Hagberg, släkterBand 17 (1967-1969), sida 715.

Biografi

Hagberg (Hagbergh), släkter.

1 Nils H (d 1772, 70 år gammal), som enligt obestyrkt uppgift tidigare skulle ha varit bruksinspektör i Närke, kom genom sitt första äktenskap i besittning av en del av järnbruket Skarphyttan i Kroppa (Värml). Med sin andra hustru, som i sitt senare äktenskap blev mor till botanisten professor Göran Wahlenberg, hade han sonen Olof H (1768–1835). Denne köpte 1788, 1824 o 1828 de övriga andelarna i Skarphyttan men flyttade redan 1793 till järnbruket Svartsången i Kroppa o 1821 till järnbruket Niklasdamm i Varnum (nu Kristinehamn), vilka han också köpt. Efter hans död såldes Svartsången omedelbart o Skarphyttan 1856 av änkan, medan Niklasdamm övertogs av en svärson. Sonen Carl August H (1813–65) grundade 1838 jämte S N Petraeus en firma i Kristinehamn för tackjärns- o spannmålshandel. Han blev far till rådmannen i Örebro Gustaf H (1855–1922) o stadsläkaren i Gränna Johan Jakob H (1858–92). Den sistnämndes sonson kapten Nils-Olof H (f 1917) har publicerat Olof H:s anteckningar i SoH 1950–51 o skrivit släktens historia.

2 Skräddaren Erik Olofsson (f omkr 1674, d 1748) i Hagstugan, Ytterselö (Söd), blev far till mjölnaren Per H (1720–96) i Visteby, Rasbo (Upps). Dennes son mjölnaren Carl Persson H (1749–1821) i Visteby, Rasbo (Upps), hade flera söner. Bland dem var kontraktsprosten Jacob H (1781– 1839) i Hacksta (Upps), som var riksdagsman 1817 o 1823 o blev far till provinsialläkaren med dr Knut August H (1817–90) i Hässleholm, samt byggmästaren Fredrik H (1785–1824) i Visteby, som blev farfar till skulptören Hans Petter H (1853–1901) i Uppsala o till den mestadels i Tyskland verksamme arkitekten o tecknaren Fritz Emil H (1862–1921). Den mest kända släktgrenen härstammade från Jacob o Fredrik H:s äldre bror, pastor primarius Carl Petter H (H 1), som blev far till professorerna Carl August H (H 2) o Jacob Theodor H (H 3). Bror till de sistnämnda var Erik Hjalmar H (1816–92), som var överste för Västgöta regemente 1868–72. Fosterdtr till honom var den bekanta pedagogen Anna Sandström.

Theodor H blev far till redaktör Karl August H (H 4), Louise Euphrosyne H (1868–1944) o kamrer Josef Theodor Franciscus H (1874–1936). Louise H var 1891–1931 amanuens vid Nordiska museet o gjorde under resor genom Sverige 1912–29 för museet uppteckningar av folkseder o trosföreställningar. Hon publicerade talrika uppsatser i tidskrifterna Fataburen, Rig o Sv landsmålen o det stora arbetet När döden gästar, Sv folkseder o sv folktro i samband med död o begravning (1937). 1942 blev hon fil hedersdr i Uppsala. Hennes omfattande samlingar om folkseder och folkbruk i Nord museet. Hennes bror Theodor H författade 1925 en skildring av sin farfar med titeln Rasbo-herden o hans familj o utgav 1927 Carl August H:s brev till föräldrahemmet från en resa i Europa. Han överlämnade ett släktarkiv till SSA. Andra släktppr dep i KB.

3 Torparen Lars Johansson (1710–85) i Hagen, Taxinge (Söd), blev farfar till kh Johan Fredrik H (1777–1837) i Hälla (Söd), som blev far till kh Fredrik Teodor H (1814–1903) i Edsberg (Ör). Sonson till denne är överste Carl-Henrich H (f 1917, d 1983[1]). En bror till Johan Fredrik H blev farfars far till professor Arne H (f 1919, d 2011[2]) i Svalöv.

4 Bonden Jöns Persson i V Haghult, Markaryd (Kron), blev far till kh Sven H (1796–1866) i Malmbäck (Jönk). Dennes son Sven Emil H (1846–1927) greps 1876 av den nyevangeliska väckelsen, för vilken han verkade, sedan han 1883 tillträtt en komministertjänst i Kävsjö (Jönk). Han blev kh i Sandseryd (nu i Jönköping) 1892 o i Rogberga (Jönk) 1906 (tilltr 1907). H var ledamot av styrelsen för Jönköpings missionsförening 1898–1921 o ordförande i Skandinaviska alliansmissionens sv avdelning (sedan Sv alliansmissionen) 1900–19. Han blev far till chefen för livsmedelskemiska institutionen vid Statens hantverksinstitut civ:ing Carl Sven Oskar H (1894– 1961) o kontraktsprosten Kjell H (f 1906, d 1996[3]) i S Unnaryd (Jönk) samt svärfar till smålandsforskaren fil dr P G Vejde. Hans bror rektorn för Falköpings samrealskola Carl Vilhelm H (1844–1925) blev far till rektorn för högre allm lärov i Eksjö teol dr Lars H (f 1904, d 2003[4]). En annan bror blev far till överste Knut H (f 1895, d 1988[5]), Sthlm.

Utan påvisbart samband med ovanstående släkter var den i Östergötland födde o från Norrköping 1745 inflyttade grosshandlaren i Sthlm Petter Hagbergh Pettersson (f 1789, 64 år gammal), på sin tid stadens näst störste skeppsredare. Hans sonsons sonson kanslirådet Carl Gustaf Fredrik Hagbergh (1862–1918) blev far till överste Gunnar Hagbergh (f 1891) o justitierådet Erik Hagbergh (f 1900).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Handelskollegiets prot 4 okt 1764, SSA; Nils-Olof H, Släkten H från Kroppa (stencil), SBL.

T Celander, Jönköpings studenter jämte rektorer åren 1864—1920 (1921); E J Ekman, Den dnre missionens hist, 3 (ny uppl 1922), s 1164; G Ekman, Ur Storforsverkens hist (1921); A Ernvik, Socknen vid Varnan (1961); S Grauers, Anna Sandström 1854— 1931 (1961); C T Kocken, K Västgöta reg, 2 (1948); Leijonhufvud; A E Löf o A Ernvik, Kristinehamns hist, 2—3 (1949—59); H Rosman o A Munthe, Släkten Arfwedson (1945); C Sjöström, Smålands nation i Lund 1668—1921 (1922); SKL; SLH 2: 1 (1873), 3:1 (1886); Strängnäs hm; Sv släktkal 1930, 1938, 1963, 1965; Uppsala hm; K R V Wikman, Louise H t (Fataburen 1945); Växjö hm; S Överström, Bilder ur Kroppa sockens hist (1947), s 89 ff, 95 f, 339.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt

2016-03-08

2. Dödsår tillagt

2016-03-08

3. Dödsår tillagt

2016-03-08

4. Dödsår tillagt

2016-03-08

5. Dödsår tillagt

2016-03-08

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hagberg, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13485, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-09-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13485
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hagberg, släkter, urn:sbl:13485, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-09-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se