Elias Heyman

Född:1829-12-29 – Göteborgs mosaiska församling, Västra Götalands län
Död:1889-12-14 – Stockholms mosaiska församling, Stockholms län

Läkare


Band 19 (1971-1973), sida 12.

Meriter

1 Heyman, Elias, f 29 dec 1829 i Gbg (Mosaiska), d 14 dec 1889 i Sthlm (Mosaiska). Föräldrar: handlanden Heyman Jacob H o Gustava Fredrika Schlesinger. Inskr vid LU 16 dec 48, med fil kand 17 dec 51, studier i anatomi vid Karol inst 52—53, MK vid LU 26 april 55, ML där 6 maj 57, kir mag 4 maj 59, avlade ämbetsprovet 23 maj 59, prakt läk i Gbg 62—78, led av stadsfullm i Gbg 67—74, disp pro gradu vid LU april 77, MD där 1 juni 77, prof i allm hälsovårdslära vid Karol inst 31 maj 78, red för Hygiea 81—89, sekr i Helsovårdsfören i Sthlm 81, ordf där 88—89, ordf i Sv läkaresällsk 84—85. — LVVS 82.

G 1) 18 maj 57 i Gbg (Mosaiska) m Hilda Paulina Magnus, f 6 jan 36 där (ibid), d 4 dec 63 där (ibid), dtr till grosshandl Moritz Lasarus M o Emelie Henriques; 2) 6 sept 68 i Khvn (Mosaiska) m Emma Rosalie Bendix, f 5 mars 34 där (ibid), d 24 aug 08 i Sthlm (Mosaiska), dtr till grosshandl Bentzen B o Eva Salomonsen.

Biografi

Under sin gbgstid, då H var en mycket anlitad och omtyckt läkare, ägnade han mycken tid åt studiet av hygienen och dess praktiska tillämpning. Genom flera utrikes resor vidgade han ytterligare sina kunskaper inom detta område. Som kommunalman deltog han bl a i organisationen och övervakandet av Gbgs hälsovårdsväsen.

H var som mosaisk trosbekännare vid denna tid förhindrad att söka statstjänst, men då den första sv professuren i allm hälsovårdslära inrättades vid Karolinska institutet 1878, hade detta hinder undanröjts genom en lagändring, och H blev den förste innehavaren av denna professur. Han hade dessförinnan 1877 disputerat på avhandlingen Studier i allmän helsovård, grundade på Gbgs mortalitetsförhållanden och skrivit om Renhållningsväsendet i städer ur helsovårdens synpunkt. Det ämne H företrädde var ej obligatoriskt vid läkarutbildningen, varför han inte i någon större utsträckning kom att fungera som akademisk lärare. Först 1889 föreskrev regeringen en två månaders praktisk kurs utan tentamen i allmän hälsovårdslära för med lic:examen. H, som ivrigt verkat härför, fick uppleva denna framgång men avled, innan de nya kurserna började.

Under sin tid som prof inrättade H såväl ett hygieniskt museum som ett hygieniskt laboratorium vid Karolinska institutet. Han satte sig in i de moderna vetenskapliga metoderna inom hygienen — innefattande såväl kemi som bakteriologi — vilka han tidigare ej haft möjlighet att ta del av. Hans författarverksamhet blev under sthlmsåren ganska omfattande; bl a publicerade han artiklar i Hygiea och Helsovårdsföreningens i Sthlm förhandlingar. H:s skrifter vittnar om ärliga studier och samvetsgrann forskning utan att dock redovisa några egentligen nya idéer och upptäckter. Som ett led i arbetet för en bättre hygien bildades 1880, med H som drivande kraft, Helsovårdsföreningen i Sthlm. H var mycket aktiv som föredragshållare inom denna förening, som ville arbeta för en för- bättring av stadens sundhetsväsende och sprida kunskap om hälsovårdens betydelse. H anlitades också för en rad utredningar av viktiga sundhetsfrågor i olika sv städer.

Författare

Britt-Mari BergvallSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se SLH 3, Sthlm 1886, s 374.

Källor och litteratur

Källor o litt: M Fahl, Biogr matr (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 2, 1963); F Lenn-malm, Sv läkaresällsk :s hist 1808—1908 (1908); K Linroth, Minnesteckn öfver E H (Hygiea 1890); nekr i Ny ill tidn 1890, s 5; SLH 2: 1 (1873), 3: 1 (1886), 3:4 (1901); R Wawrinsky, E H (Svea 1891).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Elias Heyman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13561, Svenskt biografiskt lexikon (art av Britt-Mari Bergvall), hämtad 2021-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13561
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Elias Heyman, urn:sbl:13561, Svenskt biografiskt lexikon (art av Britt-Mari Bergvall), hämtad 2021-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se