Alf G Grabe

Född:1880-09-24 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län
Död:1966-05-06 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län

Bergsingenjör, Bergskemist


Band 17 (1967-1969), sida 194.

Meriter

Grabe, Alf Gerhard, f 24 sept 1880 i Gbg (Domk), d 6 maj 1966 i Sthlm (Matt). Föräldrar: läraren Johan Wilhelm Svensson o Anna-Marie Forsberg. Mogenhetsex vid h reallärov i Gbg 98, bergsing:ex vid KTH 01, ing vid Garpenbergs ab 02—05, ass vid KTH 05—17, speciallärare i metallurgi o metallografi 07—27, docent i bergskemi 08, sekr 12—14, allt vid KTH, myntdir 17 sept 27—45, ordf i Sv teknologfören 34—36, 41 —42, styr-led i ab Sv metallverken 39, led av 1940 års sakkunniga för den högre tekn underv, ordf i styr för Uppfinnarekontoret 40—47, i Statens uppfinnarnämnd 40—47, i styr för Sv uppfinnarkontoret 47—51, styr-led i Finspongs metallverk 42. — Iqml 45.

G 17 okt 08 i Sthlm (Joh) m Märta Augusta Notini, f 17 april 85 i Sthlm (Jak), d 17 nov 49 i Sthlm (Matt), dtr till ornamentbildhuggaren Axel Nicolaus N o Augusta Katarina Constantina Bourdin.

Biografi

Efter avlagd bergsingenjörsexamen studerade Alf G en tid vid Sheffields universitet och fick därefter anställning vid Garpenbergs ab. Från 1905 och till sin utnämning till myntdirektör 1927 var G knuten till tekniska högskolan, där han undervisade i metallurgi och metallografi. 1909—11 var han redaktör för Teknisk tidskrifts avdelning för kemi och bergsvetenskap och 1917 —27 redigerade han Jernkontorets annaler, där han publicerade flera mindre artiklar av huvudsakligen järntekniskt innehåll.

På Jernkontorets uppdrag och stimulerad av Carl Sahlin började G intressera sig för den äldre sv järnhanteringen och framlade 1922 sina forskningsresultat i uppsatsen Den gamla sv osmundstillverkningen (JKA).

Som myntdirektör och chef för K mynt-och justeringsverket genomförde G flera tekniska förbättringar vid mynttillverkningen genom att införa rationellare smältningsmetoder och installera nya maskiner (kallvalsverk m fl). Under G:s chefstid levererade myntverket per år över 6 miljoner metallmynt mot c:a 2 miljoner tidigare på 1920-talet. Under andra världskriget ledde han en teknisk forskningsgrupp, som sedermera utvecklades till Försvarets forskningsanstalt.

Författare

Sixten RönnowSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Analys af järnmalm. Sthlm 1910. 26 s. (Tekniskt bibliotek, 1; ur TT 1909.) — Bestämning af selen i kiser (Svensk kemisk tidskrift 24, 1912, Sthlm, s 128—134; tills med J Petrén; tidigare i TT.)

— P. M. rörande omorganisationen af den högre tekniska undervisningen (C J Magnell, Hvad göres för undervisningen i ekonomiska ämnen vid K. tekniska högskolan? . . ., Sthlm 1913, s 28—33). — Upptäckten av stålets kritiska punkter. En bortglömd svensk forskare (En bergsbok. Några studier över svensk bergshantering tillägnade Carl Sahlin . . ., Sthlm 1921, s 263—269). — Analys av järnmalm, kalksten och slagger. Sthlm 1923. 4:o. 45 s. (Teknologernas handelsförenings publikationer, 56 = Serie A [Tekn högsk:s studentkårs kompendier], nr 24; tills med R v Seth.)

— Kungl. mynt- och justeringsverket. Myntdirektörens årsberättelse för år 1927[—44], Sthlm 1929[—46, från år 1932 ingående i Nordisk numismatisk årsskrift 1936—, Khvn, Sthlm, Oslo]. — Femte jämförelsen mellan svenska riksprototyperna för metern och kilogrammet och Mynt- och justeringsverkets hu-vudlikare. Sthlm 1935 (tr Upps 1936). 4:o. 57 s. (VAH, ser 3, bd 15, nr 5; tills med T Swensson & E Walldow.) Sjätte jämförelsen . . . Sthlm 1950. 4:o. 41 s. (VAH, ser 4, bd 1, nr 7; d:o.) — Förbränningslärans grunder (Industriell värmeteknik, kurs 1, Sthlm (tr Norrköping) 1940, s 7—15). — Medarb 1906—27 i JKA, dess Bihang o övr av G red avd (se nedan) o andra arb i samband härmed, såsom Minnesskrift med anledning af Jernkontorets annalers 100-åriga tillvaro, Sthlm 1917, s 63—148, 203—232; härav åtskilligt i sep tryck; medarb i TT från 1908, i Geolog fören:s i Sthlm förhandl 1908, 1910, i Värmländska bergsmannaföreningens annaler 1909—20. Redigerat: JKA 1917—27 jämte tidvis dess Bihang o tillhörande publ, t ex Diskussionsprotokoll hållet vid Brukssocietetens sammanträde; TT, Kemi o bergsvetenskap, 1910 f; Lättmetallboken, Sthlm 1957, 654 s (tills med R Gezelius).

Källor och litteratur

Källor o litt: Handl i Jernkontoret, K myntverket o KTH. — Studera o probera. En hylln:skrift till Carl Sahlin ... (1941); Sv TeknF; TT 2 jan 1937; nekr:r i dagspressen.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Alf G Grabe, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13119, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2019-02-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13119
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Alf G Grabe, urn:sbl:13119, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2019-02-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se