Daniel Ehrenfried Gravallius

Född:1777-10-04 – Jakobs församling, Stockholms län
Död:1849-11-18 – Frustuna församling, Södermanlands län

Författare, Präst


Band 17 (1967-1969), sida 248.

Meriter

1 Gravallius, Daniel Ehrenfried, f 4 okt 1777 i Sthlm (Jak), d 18 nov 1849 i Frustuna (Söd). Föräldrar: kh Peter G o Maria Catharina Zickerman. Inskr vid UU 21 mars 97, prästv i Västerås 7 juli 03, eo bataljonspred vid Göta garde s d, adj eller v pastor hos sin far i Järna (Söd), eo bataljonspred vid Södermani :s reg 1 okt 08, pastoralex april 18, lärare vid kadettskolan i Mariefred 19—21, kh i Skagershult (Ör) 26 nov 21, i Frustuna o Kattnäs (Söd) 30 (tilltr 32), kontraktsprost 36.

G 7 maj 10 i Ytterjärna (Sth) m Catharina Lovisa Holmbrink, f 24 sept 80 i Sthlm (Jak), d 6 jan 55 i Trosa, dtr till direktören Pehr H o Fredrika Lovisa De Besche.

Biografi

G tillhörde den generation eftergustavianska epigoner, vilkas alster ger sin prägel åt nedgångsperioden i sv litteratur omkring sekelskiftet 1800. Hans föga originella retoriska skaldestycke Religionen hedrades 1802 med »mention» av Sv akademin. Till yrket präst av den neologiska riktningen anslog G gärna en moraliserande ton, vilket inte hindrar, att han ibland visar svaghet för det erotiskt vågade i 1700-talsstil. Ehuru han inte deltog i striden med nya skolan blev han ett mål för de yngre diktarnas ironi och avhånades i Markalls sömnlösa nätter under namnet Ehrenfjant. Då han i vers och på prosa försökte sig i den humoristiska genren, blev resultatet krystat och tröttande; hit hör Den yngre Baron Münchhausens märkvärdiga öden och bedrifter, och i viss mån också Resa från Gräddö till Ratan (1809), ett slags efterbildning av Min son på Galejan, där han i form av »brev till ett fruntimmer» ger skildringar av sina upplevelser under krigsexpeditionen till Västerbotten 1809. Som fältpräst var G också med i fälttåget till Tyskland 1813 och var en kort tid fransk krigsfånge. I polemiken mot Grevesmöhlen deltog G bl a med den rimmade smädeskriften Näsknäppen. Hans författarskap i övrigt är högst brokigt, inte utan pekoralistiska inslag. Under senare delen av sitt liv som kyrkoherde i Närke och Sörmland producerade han dels religiöst-moraliserande dikter, dels tvetydiga skämtsamheter i Wilhelm v Brauns stil.

Författare

Gösta LundströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Några brev från G bl a till P A Wallmark i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Promenad-läsning. H 1*. Ups 1802. 75 s. [Föret undert D. Ehrnfred.] — Resa ifrån Gräddö till Ratan . . . Strengnäs 1809. 74 s, 2 kartor. — Den yngre baron Miinchhausens märkvärdiga öden och. bedrifter. D 1—2. Nyköping, Sthlm 1810. 133, 120 s. [Anon.] — Religionen. Skaldestycke. Sthlm 1810. (15) s. — Kronprinsens af Sverige Carl Johan, fälttåg, åren 1813, 1814. Afd 1—3. Sthlm 1814—15. 269, 103 s. [Anon. 1—2, 1814, är en bearb övers av Der Feldzug des Kronprinzen von Schweden im Jahre 1813. und 1814., Leipzig 1814.] — Näsknäppen, eller Skaldebref till Carl August Grevesmöhlen ifrån en af hans särdeles vänner och beundrare. Sthlm 1815. 4:o. (8) s. [Anon.] — Näsknäppens ungar, tillegnade den nya basunvirtuosen. Förklaringar afgifna till Stockholms stads-kämnersrätt d. 18:de och 21:sta julii 1815. Sthlm 1815. 28 s. — En suck ifrån bränvinspannan, vid riksdagen år 1817. Sthlm 1817. 13 s. [Anon.] — Skaldestycken. 1*. Sthlm 1818. 174 s. — Vid högstsalig hans maj:ts Carl XIII:s ... död, den 5 februarii 1818. Elegi. Sthlm 1818. 4:o. (6) s. — Morgon- och aftonböner, egnade åt den offentliga och enskildta andakten vid hälsobrunnar samt åt sjuklingars i allmänhet. Sthlm 1828. 43 s. — Husfriden. En spegel för gifta och ogifta af båda könen. Sthlm 1830. 4:o. (8) s, 1 pl. [Anon.] — Religions-betraktelser, egnade åt den enskilda andakten vid hälsobrunnar, samt åt sjuklingars och ålderstegnas i allmänhet. Jemte morgon- och aftonböner m. m. egnade åt samma ändamål. 2. uppl [av arb ovan 1828]. Örebro 1831. IV, 268 s. [Förtit: Postilla för brunnsgäster.] — Till Grimstens vällofl. häradsrätt! Ödmjukt förklaringsmemorial. [Rubr.] Sthlm 1831. (2) s. [Undert.] — Tal hållet vid framlidne prostens, kyrkoherdens i Gåsinge och Dillnäs församlingar . . . Gust. Fred. Forssbergs jordfästning . . . Strengnäs 1838. 7 s. — Sabbaths-aftonen. Sthlm 1842. 000 s. — Thure, cousin till Calle och Carolina. För satirens och skämtets vänner. Sthlm 1845. 143 s. [Anon.] — Non plus ultra skratt-karameller, anekdoter, skämtsamma infall, kuriositeter m. m. jemte en utvald samling moderna faraler insmuglade med sista lägenhet af E. N. Rolighetsminister. Sthlm 1848. 100 s. [Anon.]

Översatt: C Molbech, Resa i Sverige åren 1812 och 1813, d 1* Sthlm 1815, VII, 396 s (anon); [J B P] Moliere, Småstads-fruntimren, Sthlm 1824, 42 s (Sällskaps-theatern, bd 1, h 4).

Källor och litteratur

Källor o litt: L Hammarsköld, Sv vitterheten (2 uppl 1833); G Ljunggren, Sv vitterhetens häfder, 3 (1881); Christian Molbechs brevveksl med sv forfattere o videnskabsmaend, 1, 3 (1956); O Sjögren, K A Grevesmöhlen (1882); Strängnäs hm, 3 (1899); K Södermanlands reg:s hist, 3 (1919).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Daniel Ehrenfried Gravallius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13164, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Lundström), hämtad 2023-09-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13164
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Daniel Ehrenfried Gravallius, urn:sbl:13164, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Lundström), hämtad 2023-09-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se