Hafström, släkterBand 17 (1967-1969), sida 713.

Biografi

Hafström, släkter.

1 Sockenskomakaren Sven Persson (d 1751, 46 år gammal) i Havet, Odensvi (Kalm), blev far till frälsebefallningsmannen Olof H (1737—1813) i Hedingsbo, Hycklinge (Ög). Dennes sonson Herman Lambert H (1806—56) blev skeppsklarerare o sv-norsk vicekonsul i Helsingör. Från honom härstammar en ännu fortlevande dansk släktgren. Hans kusin karantänssekr Otto Johan H (1803—91) i Gbg blev far till målaren Axel Gillis H (se nedan) o till apotekaren Johan August H (1844—1913) i Sthlm, som utgav De bildande konsternas utöfvare i Sverige 1600—1884 (1884) o K sjökrigsskolan 1867—1907, Biografiska anteckningar (1908). Dennes son sjökrigshistorikern kommendörkapten Georg H (f 1882) är far till marindirektör Hans H (f 1918).

2 Mjölnaren Per Svensson (1721—67) i Havets kvarn, Odensvi (Kalm), blev far till mjölnaren Sven H (1750—1810) o tjärhovsinspektoren i Sthlm hovkamrerare Jonas H (1754—1816). Den senares son major Jonas August H (1810—80) drev en tid egen gymnastik- o fäktskola i Sthlm o var 1845—48 gymnastik- o fäktlärare vid Högre artilleriläroverket å Marieberg samt 1848— 56 styresman för Karl Gustafs stads gevärsfaktori i Eskilstuna. Han konstruerade på regeringens uppdrag modeller till åtskilliga vapen såsom änterhuggare för flottan, handvapen, flankör- o studsarepistoler för kavalleriet samt de s k h:ska officerssablarna.

Sven H blev far till tjärhovsinspektoren i Sthlm Adolf H (1789—1883), vars sonson var rådmannen i Sthlm Torsten Arthur Ehrenfried H (1860—1937). Arthur H:s kusin var rådmannen i Sthlm Adolf Hjalmar Fredrik H (1871—1948). Han hade landets största privata herbarium o donerade växter till Riksmuseet. VA tilldelade Adolf H sin äldre linnémedalj i guld. Arthur H:s bror grosshandlaren i Sthlm Gunnar Alfons Erivan H (1865—1929) blev far till överläkaren Torsten H (f 1902) i Sthlm o professorn i rättshistoria Gerhard H (f 1904) i Lund. En annan bror till Arthur H, tandläkaren Adolf Claes Manfred H (1857— 1928), var adoptivfader till den som racerbåtsförare bekante ekonomidirektören Thorsten H (f 1912).

3 Snickaren vid Bälteberga i Ottarp (Malm) Olaus H (d 1789, 78 år gammal), som var född i Gränna, blev farfar till bankdirektören Samuel Herman H (1812—87) i Hälsingborg. Dennes son Johan (Janne) Lorentz H (1838—1918) blev med dr 1868, intendent vid hälsobrunnen Hälsan vid Hälsingborg 1873, k livmedikus 1877, stadsläkare i Hälsingborg 1880 o förste stadsläkare där 1883. Han införde i Sverige dr Metzgers massagemetod, som han studerat i Amsterdam 1872, o lät vid Hälsan göra de borrningar som 1890 ledde till upptäckten av Sveriges enda koksaltkälla, Sofiakällan. Under många år tjänstgjorde H tidvis hos Oscar II o drottning Sofia, även på utrikes resor. Han var ledamot av stadsfullmäktige i Hälsingborg i 30 år o Malmöhus läns landsting i 25 år. Utom smärre medicinska skrifter utgav han sina dagboksanteckningar från resor till Algeriet, Tunis o Sicilien (1892), Spanien, Gibraltar o Tanger (1900) samt Dalmatien, Montenegro, Bosnien o Herzegovina (1902).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: O R Landelius utlandssv saml: Afrika, SBL.

Adolf H f (SvD 30 mars 1948); A H (DN 30 mars 1948); Allhems sportlex, 2 (1949); M Fahl, Matrikel (The Royal Bache-lor's Club, 1947); Gerhard H, Hallingeberg genom tiderna (A Rydström, Boken om Tjust, 7, 1928), s 91 ff; Johan Lorentz H (Tidskr i militär hälsovård 1918, s 293 f); V Ljungfors, Helsingborgs-Landskrona nation (1903); NF:s sportlex, 3 (1940); G Sjöström, Skånska nationen 1833—89 (1904); SLH, 2: 1 (1873), 3: 1 (1886), 4: 2 (1932); StRR; Sv släktkal 1936, 1962, 1963; Sveriges apotekarehist, 1 (1910); E O Weiden-hjelm, Johan (!) August H (KrVAH 1880, s 153 ff); L Öberg, Kärrsö karantänsinrättning 1804—1933 (1968).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hafström, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13480, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-04-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13480
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hafström, släkter, urn:sbl:13480, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-04-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se