Otto J Hirsch

Född:1858-10-01 – Stockholms mosaiska församling, Stockholms län
Död:1945-01-27 – Stockholms mosaiska församling, Stockholms län

Bokhandlare, Musikförläggare


Band 19 (1971-1973), sida 90.

Meriter

4 Hirsch, Otto Joseph, son till H 1, f 1 okt 1858 i Sthlm, Mosaiska, d 27 jan 1945 där, ibid. Anställd i faderns musikhandel 75, drev Abr H:s förlag 84—43, ägare till o VD i ab Nordiska bokhandeln i Sthlm 01—20 (styr:ordf till 40), stynled i Sthlms konsertfören 14—21, v ordf i ab Sv pressbyrån 16—35, kassaförvaltare i Mosaiska förs i Sthlm 25—28.

G 23 okt 88 i Sthlm, Mosaiska, m Anna Sigrid Levin, f 10 mars 67 där, ibid, d 14 mars 31 där, ibid, dtr till grosshandl Hartvig L o Fanny Labatt.

Biografi

Efter att ha gått igenom den judiska skolan i Sthlm kom Otto H tidigt i lära vid faderns företag. Han fick en grundlig utbildning i verksamhetens olika grenar men intresserade sig mest för musikförlagssidan. 1884 fick han själv ta ansvaret för musikförlaget. Under de 20 år som följde ägnade han sig huvudsakligen åt detta, som ytterligare utvecklades och flyttades från Gamla stan till Klara. Från början av 1900-talet överlät han förlagsverksamheten åt medarbetare och engagerade sig i bokhandeln.

1901 uppdrogs åt H att utreda förhållandena inom bokhandelsföretaget Samson och Wallin, som då stod inför konkurs. H, som var fordringsägare, redde ut firmans trassliga affärer och ombildade den till ab Nordiska bokhandeln. Han löste efter hand in samtliga aktier och blev ensam ägare till firman, som han utvidgade genom att med den införliva en pappersavdelning och en konsthandel med utställningar. Bokhandeln kom att inta en rangställning i Sthlms kulturella liv och blev en av Europas förnämsta med vetenskaplig litteratur som specialitet. H överlämnade 1920 ledningen av affären men kvarstod som bolagsstyrelsens ordf.

På äldre dagar blev H åter intresserad av musikförläggarrörelsen och sysslade då med utgivning av musiklitteratur. Särskilt ägnade han sig åt noggrann redigering av de gamla studentsångernas texter. 1943 sålde han företaget till C Gehrmans musikförlag.

H:s intressen var mångsidiga. Närmare 25 år var han styrelseledamot i ab Sv pressbyrån. Under första världskriget tog han initiativ till sv serumtillverkning. Han var en av Sthlms konsertförenings stiftare och bidrog kraftigt till att stadens konserthusfråga löstes 1926. Han ägnade tid och krafter åt den av fadern stiftade pensionsinrättningen för bok- och musikhandlare och understödde ekonomiskt den 1905 startade Sv bokhandelsskolan. I tysthet hjälpte han många, särskilt behövande trosförvanter och fattiga musiker.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Några brev till H i MAB. Brev från H till bl a Richard Andersson o F Cronhamn i MAB samt strödda i KB o UUB.

Källor och litteratur

Källor o litt: I A Bonnier o A Håneli, Antecknar om sv bokhandlare, 2 (1935); K O Bonnier, Bonniers, en bokhandlarefamilj, 5 (1956); Liber librariorum . . ., red av A Hå-nell, 2 (1920); Sv bokhandelstidn 1923, nr 27; A Wiberg, Den sv musikhandelns hist (1955). — Nekr i DN 28 ian 1945.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Otto J Hirsch, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13610, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2023-11-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13610
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Otto J Hirsch, urn:sbl:13610, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2023-11-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se