Hagerman, släkterBand 17 (1967-1969), sida 738.

Biografi

Hagerman, släkter.

1 Stallmästaren vid Vittskövle (Krist) Jacob H (1659—1724) skall enligt obestyrkt uppgift (Marks v Würtenberg) ha inflyttat från Danmark o varit son till en engelsman. Hans son stallmästaren vid Vittskövle Jöns H (1696—1764) blev i äktenskap med en syster till biskop Petrus Filenius (bd 16) far till överstelöjtnanten Kjell Christoffer H (1740—1808). Denne, som 1790 blivit tillfångatagen i sjöstriden vid Reval, adlades o adopterades 1799 på sin svärfar professor Eberhard Rosenblads adliga namn o nummer. Kjell Christoffer Rosenblads bror kontraktsprosten Christian H (1729—1808) i Vittskövle blev far till handelsmannen i Ystad Gustaf David H (se nedan). Dennes bror Jonas Philip H (1774—1839) var sv konsul i Genua 1820—26 o sedan bankir i Paris. Han köpte 1827 Vittskövle, som han 1836 överlät till brodern Gustaf. Brorson till dem var hovrättsrådet Christian Gustaf H (1811—78) i Kristianstad.

2 Den i Trelleborg bosatte ryttaren Henrik Danielsson (levde ännu 1707) blev far till Anders H (f 1699, d senast 1768) i Lund, Bastian H (1699—1768) i Ystad o Daniel H (1705—82) i Trelleborg, av vilka åtminstone de båda sistnämnda var skomakare. Anders H blev far till skomakaren Petter H (f 1799, 57 år gammal) i Ystad, vars son skomakaren Andreas Peter H (1774 —1817) i Malmö blev farfar till grosshandlaren Axel Lorens H (1844—1919) i Malmö. Dennes son direktören o danske konsuln Gustaf Axel Fredrik H (1876—1943) i Malmö blev far till professorn i dermatovenereologi i Lund Gösta H (f 1907).

3 Henrik Larsson H (1822—1903), som var född i Ö Gårdstånga, Holmby (Malm), blev innehavare av en smides- o mekanisk verkstad i Sthlm. Han var ordförande i stadens arbetareförening 1866—79, ledamot av stadsfullmäktige 1869—92 o riksdagsman i AK 1876—78. Hans son civilingenjör Josef Leonard H (1864—1918) blev far till geologen fil dr Tor H (f 1899), läkaren Frej H (f 1903), direktör Vidar H (f 1905) i Mexico, regissören o skådespelaren Helge H (f 1910), g m rådmannen i Sthlm Inge gärd H, f Lövgren (f 1921), o avdelningsdirektören i arbetarskyddsstyrelsen bergsingenjör Yngve H (f 1911).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Mskr av C-F Palmstierna om Jonas Philip H o hans ättlingar, SBL; N W Marks v Wiirtenbergs genealogier: Rosenblad, RHA; R Hembergs kyrkoboksutdrag, Geneal för, Sthlm; A U Isbergs saml, MSA.

A Borgström, K hofrätten öfver Skåne o Blekinge 1821—1900 (1901); L Gyllenstier-na, Minnen från mor o mormor (1928), s 42, 46; Z Höglund, Hjalmar Branting, 1 (1928); H Johansson, Folkrörelserna o det demokratiska statsskicket i Sverige (1932); H Kock, Skånska privatbanken (1931); Kommerskoll; Lunds hm, 5 (1858), II: 6 (1957), s 367; V Millqvist, Sthlms stadsfullm 1863—1913 (Minnesskr vid Sthlms stadsfullm :s 50-årsju-bileum, 1913); F W Morén, Ystads hist, 2 (1953); C G Plåten, K skånska dragonreg:s hist (1901); C Sjöström, Skånska nationen före af delningarnes tid (1897); dens, Blekingska nationen (1901); SMoK; SPG; B Stjernswärd, Bröderna H o Vittskövle (PHT 1957); SvTeknF; G Ulfsparre, Från Karl XIV Johans dagar (1907); G Wallin, Valrörelser o valresultat. AK-valen i Sverige 1866 —84 (1961); E Wiberg, Bröder o systrar i S:t Knuts Gille i Ystad (1938).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hagerman, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13506, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-12-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13506
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hagerman, släkter, urn:sbl:13506, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-12-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se