Gullberg, släkterBand 17 (1967-1969), sida 403.

Biografi

Gullberg, släkter.

1 Garnisonsklockaren i Malmö Andreas G (d 1771) blev far till tullinspektören Abraham G (f 1741 eller 42; d 99) i Karlstad. Dennes son amiralitetskamreraren Anders Gustaf G (1785—1856), som på äldre dagar var gästgivare i Falkenberg, blev far till fabrikören Reinhold Theodor G (1817—87), som från 1856 var en av L J Hiertas kompanjoner såväl i Liljeholmens stearinfabrik som i dennes svavelsyrefabrik i Sthlm. Från 1860 var han teknisk ledare vid den förra, som han efter kontroverser med Hierta lämnade 1871. Då övertog han helt svavelsyrefabriken, som han flyttade till Gröndal. Hans son Gustaf Theodor G (1844—1927) grundade 1869 en kemikaliefabrik i Gbg o innehade där grosshandelsfirman Theodor G & Co 1878—1925 samt minuthandelsfirman G:s Färg- o kemikaliehandel, som fick filialer i flera städer o ännu innehas av en medlem av släkten. Theodor G:s kusin assuransmäklaren o generalkonsuln Mauritz Herman G (1875—1933) köpte 1921 Tureholms slott o gods i Trosa-Vagnhärad (Söd) av greve T Bielke.

2 En annan släkt G härstammar från mästersmeden Anders G (1730—76) vid Bäckshammaren i Visnum (Värml). Hans sonsons sonson var predikanten i Sv missionsförbundet Adam Vilhelm G (1868—1921) i Skövde, riksdagsman i FK 1912—19.

3 Hemmansbrukaren Lars Anderssons (1745—1821) i Trollenäs sn (Malm) son husmannen Ola Larsson G (1769—1833) i Gullarps sn (nu införlivad med Trollenäs) blev far till häradsskrivaren Knut G (1813— 85) i Trelleborg. Dennes son Gotthard Magnus G (1845—1923) var lektor i Kalmar 1876—1910. Gotthard G utgav ett flertal kommenterade franska texter för skolbruk o publicerade tillsammans med lektor Enzio Edström (bd 12) en omarbetning av E M Oides Fransk språklära 1891—92 o en förkortad Fransk skolgrammatik 1895. En förkortad omarbetning av sistnämnda arbete var Edströms Fransk skolgrammatik (1904), som utkommit i många upplagor. Gotthard G:s bror fil dr Otto Hjalmar G (1847—1923) var 1891—1914 förste aktuarie o chef för kommerskollegiets statistiska avdelning. Han utarbetade flera näringsstatistiska arbeten samt justitie- o landsstatsmatriklar m m.

4 Trädgårdsmästaren Olof Magnus G vid Vanas i Gryt (Krist) blev far till urmakaren och stadsvaccinatören Bengt Gustaf G (1801—77) i Malmö. Dennes son Gustaf Theodor G (1859—1911) var 1896—1902 chef för DN:s malmöfilial o från 1906 huvudredaktör för S-T. I bokform utgav han bl a Romaner i västficksformat (1880), Paris just nu (1889), Boken om Chicago (1893), Intima riksdagsporträtt (1894) o kåserisamlingen Ur Spritt von Tokenströms portfölj (1895). Hans son direktör Torsten Ivanowitsch G (1884—1948) i Sthlm var 1912—26 g m textilkonstnärinnan Elsa G, f Svensson (f 1886).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Major Sten Sjöstedts genealogi över Andreas G:s släkt, Geneal fören, Sthlm. — A Attman, Gbg 1863—1913 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 1:1, 1965); W Be-rendsohn, August Strindberg o Gustaf G, Malmö-tidn DN:s redaktör (Saml 1957); M Fahl, Matr (The royal bachelor's club 1769 —1944, 1947); N Forssell, Liljeholmens stearinfabrik 1839—1939, 1 (1939), s 76, 83— 93, 111, 183; Kommerskoll; E Kölgren, Läro-verksmatr 1908—09 (1909); O Lindberg, Landsstaten i Malm o Krist 1719—1917 (1919); I Ljungquist, Ur DN:s hist, 1—3 (1952—54); J N(ordlin)g, Ett tidningsman-najubileum (Idun 1905, s 227 f); dens, Gustaf G (Idun 1911, s. 249); PK:s matr (1901); PK:s porträttmatr 1936 (1935); C Sjöström, Skånska nationen 1833—89 (1904); SKL; SPG; Sv släktkal 1930; E Åkerhielm, Sv gods o gårdar, 2 (2:a uppl, 1930), s 417.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gullberg, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13288, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-12-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13288
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gullberg, släkter, urn:sbl:13288, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-12-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se