Olof Grau

Född:1722-02-20 – Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län
Död:1774-04-12 – Sankt Ilians församling (U-län), Västmanlands län (på Stenby. (enl db för Västerås Domk.))

Industriidkare, Skriftställare


Band 17 (1967-1969), sida 245.

Meriter

Grau, Olof, f 20 febr (ej nov) 1722 i Västerås, d 12 april 1774 på Stenby i S:t Ilian (enl Västerås domkyrkoförs:s db). Föräldrar: rådmannen Nils (Danielsson) G o Maria Norman. Inskr vid UU 27 jan 32, eo kammarskrivare i krigskoll :s artillerikontor 13 nov 40, kopist i utredningskommissionen senast 43, salpetersjuderiinspektör över Uppland, Västmanland o Gästrikland 5 mars 45, salpetersjuderidirektörs n h o v 31 maj 56.

G 7 mars 49 i Västerås m Elisabeth Ekman, f 2 aug 31 i Mora (Kopp), d 25 jan 04 i Västerås, dtr till komminister Lars E o Christina Svedelia.

Biografi

G tillhörde en södermanländsk prästsläkt Gravius, som uppges ha tagit namn efter socknen Gräve (Ör). Han har blivit känd genom sina i samband med tjänsteresor i sitt distrikt tillkomna topografiska arbeten. I det äldsta av dessa redovisar han sina iakttagelser under en resa genom Sthlms och Uppsala län 1748 (tr 1919). Han har där livfullt karakteriserat näringslivet och befolkningen i ett trettiotal uppländska socknar och ej utan talang avtecknat 47 sockenkyrkor samt Mörby slottsruin i Esterna (nu Fasterna) sn.

Viktigast är G:s 1754 publicerade omfångsrika beskrivning över Västmanland, för vilken han börjat göra anteckningar redan i samband med en salpetersjuderiundersökning 1747. Den innehåller jämte uppgifter om näringslivet en mängd värdefulla lokal-och personhistoriska notiser med hänvisningar till äldre historisk och topografisk litteratur men även till handskrifter och gravstenar. Som illustrationer förekommer talrika teckningar av runstenar (till stor del efter Johan Göranssons Bautil) och kyrkor i kopparstick. Verkets allmänna partier är alltför präglade av tidens okritiska historieskrivning för att nu ha mer än historiografiskt intresse, men de lokalhistoriska detalj uppgifterna och G:s uppteckningar om samtida förhållanden är ännu av stort värde. G C Gjörwell recenserade boken kritiskt i Sthlms historiska bibliotek 1755, vilket föranledde ett svar av G i Lärda tidningar s å, varpå Gjörwell publicerade ett gensvar i Den sw Mercurius. I KB förvaras ett ms, En nyttig book, som innehåller så wäl god hushållning som hälsans i ackt tagande (X 391), vilket G skänkt sin hustru vid bröllopet. Handstilen är inte hans, men han har däri infört åtskilliga kompletterande notiser.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Beskrifning öfver Västmanland med sina städer, härader och socknar. Västerås 1754. (20), 663, (37) s, 14 pl. [Nya uppl:] Beskrifning öfver Vestmanland, dess städer... i ny uppl utg af Vestmanlands läns tidning, Vesterås 1904, VIII, (16), 538 s; . . . Beskrifning öfver Wästmanland. Utg af Wästmanlands allehandas redaktion, Västerås 1904, (24), 516, XGVI s. — Alfabetiske utdrag af . . . Olof Graus Beskrifning . . . gifne af Fredrich Palmquist. Sthlm 1758. 4:o. 20 s. [Statistik hämtad ur föreg.] — Hushålds anmärkningar under resan igenom Upsala och Stockholms län år 1748. Tillika med socknekyrkior uti Upsala och Stockholms läner, aftecknade vid deras förbiresa år 1748. Utg af S T Kjellberg. Upps 1919. 48 s. (UFT bd 8, bilaga 1 fsidrubrl 1

Källor och litteratur

Källor o litt: C W Hjorth, Geneal an- tecknrar (1932), s 116; Sven T Kjellbergs inledn till editionen 1919; T Norman, Olof G o hans västmanlandsbeskr (Västmanlands fornminnesfören:s årsskr, 40, 1953—57); N Sundquist, Gotiska kyrkor på norra mälarstranden med takryttare (UFT 1966), s 16 f, 62 f; UUM 2 (1919—23).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olof Grau, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13161, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2022-05-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13161
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olof Grau, urn:sbl:13161, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2022-05-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se