Jacob Guntlack

Född:1744 – Skeppsholms församling, Stockholms län
Död:1771-01-16 – Stockholms stad, Stockholms län (avrättad i galgbacken utanför Skanstull)

Tjuv


Band 17 (1967-1969), sida 421.

Meriter

Guntlack, Jacob, dp 27 febr 1744 i Sthlm (Skeppsh), avrättad 16 jan 1771 utanför Skanstull, Sthlm. Föräldrar: sprutlagaren Abraham G o Maria Elisabet Rial. Tjuv o mästerrymmare. — Ogift.

Biografi

I mars 1756 förgiftades G:s far med arsenik av sin hustru och dennas älskare. Brottet uppdagades och båda dömdes till döden och avrättades. G kom till Stora barnhuset i april 1756 men rymde därifrån i sept. Den 26 samma månad häktades han, angiven för stöld, och dömdes fastän endast 12 år gammal till tre års spinnhusarbete. Nästa säkra datum i hans biografi är 21 sept 1763, då han med namnet Törngren antogs som artillerihantlangare vid fältartilleriregementet i Sthlm.

I mars 1764 ställdes G inför rätta anklagad för stöld, och efter denna tidpunkt och fram till sin avrättning 1771 vistades han till största delen i häkten och fängelser. Redan 1764 dömdes han till döden, men Svea hovrätt mildrade straffet till 12 års arbete på Vaxholms fästning. Därifrån rymde G flera gånger men kunde alltid fasttagas och återföras. Från 27 sept 1766 rannsakades han vid Sthlms olika kämnärsrätter för nya stölder. Under denna tid genomförde han flera finurliga rymningar. 22 sept 1767 dömdes han till döden men också nu mildrades domen av Svea hovrätt, denna gång till fästningsarbete på Sveaborg i 15 år. På vägen dit rymde G. Han vistades nu en tid i Finland under namnet Anders Falck. 18 juni 1768 rannsakades han för stöld vid Lojo häradsrätt och dömdes ånyo till döden. Åbo hovrätt beslöt, att G (Falck) skulle sändas till Sthlm, och på vägen dit lyckades han rymma. Efter några inbrottsstölder bl a i Sthlm och Norrköping, kunde han och en medbrottsling 10 maj 1769 fasttagas. Rannsakningen inleddes samma dag och pågick till 14 april 1770, då G av Sthlms stads kämnärsrätt dömdes till döden. Under rannsakningstiden avvek han vid ett tillfälle ur häktet. Svea hovrätt stadfäste domen, och 29 nov 1770 avslogs en av G ingiven nådeansökan. 16 jan 1771 avrättades han genom hängning på Skansbacken utanför Sthlms södra tull.

G var en ryktbar person i sin samtid. De främsta orsakerna till denna ryktbarhet är de skillingtryck, som kom ut vid tiden före och efter G:s hängning. Den största rollen har härvid spelats av prosatrycket Den uti Smedjegårdshäktet nu fängslade ryktbare bedragaren och tjufven J G:s lefvernesbeskrifning af honom sjelf författad (132 s), som utkom avsnittsvis under okt—dec 1770 (även översatt till tyska och danska, omarb sv uppl 1824). Författarskapet tillskrevs G, säkert med orätt. Det förefaller dock troligt, att han svarat för vissa faktiska uppgifter. G tycks också ha använts som ett slagträ i den politiska debatten, då han figurerar i handskrivna och tryckta pamfletter från 1770—71. Även ett porträtt av G från 1770 torde ha politisk anknytning, emedan det liknade en känd politiker. Skilling-tryck och andra litterära alster från 1800-och 1900-talen, i vilka G nämns, bygger på levnadsbeskrivningen.

Författare

Kjell AndersonSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Justitierev:s prot, RA; käm-närsrätternas prot i brottmål, SSA. — Kjell Anderson, J G — en tidsbild från 1700-talet (seminarieupps vid Sthlms univ vt 1967; sammandrag tr i Meddel från fören Vaxholms fästnings musei vänner, 4, 1967); I Carlsson, Frihetstidens handskr polit litt (1967).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jacob Guntlack, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13307, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kjell Anderson), hämtad 2021-02-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13307
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jacob Guntlack, urn:sbl:13307, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kjell Anderson), hämtad 2021-02-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se