Granström, släktBand 17 (1967-1969), sida 239.

Biografi

Granström, släkt, härstammande från klockaren Anders Ersson G (f 1691; levde 1765) i Tuna (Upps), vars son skräddaråldermannen Erik G (1725—1807) i Uppsala blev far till postmästaren Carl Erik G (1759—1828) i Östersund. Dennes son bryggaren Erik Gustaf G (1795—1843) i Sthlm gifte sig med en syster till bryggaren där J G Wertmüller, brorson till målaren A U Wertmüller. Deras son Carl Gustaf G (1826—1902) fick 1856 burskap som grosshandlare i Sthlm men ägde o bebodde 1868—84 herrgården Strand i Värmskog (Värml), där han var delägare i Värmskogs silvergruvor. Senare återvände han till Sthlm o var 1885—92 verkst direktör för Reymersholms nya spritförädlings ab. Hans son direktör Gustaf Abraham G (se nedan) blev far till skulptrisen Peggy G-Hedlund (f 1881) o till civilingenjör Carl Gustaf G (1883—1965). Denne var disponent vid Luossavaara-Kiirunavaara ab i Kiruna 1920—36 o direktör för Trafikab Grängesberg—Oxelösunds gemensamma förvaltning i Grängesberg 1937—48. Bror till Gustaf Abraham G var disponenten vid Bergvik o Ala nya ab Carl Evald G (1857—1941), som blev far till kommendör Gösta G (f 1887). Son till denne är överintendenten i Generalpoststyrelsen Stig G (f 1913).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: A Bjurholm, F d bryggareembetets i Sthlm pensionskassa åren 1847— 1900 (1905), s 260 f; C G Granström, Evald G (Dödsrunor utg av S:te Örjens gille, 3: 14, 1942); G A Granström, Några anteckn:ar om familjen Wertmüller (1919); Grape; G Hafström, K sjökrigsskolan 1867—1942, 2 (1942); I Stake, Värmskogs sn i äldre o nyare tider (1916), s 181; Sv släktkal 1936; Sv TeknF.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Granström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13154, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13154
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Granström, släkt, urn:sbl:13154, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se