Gyllenhaal, släktBand 17 (1967-1969), sida 555.

Biografi

Gyllenhaal, släkt, härstammande från kronobonden på stomhemmanet i Härene, S Härene (Älvsb), Gunne Olsson, oftast kallad Gunne Haal (levde ännu 1638). Hans son löjtnanten vid Västgöta kavalleriregemente Nils Gunnarsson eller Nils Haal (d 1680 eller 1681) adlades 1652 med namnet G. Sonsons son till honom var kornetten Hans Reinhold G (1724—96) på Höberg i N Vånga (Skar). Han har bl a efterlämnat avskriftssamlingar rörande frihetstidens historia (Westinska saml, vol 219—222, UUB), innehållande flera unika politiska skrifter, o en sammanställning om den sv adelns ursprung (H 14, KB). Han blev far till bergmästaren Johan Abraham G (G 1) o till den som entomolog bekante majoren Leonard G (G 2). Den senares son brukspatron Fredrik Leonard G (1802—73) på Torpshammar i Torp (Vnl) blev far till Anders Leonard G (1842—1905), som 1893—1901 o 1905 var huvudredaktör för Chicagotidningen Sv Tribunen.

Hans Reinhold G:s brorson översten för Skaraborgs regemente Carl Jonas G (1749—1808) blev far till generaltulldirektören Carl Henrik G (G 3), som blev friherre 1837. Hans son kammarherre Carl Alexander Fredrik G (1814—1910) var gift med Mathilda Beatrix Valeriana Maria della Trinità G, f (de) Orozco (G 5).

Släktens äldre huvudgren härstammar från Hans Reinhold G:s fars kusin ryttmästaren vid Västgöta tremännings kavalleriregemente Lars G (1690—1756). Genom äktenskap kom han i besittning av säteriet Härlingstorp i N Ving (Skar), som länge ägdes av hans ättlingar. Hans sonson possessionaten Lars Herman G (1757—1830) på Härlingstorp var en av Skaraborgs läns främsta lantbrukare o skrev i samarbete med länets hushållningssällskap en Undervisning i landthushållningen för Skaraborgs län i frågor o svar (1821), som torde ha spelat en stor roll för jordbrukets förbättring i länet. Hans son justitiestatsministern Lars Herman G (G 4) blev 1843 friherre med namnet G till Härlingstorp. Son till honom var akademiräntmästaren i Uppsala Lars Herman G (1821—1912), som blev far till byrådirektören i järnvägsstyrelsen Lars Herman G (1865— 1957).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: E Nygrens PM nr 2 rör perg-o pprsbreven i Skara SB, RA; O R Landelius utlandssv saml, SBL; O Adelborg, PM i fråga om ätten G:s härstamn 6 juli 1926, RHA. — N Belfrage, K Västgöta reg, 1 (1947); K Bonde, Sant o intressant (1934), s 138—151; I Carlsson, Olof Dalin ... (1966); dens, Frihetstidens handskr pol litt (1967), s 41 f; L H Gyllenhaal, Min far o några av hans vänner (Hågkomster o livsintr, 19, 1938); R Kjellén, Skaraborgs läns k hushålln:sällsk 1807—1907, 1 (1907), s 87, 91 ff; R Mont-gomery-Cederhielm, Mathilda Orozco, söderländskan i Norden (1919); Norlind o där anf litt; E Olson, History of the Swedes of Illinois, 1 (1908); Ortnamnen i Älvsborgs län, 8 (1914), s 140; O Rabenius, Kring drottning Kristinas klocka (1942); E Skar-stedt, Pennfäktare (ny uppl, 1930); A Söderström, Blixtar på tidnings-horisonten (1910), s 132 ff; E Äkerhielm, Sv gods o gårdar, 1 (2 uppl, 1930), s 418.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gyllenhaal, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13366, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13366
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gyllenhaal, släkt, urn:sbl:13366, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se