Hjelmérus (Hielmerus, Hjelmér), släktBand 19 (1971-1973), sida 111.

Biografi

Hjelmérus (Hielmerus, Hjelmerus, Hjelmér), släkt, härstammande från frälsebonden Zacharias (levde 1675) i Hjälmaryd, Torskinge, Jönk. Hans son komminister Jonas Hielmerus (d 1723) i Lidhult, Kron, var far till rådmannen Lars Hielmerus (1703— 41) i Ekenäs. Dennes son rådmannen Lars Hielmerus (1741—90) i Ekenäs var far till föreståndaren för k nummerlotteriets tryckeri i Sthlm Lars Hjelmerus (1769—1834) o farbror till rådmannen Samuel Fredrik Hjelmerus (1779—1832) i Åbo.

En yngre son till Jonas Hielmerus var prosten Jonas Hjelmerus (1711-—81) i Urshult, Kron. Söner till denne var expeditionssekreteraren Samuel Hjelmér (se ovan) o kontraktsprosten Jonas Zacharias Hjelmerus (1760—1818) i Ryssby, Kron, som var riksdagsman 1810 o 1812. Dennes son kh Carl Gabriel Hjelmerus (1814—94) i Göteryd, Kron, var far till Johan H (1852—1928). Han blev jur kand 1883 o var docent i administrativrätt i Lund 1884—94 samt blev 1893 jur lic o jur dr. Han var landstingsman 1896—1903 o riksdagsman i AK 1897— 1902. Johan H:s bror Alfred H (1859— 1940) studerade filosofi i Lund o blev 1889 fil dr. Till 1908 hade han olika lärarvikari-at samtidigt som han var verksam som skriftställare o populärföreläsare. 1919—24 var han lektor i kristendom o filosofisk propedeutik i Härnösand. H hopbragte stora samlingar bl a av tidningsklipp om Västerbotten (67 kapslar), nu i Västerbottens museum, Umeå, o om Västernorrlands län (20 hyllmeter), nu i HLA, där också en klippsamling av honom om rysk-japanska kriget (19 vol) förvaras. I länsmuseet i Östersund finns en av honom hopbragt samling av mer än 7 000 tidningar, delvis från 1700-talet men med tyngdpunkten på hans egen tid. Under åren 1891—1918 publicerade H åtskilliga utdrag ur Samuel Hjelmérs dagböcker o övriga handlingar. Alfred H var far till lektor Karl Gustav Samuel H (1908— 65) i Söderhamn.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: ED :s konseljakter 28 mars 1919, nr 70, Offentligt tillgängl saml:ar av tidningsklipp (stencil 1966), s 40, RA; O Kugelbergs saml, ser 3, del 2, KB.

AK inför valen år 1902 (1902), s 37 f; I Bredelius, En märklig livsgärning (Sv Journalen 1949, nr 2); G Bring, Lektor Alfred H (Ångermanland 1940—41); Carlander; S Carlsson, Lantmannapolitiken o industrialismen (1953); J Cederlöf, Ekenäs stads hist, 2 (1955); Y Dahl, Lärarmatr 1922 (1923); Ekstrand; A E[n]q[vis]t, En kulturgärning o ett väl vårdat kulturarv (Nordbygden dec 1944); H Gullberg o V Koersner, Svjustitie-matr (1887); M Henriksson o M Hallberg, Läroverkskollegierna 1923 (1924); G E Klemming o J G Nordin, Sv boktryckeri-hist 1483—1883 (1883); E Lindh, Släktbok. N F, 1: 1 (1941); [V Millqvist,] AK:s män 1897 —99, af Spectator (1899); [dens,] AK:s män 1900—02, af Spectator (1902); Sakkunniges utlåtanden rörande tillsättandet av professuren i filosofi o pedagogik vid Gbgs högskola (1918), s 25 f, 28—32, 93 f, 112—116, 176; SMoK; SPG; V Spångberg, Politiska fysionomier (1902); Sv släktkal 1965; S G Thulin, Ög:s landsting 1863—1962. Porträttgall (1962); Till porträtten af de nya landsortsrepresentanterna i AK (Ny ill tidn 1896), s 346; L Tingsten, Hågkomster (1938); P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala (1894), s 236, 353 ff, 582 f; Växjö hm; Växjö läroverks äldre matriklar, 1 (1921), s 21, 3 (1925), s 15.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hjelmérus (Hielmerus, Hjelmér), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13635, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13635
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hjelmérus (Hielmerus, Hjelmér), släkt, urn:sbl:13635, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se