Graan, släkterBand 17 (1967-1969), sida 191.

Biografi

Graan, släkter.

1 Kh i över- o Yttergran (Upps) Stephanus Stephani, som var riksdagsman 1640, uppges ha varit far till prosten Olaus G (1618—89) i Piteå o kontraktsprosten Esaias Stephani G (d 1695) i Luleå. Den förre publicerade 1647—49 almanackor, dedicerade till Klas Tott resp Axel Oxenstierna o Lennart Torstenson, o 1667 på lapska ett utdrag ur ärkebiskop Laurentius Paulinus Gothus katekes Thesaurus catecheticus samt Korta o enfaldiga spörsmåhl däröver. Han har även författat Relation eller en fulkomblig beskrifning om lapparnas vrsprung så wähl som om heela dheras lefwernes förehållande (tr av K B Wiklund i Bidrag till kännedom om de sv landsmålen o sv folkliv, 17: 2, 1899), en av de skildringar av lapparna som tillkom på initiativ av rikskanslern M G De la Gardie som materialsamlingar för J Schefferus Lapponia, för vilken den dock ej hann utnyttjas. På grund av G:s närighet o självrådighet blev hans förhållande till församlingsborna ej gott, men 1667 förde han dock med sådan skicklighet deras talan i Sthlm, att Piteås planerade flyttning till Storkåge i Skellefteå landsförsamling omintetgjordes. Samtidigt inlämnade han på det väster- o österbottniska prästerskapets vägnar en rad önskemål till K M:t, o 1668 ingav han som representant för detta en klagoskrift till K M: t mot sin namne — men ej frände — landshövding Johan G.

G blev stamfar för en stor släkt av norrländska präster, av vilka den siste, som var kh i Rödön (Jämtl) 1879—89, stavade släktnamnet Grahn.

2 Kh Olaus Stephani G (d 1690) i Lycksele, som var lapp, publicerade på lapska 1668 ett utdrag ur ärkebiskop Laurentius Paulinus Gothus ovannämnda katekes o 1669 Manuale lapponicum, som innehåller ewangelia o epistler medh collecter o böner sampt the brukeligeste psalmer. Även han blev stamfar för flera generationer av norrländska präster, av vilka den siste var kontraktsprosten Theophilus Gran (1723— 97) i Piteå. Han är känd för sitt allsidiga o omfångsrika bibliotek o sitt stöd åt väckelserörelsen.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 1 aug 1879, nr 4, Biographica: Gran, RA. — O G Ahlström, Norrl slägter, 2 (1892), s 59 ff, 91 —95; I Fellman, Handl o uppsatser ang finska lappmarken o lapparne, 1—2 (1910); G Göthe, Om Umeå lappmarks sv kolonisation (1929), s 158—163, 207, 223; Hernösands hm, 1—4 (1923—26); R Holm, Den sv missionen bland lapparne (KÅ 1919), s 323; J Holmgren, Norrlandsläseriet (1948); G E Klemming o G Eneström, Sv almanachor, kalendrar o kalendariska skr intill 1749 (1878); E Modin o E N Söderberg, Matr öfver i Upsala stud norrlänningar 1595— 1889 (1889); J Nordlander, Norrländskt skolliv (1914), s 14—35; dens, Johan G (Norrl saml:r, 15, 1938), s 46 ff, 51 f, 63 f, 87 ff; J E Nyman, Undervisn iväsendets organisation o utveckl i Lycksele (Lycksele stad o lapp- mark, 1947), s 67 f; B Steckzén, Minnesskr till Piteå stads 3 OO-årsjubileum (1921), s 69 f, 160—169; Upsala hm, 1 (1842); UUM, 1 (1900—11), s 79, 86; Örnberg, 4 (1888; tr 1887).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Graan, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13114, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13114
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Graan, släkter, urn:sbl:13114, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se