Hiärne, släktBand 19 (1971-1973), sida 100.

Biografi

Hiärne, släkt.

Riddaren Jöns (ej Jon) H eller Jöns Eringislason (d något av åren 1376—79) förde en båt i vapnet liksom jarlen Eringisl Sunason o släkten Bonde, med vilka han torde ha varit relativt nära befryndad. I likhet med Eringisl Sunason tillhörde H konung Erik Magnussons anhängare under 1350-talets inbördeskrig o konung Håkans anhängare under kampen mot Albrekt av Mecklenburg från 1364. Genom äktenskap med en ättling till jarlen Alf Erlingsson kom han i besittning av stora godskomplex i Norge, o senast 1370 blev han norskt riksråd. Vid uppgörelsen mellan Håkan o Albrekt 1371 var H bland de anhängare till den förre som intogs i det sv riksrådet. Under de följande åren uppehöll han sig i sin småländska hembygd. Liksom de flesta av Håkans anhängare uteslöts han ur det sv riksrådet senast 1375.

En dtr till honom blev genom sin son västgötalagmannen Knut Jonsson (ej Jönsson) stammoder för släkten Tre rosor. Sonen riddaren Johan H (levde 1442) ägde åtskilliga gårdar i Småland, Blekinge, Skåne o Norge. Han blev far till Jöns H (levde 1425) o riddaren Henrik H (levde 1468). Släkten torde ha utdött med den förres son Eilif H (levde 1470), som helt synes ha varit verksam i Norge.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: DN 2, 16 (1851—1903); S Engström, Bo Jonsson, 1 (1935); H Gilling-stam, Ätterna Oxenstierna o Vasa under me-delt (1952—53); K H Karlsson, Genealog ant:ar, 1. Tre rosor (PHT 1905); KJ0ben-havns Diplomatarium, 4 (1879), s 100; L-O Larsson, Ett medeltida godskomplex i Blekinge (Blekingeboken 1964); dens, Det medeltida Värend (1964) o där anf källor; Y Nielsen, Det norske Rigsraad (1880), s 238 f, 241; J A Nordström, Ottilia Ottesdtrs (Kane) mödernesläkt. . . (Norsk slektshist tidsskr, 4, 1934); dens, Arvskiftena efter riddarne Ag-mund Bolt o Jon Darre (ibid, 13, 1952); RPB; P Sjögren, Handhar ur släkten Posses arkiv (PHT 1949); L Sjöstedt, Krisen inom det sv-skånska väldet 1356—59 (1954); H Sollied, Kildekritiske undersakelser vedraren-de nogen middelalderslekter, 2. Bolt (Norsk slektshist tidsskr, 7, 1940), s 63, 282 f; dens, Slekten Darre og Morlanda hovedgård (ibid 12, 1950).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hiärne, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13617, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13617
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hiärne, släkt, urn:sbl:13617, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se