Isaak D Hirsch

Född:1843-12-02 – Stockholms mosaiska församling, Stockholms län
Död:1917-09-06 – Stockholms mosaiska församling, Stockholms län

Affärsman, Donator


Band 19 (1971-1973), sida 88.

Meriter

2 Hirsch, Isaak David, brorson till H 1, f 2 dec 1843 i Sthlm, Mosaiska, d 6 sept 1917 där, ibid. Föräldrar: fabrikören grosshandl Simon H o Therese Suber. Köpman i Sthlm från 61 o innehavare av firma I Hirsch & Co, led i centralstyr för ab Nordiska kreditbanken från 96, styrded i bl a Sv kreditkassan Enell o Ohlson, delägare i ett flertal bolag, fastighetsägare, byggmästare, donator. — Ogift.

Biografi

Isaak H var som barn häftig och stridbar. Han hade svårt att anpassa sig i skolan och skickades som tolvåring till en familj i Norrköping och något år senare till morbrodern Teodor Suber på Bruzaholms järnbruk i Småland. Vistelsen på järnbruket var nyttig för honom. Han skaffade sig en omfattande branschkännedom och blev medveten om sitt affärssinne.

Vid 18 års ålder startade han egen verksamhet i Sthlm. Från rum och kök på St Nygatan sålde han Bolinders spisar och Bruzaholms gjutgods. Rörelsen utvecklades snabbt, när H började importera manufaktursmide och träskruv från England, samtidigt som han i stor skala förmedlade export av pressad spik från Charlottenberg och järnplåt från Skebo bruk. 1870 var omsättningen 1,4 milj kr. Sina förtjänster placerade han oftast med framgång i industrier och exploateringsföretag och hann under årens lopp vara delägare i omkr 250 bolag. Järnaffärerna överlät han 1893 och ägnade sig sedan så gott som uteslutande åt byggnads-och tomtspekulationer, en verksamhet för vilken han tycks ha haft en speciell begåvning. Han hade börjat med ett husköp på Västerlånggatan. I fortsättningen inköpte han fastigheter i utkanterna av det dåvarande Sthlm, som inom kort blev attraktiva bostadsområden och gav exploatörerna stora förtjänster. 1875 lät H uppföra de första husen på Karlavägen. Senare köpte han en rad ruckel och kyffen längs den gångstig, som längre fram blev Strandvägen, och lät där bygga fem fastigheter. Hans exploateringslust sträckte sig även utanför Sthlm, så köpte han t ex fördelaktigt tomter i Sunds- vall, på vilka han uppförde stora bostadshus.

Sin affärsverksamhet överlät H redan 1893 till ett kommanditbolag, men hans rastlösa energi tvingade honom att börja på nytt för att slutgiltigt dra sig tillbaka 1907. Hans kulturella intressen inskränkte sig till ett något urskillningslöst samlande av märkliga föremål och täta teaterbesök. I början av 1890-talet var han en av ägarna till Sv teatern och i början av 1900-talet uppfördes på hans initiativ Oscarsteatern, där man kan se bokstäverna I H ovanför scenöppningen. H:s ofta naiva repliker och framträdande gjorde honom till huvudperson i en mängd — ofta poänglösa — anekdoter. Han var en välbekant syn på Sthlms gator, stor, glad och vänlig, oftast halvspringande med hatten på nacken. Han led av diabetes, och sina sista år tillbragte han i rullstol, sedan båda benen amputerats.

Redan under sin livstid gjorde H flera stora donationer till barnhem, sommarkolonier och sjömanshem. Sin förmögenhet — nära 5 milj kr — testamenterade han till Stiftelsen Isaak Hirschs minne, vilken har till uppgift att "bereda billiga bostäder åt dem, som sett bättre dagar, men ej längre hava råd bekosta hyran". Stiftelsen började sin verksamhet 1920 och är nu ägare till ett flertal fastigheter i olika stadsdelar och delar årligen ut stora summor i hyresbidrag.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

C Burman, Minnen (1904); A Hirsch, Levande o bortgångna (1943); Idun 1917, s 623; E A Jansson, Hallstahammars bruks hist (1953); SPG; Sv Dagbl 29 jan 1903 o 7 sept 1917; S Tjerneld, Stockholmsliv. 1 (1950).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Isaak D Hirsch, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13609, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2024-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13609
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Isaak D Hirsch, urn:sbl:13609, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2024-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se