Hogner, släktBand 19 (1971-1973), sida 197.

Biografi

Hogner, släkt, härstammande från ryttaren Per Lundström (d 1778) i Lunnevad, Sjögestad, Ög, som var far till ryttaren Anders Persson H (1753—89) i Harg, Vikingstad, Ög. Dennes son muraråldermannen o byggmästaren Per H (1781—1852) i Linköping var far till kommissionslantmätaren i Sthlms län Per Gustaf H (1815—97). Gustaf H utgav bl a lantmätarmatriklar 1847 o 1853 samt Tidskrift för landmätare o egodelningsdomare (1851—53). 1858—60 var han en av utgivarna av de båda första banden av Historiskt-geografiskt o statistiskt lexikon öfver Sverige. Han var även litterärt verksam o sökte utarbeta ett universalspråk.

I äktenskap med en syster till författarna Johan Gabriel o Octavia Garlén (bd 7) var han far till provinsialläkaren med dr Per Gustaf Richard H (1852—1930). Då Richard H ansåg sig förbigången vid tillsättandet av förste provinsialläkaretjänsten i Sthlms län, flyttade han 1893 till USA, där han under 33 år var praktiserande läkare i Boston. Först 1929 återvände han till Sverige. I Boston sökte H samla svenskarna till gemensamma nationalfester, o i populärvetenskapliga arbeten propagerade han för gymnastik o idrott som medel att hålla sig ung. Under årens lopp donerade han till Riksmuseets etnografiska avdelning (nu Statens etnografiska museum) i Sthlm talrika föremål från olika folk o kulturepoker, framför allt från navajoindianerna i Arizona. Hans son Nils H (f 1887), känd som målare o tecknare i USA, var i sitt 1:a äktenskap gift med en kvinna av denna stam; hans 2:a hustru är författarinnan Dorothy Childs H.

Bröder till Richard H var kontraktsprosten Carl Victor Gudmar H (1859—1935) i Nyköping o läkaren John Carlo Ernst Octavio H (1863—1931) i Sthlm. Ernst H var i sitt 2:a äktenskap g m operasångerskan Greta Lisa Söderman (1891—1969). Son till honom i hans l:a äktenskap var prof Einar Gustaf Evald H (1892—1957). Einar H blev civilingenjör vid KTH 1916, fil dr o docent i mekanik o matematisk fysik i Uppsala 1925 samt prof i mekanik o matematik vid Chalmers tekniska högskola i Gbg 1937 o i teknisk hydromekanik vid KTH 1943. Han gjorde sig tidigt internationellt känd genom sina bidrag till forskningen om svallvågornas samband med fartygsmotståndet. Han blev LWS 19.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Gunnar L Björkmans ms om släkten H :s ursprung, SBL; O R Landelius utlandssv saml, SBL :s dep i RA.

Ekstrand; I Högbom, Svenskar i uti (1929); J V Johansson, Minnestal hållna i VVS å dess högtidsdagar 1958—64 (1965); A Kugelberg, Gamla linköpingsgårdar, 2 (1949); Linnström; Lundstedt; O Norberg, Gudmar H (Till hembygden, 33, 1936); H T Ohlsson, Biogr matr öfver sv kyrkans prästerskap 1914 (1914); SKL; SLH 3: 1, 3, 4, 4:2 (1886—1932); SMoK; Sv förf:lex 1900—40, 1 (1942); Sv släktkal 1930; Sv-TeknF; M Zetterquist, Efter fullbordat lopp (Strängnäs stifts prästmöteshandl :ar 1936, 1936), s 271—76.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hogner, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13703, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13703
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hogner, släkt, urn:sbl:13703, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se