Hofverberg, släktBand 19 (1971-1973), sida 194.

Biografi

Hofverberg, släkt, härstammande från kh Johannes (Janus) Sigvardi (d 1676) i Berg, Jämtl, som uppges (Tunæus) ha varit född i Tand i Aspås, Jämtl, o alltså troligen var son till dess ägare Sigvard Oisen (levde 1638). Han anklagades för svenskfientlighet under den norska invasionen 1657. Hans söner antog släktnamnet H, troligen efter Hoverberget i Berg.

Äldste sonen, kontraktsprosten Salomon H (1648—1723) i Ragunda, som var rdgm 1693, var far till kapten Carl H (1695— 1765) o kh Nils H (1699—1774) i Berg. Den förre, som deltog i kriget mot Norge 1718, gjorde sig känd som en oerhört produktiv kyrkomålare, framför allt i Jämtland men även i Medelpad o Ångermanland. Därjämte har målningar av honom påträffats på Gäddeholm o Skokloster, vartill kommer ett stort antal porträtt. Även hans son konduktören Erik H (1734—79) var verksam som kyrkomålare, särskilt i Ångermanland o Medelpad, men han var ej någon mera framstående konstnär. Bror till honom var prosten Fredrik H (1736—1809) i Umeå. En annan bror, länsmannen Nils Magnus H (1742—1813) i Norrala, Gävl, var farfar till klädeskramhandlaren Fredrik H (1816 —65) i Gävle. Son till denne var tapetfabrikören vice konsul Carl Christian H (1860— 1916) i Kalmar.

Salomon H:s bror Johannes H (1652— 1728) var regementspräst under kriget i Skåne på 1670-talet o blev 3:e kaplan i Malmö 1680, kh i Bjärshög, Malm, 1682, kontraktsprost 1683 samt kh i Landskrona 1685 o i S:t Petri församling i Malmö 1696. Han var rdgm 1686—93. Bland hans söner var kontraktsprosten Johannes H (1686— 1763) i Barsebäck, Malm, o borgmästaren Gabriel H (1701-49) i Kungälv. Den förre har efterlämnat ett häfte talangfulla teckningar samt anteckningar om sina anhörigas data (Bager). Ättlingar till honom var sedan kh:ar i Barsebäck i tre generationer ända till 1883. Av dem var sonsonen kontraktsprosten Johannes H (1768—1835) känd som samlare av fornsaker (Hildebrand). Son till honom var kontraktsprosten Johan Peter H (1815—98) i Barkåkra, Krist.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Från norska RA överlämnade räkenskxr: Jämtland 1638—39, RA; N Burman, Bureätten (Hb 7), p 266 f, KB; H Tunseus prästkrönika, p 154, HLA.

O G Ahlström, Norrländska slägter (1890), s 97—120; E Bager, Kleins skissbok o H:s bilderbok (Malmö fornminnesförenings års-skr 1948); C B Berggren, Handels-societeten i Gefle 1738—1938 (1938), s 298; G Berggren, Fältprosten Johan Gabriel Berggren o hans ättl:ar (1935), s 102 f; B Hasselberg, Janus Sigvardi o hans ättl :ar (Jämten 1946); B Hildebrand, G J Thomsen o hans lärda förb:r i Sverige 1816—37, 2 (1938); A Huss, Vi Hussar (1965), s 134; Ellen H, Stamtavla över släkten H (1920); Härnösands hm, 1, 3-^ (1923—28); G Ifndebe-tou], rec av Ellen H:s ovan a a (PHT 1921); Jämtlands o Härjedalens hist, 3—4 (1954_62); Lunds hm, 2: 2, 7 (1948— 59); E Modin o E N Söderberg, Matr öfver i Upsala studerande norrlänn:ar 1595— 1889 (1890); M Nodermann-Hedqvist, Krigare o konstnärer (K Jämtlands fältjägar-reg:s hist, 1966); P Nilsson-Tannér, Carl H (1962): C G v Plåten, K skånska dragon-reg:ts hist, 4 (1947); PrRP 4 (1962); G Renhorn, Gamla stadsbor (Norra Västerbotten 12 mars 1951); C Sjöström, Skånska nationen före afdelningarnes tid (1897); SKL; SPG.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hofverberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13699, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13699
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hofverberg, släkt, urn:sbl:13699, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se