Pehr Gustaf Hjelm

Född:1794-05-20 – Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län
Död:1875-03-03 – Klara församling, Stockholms län

Sjöofficer


Band 19 (1971-1973), sida 107.

Meriter

Hjelm, Pehr Gustaf, f 20 maj 1794 i Karlskrona, d 3 mars 1875 i Sthlm, Klara. Föräldrar: majoren vid amiralitetet Jacob Henric H o Petronella Sofia Du Rées. Underkonstruktörsex febr 08, i engelsk tjänst som midshipman nov 08, sjöofficersex 18—19 april 09, underlöjtn vid flottan 22 maj 10, i kofferditjänst 15—29, löjtn vid flottan 11 maj 18, premiärlöjtn 1 dec 24, ordonnansoff hos kronprins Oscar febr 31, kapten i flottan 17 mars 32 o vid flottan 27 juli 33, tygmästare vid flottans station i Sthlm 1 mars 36—26 juni 45, kommendörkapten vid flottan 24 febr 40, kommendant vid flottans station i Sthlm 26 juni 45, kommendör där 28 juni 47, avsked från flottan 17 april 52, postinspektor i Örebro 21 april 52—27 febr 74. — LKrVA 39.

G 20 nov 30 i Sthlm, Klara, m frih Emilia Sophia Kantzow, f 8 juni 10 där, Ty, d 15 sept 76 där, Skeppsh, dtr till grosshandl o skeppsredaren frih Johan Albert K o Anna Sophia Morsing.

Biografi

Redan som åttaåring kom H till sjöss som extra kadett under sin fars befäl på fregatten Jarramas på en långfärd till Västindien. Vid 10 års ålder började han arbeta som lärling vid skeppsvarvet i Karlskrona. Under kriget 1808 tjänstgjorde han som frivillig kadett på linjeskeppet Prins Fredrik Adolf under dess expedition för undsättning av Gotland och på fregatten Jarramas under dess expedition till Finska viken. I nov 1810 skulle H föra några slupar från Landskrona till Gbg, men fem av dessa strandade i en storm utanför Varberg, varvid H med nöd och näppe räddade livet. Under krigsåren 1813—14 tjänstgjorde han på olika örlogsfartyg, som användes för att transportera trupper till Pommern och Norge.

Som brukligt bland sjöofficerare under denna tid tog H tjänstledighet för att bli befälhavare på handelsfartyg. 1815—23 seglade han på Spanien, Medelhavet och Sydamerika och 1824—29 på Ostindien. På hemvägen från en sådan resa anlöpte han 1827 S:t Helena med skeppet Calcutta. Vid återkomsten till Sthlm publicerade han ett utdrag ur sin dagbok om förhållandena där och om ett besök vid Napoleons grav. Berättelsen är illustrerad med egna teckningar. 1830 fick H transport till Sthlm och var under resten av sin aktiva tjänst vid flottan med sin familj bosatt på Skeppsholmen. Under denna tid anlitades han för flera olika uppdrag bl a som tygmästare och kommendant vid flottans station i Sthlm, besiktningsofficer vid styckebruken och som ledamot i kommittéer för förbättring av flottans reglementen och materiel.

H var verksam under den tid ångkraftens införande var aktuell, och han ansåg, att denna utveckling borde påskyndas inom den sv flottan. Den franske amiralen prinsen av Joinville hade i detta ämne utgivit en broschyr angående det franska sjökrigsväsendets tillstånd, vilken H översatte till svenska. Han ansåg, att Joinvilles synpunkter i minst samma utsträckning gällde även för den sv marinen. H publicerade även ett antal egna broschyrer i samma fråga. 1837— 49 var han förordnad att besiktiga alla ångfartyg i Sthlm.

Aug-nov 1830 var H kommenderad som befälhavare på kronprins Oscars lustjakt Esplendiae som var stationerad i Mälaren och vid Drottningholm. Följande år utnämndes han till ordonnansofficer hos kronprinsen. I juni 1838 medverkade H vid den ryske tsarens besök i Sverige och mottog som chef på ångfartyget Gylfe den ryska furstliga sviten vid Landsort. 1839 eskorterade han hertiginnan av Braganza från Stettin till Sthlm och därifrån till Kiel. H svarade även detta år för transporten av M Brahes ambassad från Sthlm till S:t Petersburg och åter samt från Sthlm till Berlin och åter. För sina insatser erhöll han svärdsorden i briljanter.

I jan 1852 fick H avsked från sin aktiva tjänst vid flottan och tillträdde befattningen som postinpektor i Örebro, som han skötte med stort intresse, arbetsamhet och duglighet. H bestred dessutom i Örebro ett flertal kommunala uppdrag. Efter sitt avsked som postmästare 1874 flyttade han tillbaka till Sthlm, där han avled följande år.

Författare

Erik WiklandSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Napoleons graf och Long-wood. Ur en svensk sjö-officers dagbok under en resa från Ostindien 1827. [Omsl.] Sthlm 1830. 4:o. 8 s, 3 pl. [Anon, en pl sign; tidigare felaktigt tillskr C A Gosselman.] —¦ Svar på en af närvarande tids vigtigaste frågor, rörande sjökrigsväsendet. Sthlm 1844. 59 s, 1 vikt pl. —¦ Gensvar på herr kapitenen, m. m. Ehrenstams "Erinringar vid herr komm.-kapiten, m. m. Hjelms Svar på en af närvarande tids vigtigaste frågor rörande sjökrigsväsendet;" . . . Sthlm 1845. 80 s. — Bibehållandet af Sveriges sjelfständighet beror på organisationen af dess sjöförsvar. Örebro 1861. 41 s. — Vår tid och vårt sjöförsvar. Tankar af en sjöofficer. Sthlm 1861. 88 s. [Anon, även tillskr O G A Herkepé.j — Tankar om sjöväsendet, ångkraftens införlifvande dermed och sjömännen. Sthlm 1870. 45 s.

översatt: [Francois d'Orléans, prince de Joinville,] Anmärkningar rörande tillståndet med franska sjökrigsväsendet, Sthlm 1844, 56 s (föret sign).

Källor och litteratur

Källor o litt: Finansdep :s konseljakter 21 april 1852 o 27 febr 1874, nr 9, RA; merit-förteckntar (flottan) nr 509, P G H o Johan Henrik H, generalrullor på flottans officers-corpser 1810—1852, Amiralitetets handhar ang uti sjöfart (forskn :resor), allt i KrA.

Grape; LLv Horn, Biogr anteckn :ar, 3 : 1 (1934); nekr över H (KrVAH 1875, s 211— 213).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Pehr Gustaf Hjelm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13631, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13631
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Pehr Gustaf Hjelm, urn:sbl:13631, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se