John E H Hjelme-Lundberg

Född:1902-05-26 – Helsingborgs Maria församling, Skåne län
Död:1970-08-09 – Danmark (i Præstevang sogn, Hillerød)

Affärsman


Band 19 (1971-1973), sida 109.

Meriter

Hjelme-Lundberg, John Engelbrekt Hjelme, f 26 maj 1902 i Helsingborg, d 9 aug 1970 i Præstevang sogn, Hillerød, Danmark. Föräldrar: dir Carl Henric Lundberg (senare Hjelme-Lundberg) o Gerda Celestine Janson. Elev vid Katedralskolan i Lund 13–18, handels- o språkstudier i London 19, anställd i faderns företag Sv-engelska konfektionsfabriken Hjelm i Örkelljunga, Krist, 19–27, grundade konfektionsföretaget Junex i Jönköping (senare Huskvarna) 27, VD där 27–60 o därefter ordf i styr, chef för ab Konfektions kompaniet, Skånes-Fagerhult, Krist, 37, konsul för Tjeckoslovakien i Jönköping 37–49, led av lokalstyr för Sv handelsbankens avd:kontor där 39–62. – LVSL 50.

G 1) 3 april 28 (–43) i Jönköping m Tora Påhlman, f 25 nov 92 i Gammalstorp, Blek (enl fdb för Karlshamn), dtr till kapten Georg Otto Viktor P o Agnes Björkman samt förut g Cewers; 2) 21 maj 44 (–49) i Saltsjöbaden m Sylvia Brita Anna Charlotta Kuller, f 30 dec 13 i Paris, dtr till hovfotografen Per Emanuel Albin K o Jeanne Augustine Julie Chassaing samt förut g Winkler.

Biografi

John H hade ärvt sin affärsbegåvning och allmänna duglighet av fadern, som var en av den sv konfektionsindustrins pionjärer. Då han inom familjeföretaget inte fann nog utrymme för sin växande initiativlust grundade han på egen hand, endast 25 år gammal, konfektionsfabriken Junex i Jönköping. Tack vare det djärva lanserandet av nya produkter och ett skickligt utnyttjande av reklamen växte företaget rekordartat snabbt till ett av de större och modernaste i branschen. Med den ökande produktionen växte behovet av större lokaler. En nybyggnad uppfördes i Huskvarna, vackert belägen invid Vättern. Ritad av länsarkitekten Erik Friberger framstod den, då den invigdes 1936, som en av de bäst planerade industribyggnaderna i landet. Arkitekten, i vars uppgift ingick att bereda största möjliga trevnad åt i byggnaden arbetande människor, prisade "en klok och vidsynt industrilednings blick för väsentligheter och frihet från slentrian och vanetänkande". De sociala anordningarna, inte minst på fritidsområdet, har senare på flera håll efterliknats. Expansionen fortsatte. I Junexföretaget inlemmades 1937 Konfektions kompaniet i Skånes-Fagerhult, som ett 20-tal år tidigare grundats av H:s fader. 1951 öppnades i Lönsboda i Skåne en specialfabrik för bomullsplagg, som gav Junex möjlighet att i större skala exportera regnrockar till England, regnplaggets gamla hemland. Junexkoncernen nådde under 1950-talet sin största omfattning med 1 100 anställda och en årsproduktion av 350 000 plagg.

Efter andra världskrigets slut visade sig så småningom följderna av en stigande överproduktion: konkurrensen hårdnade och priserna på kläder kunde inte följa med i den allmänna stegringen. Därtill kom en ökande import från länder med billigare produktionskostnader. Junex lyckades till en tid hävda sin ställning genom inriktning på kvalitetsbetonad tillverkning och på en sådan byggande export. Mot slutet av 1960-talet blev emellertid förhållandena allt svårare att bemästra framför allt på grund av kreditåtstramningen 1969, och H tvangs att sälja Junex. Vid slutet av de dramatiska förhandlingarna, varunder köparen tillförsäkrades en större statskredit, drabbades H av en hjärtattack och dog en vecka senare. Det gamla familjeföretaget Hjelm, som H hade blivit ägare av, ingick inte i försäljningen; det övertogs av hans son i första giftet Björn H.

H var en starkt levande person, som med sin älskvärdhet och entusiasm förstod att vinna människor. Själv konstnärligt, särskilt musikaliskt begåvad, understödde han gärna konstnärer.

Författare

Algot Werin



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Junex — 40 år (1967); Konfektions kompaniet ab 25 år 1917 3/10 1942 (1942); A Werin nekr över H i VSLÅ 1971. — Nekr:er i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
John E H Hjelme-Lundberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13633, Svenskt biografiskt lexikon (art av Algot Werin), hämtad 2024-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13633
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
John E H Hjelme-Lundberg, urn:sbl:13633, Svenskt biografiskt lexikon (art av Algot Werin), hämtad 2024-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se