A Gillis Hafström

Född:1841-01-03 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län
Död:1909-11-18 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Målare


Band 17 (1967-1969), sida 714.

Meriter

Hafström, Axel Gillis, f 3 jan 1841 i Gbg (Domk), d 18 nov 1909 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: karantänsekr Otto Johan H o Clara Söderberg. Genomgick Chalmerska slöjdskolan, inskr vid FrKA 1 okt 61, elev där 61—66, teckn där vid Uppsala hal 67— 68, vistades i Düsseldorf 70—76, i Paris 77—78, agré vid FrKA 79, lär åt prins Eugen 80—83, sekr i Konstfören i Sthlm (från 86 SAK) 83—87, konservator där 83 —96, intendent där från 96. — Ogift.

Biografi

Under sin utbildning i Düsseldorf 1870— 76 tog Gillis H starka intryck av några genremålare som specialiserat sig på vardagsscener ur sjömans-, fiskare- och lotslivet: tysken R Jordan och kanadensaren H Ritter. Han synes även ha påverkats av den sv konstnären F Fagerlin (bd 14), som var bosatt i Düsseldorf och gift med Ritters dotter. Där utförde H 1876 sitt genombrottsarbete »Kontraband» eller »Smugglare inför tullinspektören», som inköptes till Nationalmuseum. Själv hade han redan 1870 skördat bifall med genrescenen »En passant» från Strasbourg med en ung officer som vid ingången till ett patricierhus underhåller sig med en ung, vacker dam. H fortsatte sina utrikesstudier med en tvåårig vistelse i Paris 1877—78, där han besökte flera ateljéer och även lärde sig att renovera målningar. I Paris påverkades han av det franska friluftsmåleriet, vilket framgår t ex av hans »Fontainebleauskogen» 1877.

Efter återkomsten till Sthlm 1878 verkade H som tavelkonservator; han öppnade också en livligt besökt målarskola och anställdes dessutom som ritlärare vid K sjökrigsskolan. Han intog på 1880- och 90-talen en central ställning i Sthlms konstnärsliv och var välkänd för sina målningars höga tekniska standard; han ansågs på den tiden också för landets skickligaste tavelkonservator. 1880—83 var han lärare i målning för den unge prins Eugen, åt vilken han meddelade sitt solida tekniska kunnande.

H målade porträtt, genremotiv och landskap. Nya landskapsmotiv fann han vid Landsort, Oxelösund och andra platser på Sveriges östkust. Redan på 1860-talet hade han tagit upp flera sthlmsmotiv: »Barn som åker kälke» 1868, »Gårdsinteriör med figurer» 1870 och två djurgårdsmotiv 1885. Han verkade även som reportagetecknare för Ny illustrerad tidning, t ex med den dokumentariskt oersättliga »Eldkvarns brand» 1878.

H deltog i FrKA:s utställningar 1868, 1870, 1873, 1875, 1877 och 1885, i Konstföreningens utställningar 1891, 1893 och 1901, i Sthlmskonstnärernas retrospektiva utställning 1898 samt i utställningen i Gbg 1891; han var även representerad på utställningen »Frankrike genom konstnärsögon» i Sthlm 1941.

Författare

Sixten RönnowSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från H till bl a C Eichhorn o R Haglund i KB samt några strödda i UUB.

Källor och litteratur

Källor o litt: E Bénézit, Dictionnaire des peintres, 4 (1951); Ill kat öfver fotografier efter konstverk, utg av J Jaeger (1883); G Nordensvan, Sv konst o sv konstnärer i 19:e årh, 1—2 (1925—28); A Romdahl o J Roosval, Sv konsthist (1913); J Roosval, Sv konstgall (1912); SKL; SPG 20 (1901); U Thieme o F Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, 15 (1922).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
A Gillis Hafström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13481, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2023-05-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13481
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
A Gillis Hafström, urn:sbl:13481, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2023-05-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se