Hirsch, släktBand 19 (1971-1973), sida 86.

Biografi

Hirsch, släkt, härstammande från köpmannen Isaac H (1703—66) i Strelitz, Mecklenburg. Hans sonson spännmakaren David H (omkr 1752—1811) flyttade 1792 till Sthlm. Där fick han 1801 tillstånd att anlägga ett kattuntryckeri, som snart blev stadens största. En av hans döttrar blev stammor för släkten Schück. Sönerna sockerbruksidkarna Isaac David H (1776—1843) o Meyer David H (1778—1833) i Sthlm fick 1821 sv medborgarskap. Den förre var far till landskapsmålaren Adolf H (1816—86), vars son var skådespelaren Carl David Hjalmar H (1853—97).

Adolf H:s äldste bror, sidenfabrikören Simon H (1809—88) i Sthlm, var i äktenskap med en dtr till den förmögne privatdiskontören Nathan Johan Suber far till affärsmännen Isaak David H (H 2) o Salomon Oscar H (H 3). Den senare var far till direktör Axel Morris H (H 5). Äldre bror till Isaak o Oscar H var Carl Moritz H (1840—1926). Moritz H innehade Engelska skrädderietablissementet i Sthlm o var far till civilingenjören direktör Frank Levy H (1871—1952) o direktör Erik Simon H (1872—1946). Erik H var 1903 med o grundade ab Pumpseparator, vars VD han var, tills det 1928 införlivades med ab Separator.

Simon o Adolf H:s bror direktör Abraham (H 1) var far till direktör Otto Joseph H (H 4) o målarinnan Hanna Pauli, f H (1864—1940). Son till Otto H är direktören för Nordiska bokhandeln i Sthlm civilingenjören Olof H (f 1898).

Utan påvisbart samband med denna släkt är direktören för ab Sv telegrambyrån Helge H (f 1888) o prof i ortopedi i Gbg Carl H (f 1913).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Kommerskoll:s skr till K M:t 28 juni 1821) RA; klippsaml, R Simonis, Genealogi över släkten Lamm, Geneal fören, Sthlm.

Aaron Isaacs minnen (1932); O G[ranber]g, Södra teaterns nuv sällskap (Ny illustr tidn 1892), s 295; A Hirsch, Levande o bortgångna (1943); M Ivarsson o A Brody, Sv-judiska pionjärer o stamfäder (1956); Lindahl, 1 (1897), s 201 ff; [P Meijer-Gran-qvist,] Det sv Israel, av Lazarus v Rothschild (1933); A Schück, H Schücks enka & Co ab 150 år (1947), s 11; PK:s matr (1901); SKL; SMoK; SPG; Sv släktkal 1938; Sv-TeknF; S Tjerneld, Sthlmsliv, 2 (1950); H Valentin, Judarnas hist i Sverige (1924); dens, Judarna i Sverige (1964).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hirsch, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13605, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-11-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13605
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hirsch, släkt, urn:sbl:13605, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-11-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se