Holmgren, släktBand 19 (1971-1973), sida 252.

Biografi

Holmgren, släkt, härstammande från mjölnaren Magnus Andersson (1753—1805) i Nykvarn, Ullervad, Skar, som var far till hovpredikanten kh Anders H (1784—1874) i Vinnerstad, Ög, o komminister Magnus H (1788—1852) i Börstig, Skar. Söner till Anders H var , Karl Albert Victor H (H 2) o Alarik Frithiof H (H 4) samt lektor August Emil Algot H (H 3). Söner till H 1 var o Nils Frithiof H (H 12) samt överjägmästaren Anders Harald H (H 10). Den sistnämndes son Axel Hjalmar H (1905—51) blev 1936 med dr o docent i histologi vid Karolinska institutet o 1941 (tf 1937) prosektor i anatomi där. 1947 fick Hjalmar H en personlig professur i experimentell histologi. Han studerade bl a leverns rytmik, bildningen av det blodkoagulationshämmande ämnet heparin o den radioaktiva strålningens långtidsverkan. H 3 var far till prof Emil Algot H (H 6) o H 2 farfar till överläkaren prof Lennart H (f 1904). H 4 var i äktenskap med rösträttspionjären Anna Margareta (Ann Margret) H, f Tersmeden (H 5), far till o Nils Gunnar Frithiofsson H (H 11) samt överingenjören Torsten Andreas Frithiofsson H (H 9). Deras syster Anna Margareta (Greta) H (1870—1961), g m 1) 1895—1904 sedermera generalkonsul J O Lilliehöök, 2) 1912—23 sedermera prof Sixten Strömbom, har skildrat släktkretsen i boken Hemmet med de öppna dörrarna (Hågkomster o livsintryck, 20, 1939) o även skrivit en biografi över August Bondeson med titeln Ur den blåmålade kistan (1913). Brodern Björn Frithiofsson H (1872—1946) befordrades som sjöofficer till kommendör 1923 o tog avsked 1927. 1921—44 var han riksdagsman i AK för högern. Ehuru utan större politiskt inflytande var H där uppmärksammad o uppskattad samt känd för humor o slagfärdighet i debatten. Förutom broschyrer, tidskriftsuppsatser o tidningsartiklar i sjömilitära ämnen publicerade han Blekings fanerogamer o kärlkryptogamer (1921) o Blekinges flora (1942). Hans son Björn H (1901—71) var 1940—51 överläkare o direktor vid barnbördshuset Pro Patria i Sthlm.

En brorson till Anders o Magnus H var morfars far till hattkreatören Rune H (f 1916) o hans bror premiärdansören Björn H (f 1920).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: G Elgenstiernas saml, KB.

[M E Giron,] Fd kommendören Björn F:son H (KrVAH 1946, s 158 ff); Greta H (SvD 19 nov 1961); Andreas H, Hofpredikan ten A H (1929); Ann Margret H, Minnen från Vinnerstad prästgård (1926); Karolinska mediko-kirurgiska inst:s hist 1910—• 60, 3: 1—2 (1960); [E Lindeberg,] Björn H (Tidskr i sjöväsendet, 109, 1946, s 655—60); Linköpings hm, 2 (1919), s 316 f; J Möller-ström, Hjalmar H död (SvD 22 febr 1951); B Rexed, Hjalmar H död (DN 22 febr 1951); A Setterdahl, Östgöta nation i Lund (1913), särsk s 393 f; Skara hm 1850—1930, 1 (1928); SLH 4:2 (1932), särsk s 427; SMoK; Sv släktkal 1967; H Wieslander, I nedrustningens tecken (1966); Örnberg, 4—5.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Holmgren, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13740, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13740
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Holmgren, släkt, urn:sbl:13740, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se