P Samuel (Sam) Graham

Född:1868-10-21 – Hangvars församling, Gotlands län
Död:1940-11-24 – Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län

Företagsledare, Ingenjör


Band 17 (1967-1969), sida 211.

Meriter

Graham, Peter Samuel (Sam), f 21 okt 1868 i Hangvar (Gotl), d 24 nov 1940 i Sthlm (Kungsh). Föräldrar: grosshandlaren o ingenjören Patrick G o Nina Helena Liljewalch. Mogenhetsex i Nya Elementarlärov i Sthlm 87, därefter affärs- o ingenjörsstudier i USA, England, Tyskland o Frankrike, innehavare av firman Graham Brothers 3 okt 99—17, verkst dir i ab Elevator 07—36, verkst dir i ab Graham Brothers 1 juni 17— 30. Fullm i Sthlms handelskammare 02— 21, led av Sveriges verkstadsfören:s överstyr o 20—21 dess v ordf.

G 7 april 97 i Sthlm (Skeppsh) m Kathinka (Kathi) Amelie Pauline Peyron, f 29 juni 74 på Drottningholm, d 20 april 61 i Sthlm (Matt), dtr till viceamiral Edvard Svante Knut P o Kathinka Karen Alethe Due.

Biografi

Sam G inträdde 1890 i firman Graham Brothers, grundad 1860 i Visby av hans far och farbror, som inflyttat från Perth i Skottland 1857 för att sköta den sågverksrörelse som deras far Peter G (f 1870) året innan börjat på Gotland, där han inköpt skogsområden och avverkningsrättigheter. Firman övergick på 1870-talet till import av maskiner för industrins och lantbrukets behov med huvudkontor i Sthlm och verkstad i Visby. Då maskinimporten efterhand minskade, specialiserade sig firman på import av hissar och övergick vid sekelskiftet till egen tillverkning vid verkstäder i Ursvik.

G:s inträde i firman inträffade samtidigt med att en begynnande övergång från hydrauliska till elektriska hissar ägde rum. El-hissar av olika typer blev nu snart firmans specialitet, och 1910 kunde den 1 000:de leveransen noteras. Sverige blev genom G:s insatser ett föregångsland i Europa på elhissområdet. Hissar exporterades i stort antal till bl a de skandinaviska grannländerna, Tyskland, Schweiz, Ryssland och Polen. G innehade ensam Graham Brothers 1899— 1908, då hans medarbetare ingenjör K G Magnusson blev delägare. Företaget, som 1917 ombildats till ab, inköptes 1930 av Aseakoncernen och namnet ändrades till Hiss ab Asea Graham.

De senare åren av sitt liv ägnade sig G huvudsakligen åt familjeföretaget ingenjörsfirman Graham & Son i Sthlm.

Författare

Sixten RönnowSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Firman G & Sons arkiv hos civiling Edward G, Sthlm. — Anmäln:ar till ab- o handelsreg 1899 o 1917; Graham Brothers, Sthlm 1860—1910. Minnesskr (1910); SvTeknF.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
P Samuel (Sam) Graham, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13133, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2020-04-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13133
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
P Samuel (Sam) Graham, urn:sbl:13133, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2020-04-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se