Nils Gripenhielm

Född:1653
Död:1706 – Falu Kristine församling, Dalarnas län

Landshövding, Lantmarskalk


Band 17 (1967-1969), sida 316.

Meriter

2 Gripenhielm, Nils, son till G 1 i hans 1:a g, f 1653, begr 27 mars 1706 i Falun. Inskr vid UU 4 sept 61, hovråd 13 mars 74, dir över KB 4 jan 76, lagman på Öland 27 jan 81, förflyttad till Östergötland 1 febr 82 o till Uppland 22 okt 86, landshövd i Kopparbergs län 15 jan 92, lantmarskalk vid riksdagen 97, k råd o president i Bergskoll 06 men dog före tillträdet.

G 80 m frih Maria Elisabeth Bonde i hennes 2:a g, f 5 nov 54 i Sthlm, d i nov 36, dtr till riksskattmäst frih Gustaf Bonde o Anna Christina Persdtr (Natt och Dag).

Biografi

Under sin uppväxttid var G studerpage hos den unge Karl XI, för vilken hans far var lärare. Vid faderns död övertog han posten som direktör över K biblioteket efter denne, och liksom fadern avlönades han genom dubbelexemplar av böcker. Hans omfattande bibliotek överlämnades till Lunds universitet.

Som landshövding i Falun tog G livlig del i bergshanteringen. Han ägde stora kunskaper inom metallurgin och innehade ett omfattande mineralkabinett. Vid en egen pro-berkammare bedrev han en livlig experimentverksamhet. Denna verksamhet syftade bl a till att utvinna det silver som fanns i kopparn från Falu gruva. I samband med arbetskonflikter inom bergshanteringen gick han hårt fram mot de tredskande och uppfattade i enlighet med sin samtid all strejk som lagbrott. I samband med en strejk vid Stora Kopparberget 1696 dömde en domstol med G som ordförande åtta personer till döden, ehuru dessa senare benådades av K M:t.

G:s mest berömda insats skedde vid riksdagen 1697, då Karl XII förklarades myndig vid 15 års ålder. Vid denna riksdag var G lantmarskalk. Vid adelns sammanträde på riddarhuset på morgonen den 8 nov framhöll han i ett tal konungens stora mognad, vilket gav anledning till krav från adelns sida om en omedelbar myndigförklaring. Innehållet i G:s tal var med all sannolikhet avpassat för att framkalla detta krav. Om G i detta sammanhang främst är att uppfatta som kungahusets eller som adelns representant är ovisst.

Författare

Gustaf JonassonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

I UUB bl a G:s origkonc till berättelse om händelserna på riddarhuset 8 nov 1697 samt ett flertal strödda brev. Brev från G till N Bielke i RA o några strödda brev i Erics-bergsarkivet (dep i RA) o KB.

Källor och litteratur

Källor o litt: RR, RA; E Hammarströms samkar, St Kopparbergs Bergslags arkiv, Falun. — Bergskoll; B Boethius, Gruvornas, hyttornas o hamrarnas folk (1951); M Celsius, Kort hist över KB i Sthlm (Acta bibliothecae regiae stockholmiensis, 1, 1961); P Hanselli, Saml vitterhetsarbeten af sv förf, 4 (1866), s 269 f; T Höjer, Carl XII:s myndighetsförklaring (KFÅ 1942); G Jonasson, Karl XII o hans rådgivare (1960); S Lindroth, Gruvbrytning o kopparhantering vid St Kopparberget, 1—2 (1955); UUM 1, 1595—1700 (1901).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils Gripenhielm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13218, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gustaf Jonasson), hämtad 2024-04-12.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13218
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils Gripenhielm, urn:sbl:13218, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gustaf Jonasson), hämtad 2024-04-12.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se