Gripenstedt, släktBand 17 (1967-1969), sida 318.

Biografi

Gripenstedt, släkt. Överinspektören vid stora sjötullen i Gbg Hieronymus Berger (1649—1713) adlades 1691 med namnet G. Han var barnlös, men hans änka Catharina Tham hade i sitt tidigare äktenskap med handelsmannen i Gbg Jacob Radhe (d 1706) flera barn, som 1717 adopterades på hans adliga namn o nummer.

Till denna syskonkrets hörde hovjunkaren Jacob G (1705—82) på Lejondal i Bro (Upps). Han o hans hustru Ulrika Funck (1717—1806), dtr till landshövdingen Gustav Funck (bd 16), stod i nära kontakt med den radikalpietistiske väckelsepredikanten Sven Rosén. De var motståndare till barndopet och ej mindre än tretton av deras sjutton barn synes ha blivit tvångsdöpta. — 1774 inlämnade J G till VA en avhandling om plogar med förslag till förbättringar.

Jacob G:s mor Catharina Tham, som 1722 gift om sig med sedermera justitiekanslern Thomas Fehman (bd 15), hade till sonen testamenterat dennes efterlämnade säteri Gräfsnäs i Erska (Älvsb). På grund av G:s pietistiska åskådning ändrade hon emellertid 1745 testamentet, så att detta i stället blev fideikommiss för hans yngre bror, kommendören Johan G (1706—62). Dennes sonson översten Johan Theodor G (1765—1821) var den siste fideikommissarien på Gräfsnäs. Hans systerdotter var romanförfattarinnan Sophie von Knorring, o en brorson till honom var statsrådet Johan August G (G 1), som 1860 blev friherre enligt RF:s § 37. Han blev far till överstekammarjunkaren Johan Theodor G (G 2) o till Carl Gustaf G (1853—1935), som ägde Nynäs i Bälinge (Söd) 1888—1910, Eds bruk o Vinäs i V Ed (Kalm) 1898—1918 samt Bysta fideikommiss med Brevens bruk i Asker (Ör) från 1919 o var riksdagsman i AK 1909—11.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Biographica, RA. — H Almquist, Gbgs hist, 2 (1935); Carlander; H Fröding, Berättelser ur Gbgs hist under envålds-tiden (1915); dens, Berättelser ur Gbgs hist under frihetstiden (1919); K Henning, Johan Conrad Dippels vistelse i Sverige (1881), s 152, 156; dens, Bidr till kännedomen om de religiösa rörelserna i Sverige o Finland efter 1730 (1891), s 247; E A Jansson, Hovjunkaren på Lejondal (1949); R Jirlow, Äldre plogar o årder i LA:s mus (1951), s 42 ff; E Linderholm, Sven Rosén (1911), s 354—69; A Rydström, Boken om Tjust, 3 (2 uppl, 1922), s 136 f; V Vasenius, Separatisten Jacob G (1891); F Ödberg, Om Gräfsnäs slott o dess minnen (VFT 3: 3—4, 1912), s 36—42; Örnberg 13 (1905), s 91 f.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gripenstedt, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13219, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13219
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gripenstedt, släkt, urn:sbl:13219, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se