Hall, släktBand 17 (1967-1969), sida 781.

Biografi

Hall, släkt av brittisk härkomst, möjligen från Hull, härstammande från handelsmannen Benjamin H (d 1748), som erhöll burskap i Gbg 1735. Hans mångsidiga handelsverksamhet i kompani med landsmannen Thomas Anderson omfattade export av järn o bräder, import av bl a kol o spannmål samt nederlagsrörelse med spirituösa o diverse ostindiska varor som te, porslin o bomullstyger. Ett utmärkande drag i handelsverksamheten var de nära förbindelserna med Storbritannien. H tillhörde den engelska reformerta kyrkan o arbetade aktivt för tillkomsten av Engelska församlingen i Gbg. 1747 var han skattmästare i the British Poor Box. Han efterlämnade änkan Cornelia H (d 1778, 62 år gammal, omg med J F Ström), som fortsatte med omfattande affärsrörelse i eget namn o ännu 1752 var en av stadens fem största järnexportörer, samt sönerna handelsmännen John H (H 1) o Benjamin H (d 1766). Den förre blev far till John H d y (H 2).

Vid den äldre Benjamin H:s död 1748 var en brorson John H anställd vid hans kontor. Denne John H (den äldste) erhöll burskap 1752 o ingick därefter som kompanjon i Petter Bagges handelshus, vilket ägnade sig åt järnexport i stor skala under firmanamn Bagge, Wilson & Hall, och under 1760-talet i firman Wilson & Hall. Han återvände 1768 till hemlandet o bosatte sig då i Hull, varifrån han genom kompanjonen John Wilson i Gbg lät teckna aktier för avsevärda belopp i Ostindiska kompaniet. 1771 uppsade han sitt burskap i Gbg o spelade därefter inte någon roll i stadens historia.

En annan brorson till Benjamin H, Robert H (d 1763, 32 år gammal), kom till Gbg 1750, vann burskap där 1754 o ingick följande år i bolag med Benjamin H:s son John. Detta var föregångaren till det sedermera berömda grosshandelshuset John Hall & Co. Delägarna i såväl firman Wilson & Hall som i Robert & John Hall hörde till de drivande krafterna bakom byggandet av den första engelska kyrkan i Gbg o bidrog bl a med betydande kapitalinsatser. De stod också bakom beslutet att inkalla en engelsk präst till församlingen 1763. Robert H blev far till stadsmäklaren o skeppsklareraren Joseph H (1754—1820) i Gbg, vars söner var amerikanske konsuln i Gbg Joseph H (1787—1845) o grosshandlaren Olof H (1789— 1863) i Gbg. Den senare blev far till pedagogen Mathilda Elisabet H (H 3) o till hennes efterträdare 1894—96 som föreståndarinna för Mathilda Halls skola för flickor i Gbg Josephine Eleonore H (1835—1936), med vilken släkten utdog i Sverige.

Författare

Elsa-Britta GrageSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Gbgs tolagsräkenskaper, Handelsförems i Gbg prot, GLA; Ostindiska komp:s aktiebok 1766—87, W Bergs geneal anteckn:ar, ser I, vol 2, p 155—60, GUB.

A Attman, D Carnegie & Co (1953); W Berg, Samhar till Gbgs hist, 3—4 (1890— 92); A Baeckström, John H — den infantile (PHT 1956); M Fahl, Matr (The royal bachelor's club 1769—1944, 1947); H Frö-ding, Berättelser ur Gbgs hist under frihetst (1919); S Townshend & H J Adams, History of the English Congregation (1946).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hall, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13543, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2024-04-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13543
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hall, släkt, urn:sbl:13543, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2024-04-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se