Hoffstedt, släktBand 19 (1971-1973), sida 186.

Biografi

Hoffstedt, släkt, härstammande från lantmätaren Lars H (d 1723). Han innehade länge ett rusthåll i Bragby, Ramsta, Upps, men blev 1716 borgmästare i Enköping o var rdgm 1723. Hans son rådmannen i Enköping Johan H (1701—48) var rdgm 1734. Dennes bror postmästaren i Enköping Carl H (1706—77) var far till hejderidaren Carl Gustaf H (1741—1812) i Hova, Skar. Sonson till denne var Anders Wilhelm H (1808—82). Han fick som inspektor vid Seglingsberg i Ramnäs, Vm, av Jernkontoret en belöning på 200 rdr för sin konstruktion av kolbesparande stångjärnshärdar, beskriven i Jernkontorets annaler 1836. Från nämnda år var han länge verksam som inspektor vid Svartnäs järnbruk, Kopp.

Han var far till August Wilhelm H (1841—1907). Wilhelm H blev student i Uppsala 1860 o utexaminerades 1865 som ingenjör från Teknologiska institutet i Sthlm, där han var assistent från 1868 samt sekreterare o tf lärare i konstruktion av enkla maskinelement från 1871. Vid institutets omorganisation 1877 till KTH blev han lektor i konstruktion av enkla maskindelar o fick 1902 professors n h o v, varjämte han till sin död fortsatte att tjänstgöra som sekreterare. Från 1871 var H även överlärare i maskinlära vid Slöjdskolan, efter vars omorganisation till Tekniska skolan i Sthlm (nu Konstfackskolan) han från 1879 till sin död var överlärare i mekanik o maskinlära där. 1870 grundade han Illustrerad teknisk tidning, vars namn 1872 förändrades till Teknisk tidskrift. Tidskriften utvecklades snart till ett centralorgan för sv teknisk vetenskap. H utgav den till 1878, varefter den övertogs av Teknologföreningen (från 1887 Sv teknologföreningen) med H som huvudredaktör till 1892. Därefter var han, sedan planen utvidgats, redaktör för dess avdelning Mekanik till sin död. Hans bror Herman Mauritz H (1843— 1911) var 1876—88 disponent o överingenjör vid Bångbro järnverk i Ljusnarsberg, Ör, där han uppges 1880 ha infört den i Sverige tidigare ej använda thomasprocessen (basisk bessemerprocess) vid stålframställning. Från 1893 innehade Herman H Metallurgiskt-tekniska byrån i Ludvika, som han 1904 flyttade till Sthlm. Han fick flera uppfinningar patenterade. Både Wilhelm o Herman H var barnlösa.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Namnreg till patent medd af kommerskoll 1835—85, kommerskoll :s patentbyrås arkiv F a 91, nr 1835, RA; bo-uppt 1759: II: 501, SSA.

B Boëthius o Å Kromnow, Jernkontorets hist, 3:1 (1955); Ekstrand; Grape; P Henriques, Skildr:ar ur KTH :s hist, 1—2:2 (1917—27); S Ljung, Enköpings stads hist, 1 (1963); Lundstedt; Millqvist; Samzelius; SMoK; SPG; R Swedlund, Privatarkiv från Enköping i ULA (UFT 45, 1935), s 98; SvTeknF.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hoffstedt, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13686, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-06-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13686
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hoffstedt, släkt, urn:sbl:13686, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-06-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se