Hjertén, släktBand 19 (1971-1973), sida 117.

Biografi

Hjertén, släkter.

1 Soldaten Anders Mellgren (1771—1822) i Gårdalycke under Hjärttorps Mellangård i Öra, Älvsb, var far till torparen Johan H (1803—70) i Rödjan, Härlunda, Skar. Dennes son läroverksadjunkten Johan H (1840— 1907) i Skara var far till Nils Ivar Folke H (1870—1955). Ivar H blev fil dr 1902 o s å lektor i Hudiksvall. 1914—35 var han lektor i Västerås. Bland hans skrifter kan nämnas Fabel o anekdot inom Sveriges 1700-talslitteratur (1910), Mussolini o den nya demokratien (1924), Vålnader på Palatinen samt andra studier o skisser från det antika o moderna Italien (1926), Dagrar o skuggor från två medelhavsländer (1929), den historiska romanen Spartakus (1934), Afrikakriget, sanktionerna o Sverige (tills med R Essen, 1936) samt Hypnos o Thanatos i dikt o konst (1951). Hans bror Karl Hakon Ragnar H (1874—1946) blev 1907 fiskal i Göta hovrätt, var 1908—15 sekreterare i patentlagstiftningskommittén o blev 1910 hovrättsråd. Från 1920 anlitades Hakon H för utredningar angående ny patentlagstiftning, följdförfattningar till lagen om sparbanker, ekonomiska föreningars inlåningsrörelse, industriellt rättsskydd o försäljning av premieobligationer på avbetalning. 1925 var han delegerad vid den internationella konferensen i Haag rörande industriellt rättsskydd, o 1926—27 deltog han i interskandinaviska förhandlingar i samma ämne. 1930—39 var H generaldirektör för patent- o registreringsverket. Från en kusin till Ivar o Hakon H härstammar författaren o film- o teaterkritikern Hanserik H (f 1928).

2 Advokaten Svante H (1842—1925) i Sthlm hette ursprungligen Svensson men upptog namnet H efter sin styvfar soldaten Johan Hjert i Kvissle kvarnar, Trävattna, Skar. Han var far till konstnärinnan Sigrid Maria H (se nedan), professorn i gruvbrytning vid KTH Gustaf H (f 1886) o direktören vid Mölnlycke ab i Gbg civilingenjör Sven H (f 1899). Gustaf H är i äktenskap med målarinnan Sigrun Stéenhoff-H (f 1884) far till målarinnan Ingrid H (f 1915).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Fört över statl utredn:ar 1904—45 (1953); H Gejrot o P Räf, Lärar-matr 1934 (1934); A Gullberg m fl, Justitie-matr 1941 (1941); E Kölgren, Matr öfver rikets allm läroverk o seminarier m fl (1905); O Ruin, Kooperativa förbundet 1899—1929 (1960); SKL; SMoK; Sv förf:lex 1900—40, 1 (1942); SvTeknF.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hjertén, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13641, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13641
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hjertén, släkt, urn:sbl:13641, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se