Ida Granqvist

Född:1872-11-12 – Rackeby församling, Skaraborgs län
Död:1949-03-10 – Nylöse församling, Västra Götalands län

Författare, Missionär


Band 17 (1967-1969), sida 237.

Meriter

Granqvist, Ida, f 12 nov 1872 i Rackeby (Skar), d 10 mars 1949 i Gbg (Gamlestaden). Föräldrar: kontraktsprosten Johannes G o Syster Ida Bernhardina Meijer. Skolgång i Skövde, organistex i Skara 01, missionär i Sydafrika 08—15 o 21—28, sekr i Sv kvinnors missionsfören 15—16, anställd vid sv kyrkans missionsexp i Uppsala 29— 41. Förf. — SA:s andra pris 99. — Ogift.

Biografi

Från sitt tjugonde år medarbetade G flitigt i Vestgöta-Posten och skrev även ofta i Idun. Sin första diktsamling utgav hon 1900. Hon var djupt fäst vid sitt hem och sin far och 1907 hyllade hon faderns minne i den förnämligt utstyrda diktsviten Fadersgärning.

Efter faderns död kunde G förverkliga sin tanke att gå ut som missionär. Hon antogs 1907 av Sv Kyrkans mission till dess missionär och kom i maj 1908 till Oscarsbergs missionstation i Sydafrika. Efter en hemmavistelse från våren 1915 till hösten 1921 kom G ut på missionsfältet till sin andra period. Men 1928 måste hon av hälsoskäl lämna Afrika för alltid. Kort efter det hon börjat sin andra period bland zulufolket skrev hon hem och berättade att hon, trots att hon sysslat med musik hela sitt liv och även tagit organistexamen, fann, att det inte var något bevänt med hela hennes musikaliska kunnande. Hon kom underfund med att »den svarta sången» var en värld för sig, som hon måste ta all hänsyn till. Sedan förverkligade hon också den tanken i sin lärarinnegärning och i sitt psalmboksarbete på zuluspråket. När hon 1928 kom hem, hade hon i manus en stor samling psalmer på detta språk. Omkring 500 av dessa hade hon skrivit själv eller översatt från svenska, engelska och tyska. 1936 utkom på zuluspråket samlingen Trospsalmer, som i stor utsträckning var hennes verk.

G torde i vidare kretsar vara mest känd för sitt poetiska författarskap. Hon utgav 26 diktsamlingar och därtill ett flertal mindre skrifter av olika slag. En del av vad hon skrev tyder på hastverk. Men hon lyckades som regel ge sina dikter en prägel av frimodighet och kraft, samtidigt som de är fyllda med renhet i känslan, innerlighet och värme. De är ofta betraktelser i anslutning till bibliska motiv, ibland rent av parafraser på bibelord. C D af Wirsén liknade hennes dikter mer vid linnean, »den ljuva blomman», än vid »trädgårdsrosens yppiga kolorit». Hennes dikt »O giv oss, Herre, av den tro» är upptagen i sv psalmboken (nr 357) och i många andra församlingssångböcker. Den trycktes i juninumret av Sv Kyrkans Missionstidning 1902. Väl känd som solosång är också hennes »Det gäller att så en ädel säd».

Bror till G var skriftställaren Paul Meijer-G (1867—1940).

Författare

Oscar LövgrenSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Några brev från G i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Dröm. Dikter. Sthlm 1900. 66 s. 2.-3. uppl 1901, 1904, 1913. — Vet du hvad det är att älska? [Rubr.] [Östersund 1900.] 1 s. [Undert.] — Reflex. Sthlm 1901. 78 s. 2. uppl 1913. — Ett hem. Sthlm 1901. 4:o. 49 s. — O finske broder! Hedersomnämnande af Sv. akademien 19 20/12 01. Sthlm 1902. 4:o. 23 s. — Gud vill det. Missionssånger. Med förord af C. D. af Wirsén. Sthlm 1902. 60 s. — Den osynliga kören. Sthlm 1902. 45 s. — Korsfararsånger. Sthlm 1903. 61 s. — Strofer. Sthlm 1904. 95 s. — Skiftande röster. Sthlm 1905. 168 s. — Mot seger. Missionssånger. Sthlm 1905. 58 s. — Band emellan jord och himmel. Säljes till förmån för Barnens dag i Lidköping den 30 nov. 1905. Lidkpg u å. 4 s. [Anon.] — Verzen. Uit het Zweedsch vertald door Dr. J. H. Gunning J. Hz. Utrecht [1905, föret]. 60 s. — Penndrag. Sthlm 1906. 92 s. — Fadersgärning. In memoriam. Sthlm 1907. 116 s. — Far. [Rubr.] Sthlm 1908. (6) s. — Johannes Granqvist. Gbg 1908. 14 s. [Undert: Adi.] — Glimtar. Sthlm 1908. 74 s. — Sång. Sthlm 1909. 151 s. — Ödemarkssyner. Sthlm 1910. 140 s. — Edelweiss. In memoriam. Sthlm 1911. 93 s. — »Missionsbarnet» in memoriam. Helsingborg 1911. 32 s. — Vill du vara med? Upps 1912. 23 s. (Från svenska kyrkans missionsfält, 33.) — Ett rop från Johannesburg. Upps 1913. 22 s. (Ibid, 36.) — Hjärteslag. Sthlm 1913. 199 s. — Högtidssånger vid Rackeby kyrkas öppnande för gudstjänst efter genomgången restaurering 3:dje söndagen i advent 1913. Lidköping 1913. (7) s. [Undert.] — Runor. Sthlm 1916. 188 s. — Gnistor. Upps 1917. 157 s. — Romfaia. Luk. 2:35. [Rubr.] Upps 1918. 2 s. [Undert.] — K. Lewis Jonsson. Malmö [1918]. (3) s. — Hjärterop. Reflexer från Lewis Jonsson. Lund 1920. 56 s. — Linjer. Sthlm 1920. 96 s. — Ett torrt och törstigt land. Sthlm [1920]. 7 s. — Från missionsföredrag i Sjöbo den 4 december 1920 . . . Anteckning ur minnet av M. L. Missionens vänner tillägnat. [Omsl.] Sjöbo u å. 7 s. — Styrkande ord. Lund 1921. 80 s. — Rhodesia (Från sv kyrkans missionsfält, 51: Nytt och gammalt från vårt Rhodesiafält, Upps 1927, s 5—15). — Hjärte-stänk. Några Palestinablad. Sthlm (tr Upps) 1929. 62 s. — Strofer, julen 1931. Upps 1931. (6) s. — Linjer, julen 1932. Upps 1932. (7) s. — Gnistor, julen 1933. Upps 1933. (7) s. — Från fjällvidden. Dikter. Sthlm 1934. 96 s. — Styrkande ord, julen 1934. Upps 1934. (7) s. — Vid havet. Dikter. Jönköping 1935. 99 s. — Hjärteslag, julen 1935. Upps 1935. (6) s. — Färdestrofer. Dikter. Sthlm 1936. 87 s. — Hjärteord. Julen 1936. Upps 1936. (4) s. — Tro, hopp, kärlek. Dikter. Gbg (tr Uddevalla) 1952. 111 s. — Medv i Hågkomster o livsintr [1], 1921. Sånger se Lövgren, anf källor.

Översatt: J Blauenfeldt, Hindukvinnor. Sthlm 1908. 122 s. — Jag och min välsignelseask. [Rubr.] Lund 1927. 7 s. [Ny uppl med tillägg] Malmö 1930. 15 s. (Israels vän, bilaga.) Min välsignelseask. Övers fr eng. Gbg 1949. 14 s. (Meddelande till L[ärarinnornas] Mpssions-] Fförening], bil 9.) — E Holme, Mannen från Tarsus. Överflyttning. Sthlm 1929. 225 s. — Dens, Eldprofeten. En episk dikt. Sthlm 1930. 125 s. — Dens, Hövdingar. Tolkning. Sthlm 1932. 166 s. — E v Tiele-Winckler, Soli Deo gloria. I tolkning. Upps (tr Uddevalla) 1933. 127 s. — Övers sånger till zuluspråket.

Källor och litteratur

Källor o litt: Efterskr till G:s diktsaml Tro, hopp, kärlek (1952); O Lövgren, Så fick vi sånger (1949); dens, Psalm- o sånglex (1964); Meddel till Lärarinnornas missionsfören, nr 3—4, 1949; SAH, 14, 1899 (1900), s 19 f; Sv folkrörelser, 2 (1937); Sv kyrkans mis-sionstidn, nr 8, 1949. — Nekr:er i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ida Granqvist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13153, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Lövgren), hämtad 2023-09-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13153
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ida Granqvist, urn:sbl:13153, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Lövgren), hämtad 2023-09-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se