 1659, GLA; filmkopia av A Hulphers genealogier, 3, p 78, KB. — F Bedoire, Tillägg till släkten Bedoires genealogi (PHT 1966); begr:verser över Engelbert G (1734); B Boéthius, Magistraten o borgerskapet i Sthlm 1719—1815 (1943); P-E Brolin, Hattar o mössor i borgarståndet 1760—66 (1953); bröllopsverser för Engelbert Arvidsson G (1662); Carlander; G Elgenstierna, Köpings stads tjänstemän 1605 —1905 (1907); C Forsstrand, Den äldre tiden (Sthlms borgerskap, 1929); A Grape, Ihreska handskriftssaml, 2 (1949); S Hedar, Ensk arkiv under karol enväldet (1935); J Kleberg, Krigskollegii hist (1930); T Kle-berg, Bibliotek i krigstid (1966); Leijonhufvud (1906); L Lorichs, Riksdagsmän från Västmanlands län o Västerås stift (1934); C G Malmström, Sveriges pol hist, 6 (1901); Millqvist; A Munthe, Västra Södermalm intill mitten av 1800-talet (1959); SPG 19 (1903); StRR; G H Stråle, Rörstrands hist o tillverkn:r 1726—1850 (1879); W Tham, Konung Gustaf III o rikets ständer vid 1789 års riksdag (1866), s 433; Västerås hm, 3 (1846), N F (1880); [A Westén,] Sv k hof-clericiets hist, 3 (1814); Örnberg, 9 (1893), s 54, 256, o 14 (1908), s 109.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gother, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13109, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13109
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gother, släkt, urn:sbl:13109, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se