Humble, släkterBand 19 (1971-1973), sida 478.

Biografi

Humble, släkter.

1 Skattebonden Olof H (levde 1619) i Trästa, Häverö, Sth, var far till skattebonden Kristoffer Olsson H (d 1696, 93 år gammal) i Trästa. Dennes son kh Olof H (d 1716) i Vätö, Sth, var far till kontraktsprosten Christopher H (1692—1773) i Länna, Sth. Söner till honom var prostarna Olof H (1720—1810) i Länna o Nils H (1722— 1804) i Husby-Lyhundra, Sth. Den förre var far till prosten Olof Carl H (1787— 1861) i Husby-Lyhundra o kontraktsprosten Christopher H (1753—1833) i Frötuna, Sth. Olof Carl H:s son kontraktsprosten Olof Hjalmar H (1825—1904) i Ovansjö, Gävl, var far till kontraktsprosten Olof Abraham H (1862—1940) i Häverö. Abraham H, som bl a skrev Blad ur Gnarps sockens hist (1922), var far till prosten Nils Carl H (1897—1961) i Skog, Gävl. Nils H publicerade bl a de lokalhistoriska arbetena Två hälsingesocknar (1934) o Socknen på Ödmorden (1944). Olof Hjalmar H:s brorson häradsskrivaren o rådmannen Ernst Abraham H (1873—1937) i Nora var far till direktör Sven-Olof H (f 1916), Sthlm. En syster till Olof Hjalmar H var i äktenskap med bagaren Lars August Jansson i Norrtälje mor till bagaren där Carl August Abraham Jansson H (1863—99). Denne var far till statssekreteraren Carl Olof Hjalmar H (1890—1934) o direktören i Sv stadsförbundet fil lic Sixten H (f 1895).

2 Länsmannen Nils Larsson (levde 1639) i Femtinge, Bringetofta, Jönk, namnes som befryndad med Esaias Tegnérs stamfar Peder Nilsson i Drageryd, Bringetofta, vilken flera gånger kallas H. Nils Larsson var far till kh:arna Håkan H (d 1659) i Gränna o Jonas H (d 1658) i Gårdsby, Kron. Håkan H, som var rdgm 1650, var far till kh Esaias H (d 1684) i Gränna, som var rdgm 1678. Dennes bror assessor Peter H (d 1697) var far till biskop Gustaf Adolf H, se nedan, o Esaias H (1681—1768), som var med vid Fraustadt o Poltava, var fången i Ryssland 1709—22 o fick löjtnants karaktär 1725. Hans son sergeanten Magnus H (d 1808, 80 år gammal) i Jönköping var far till Nils Adolph H (1763—1813). Denne blev 1795 assessor i kammarrevisionen, 1803 amiralitetskammarråd o 1812 landshövding i Blekinge.

3 Skattebonden Jöns H (d 1690) i Torp, Moheda, Kron, vars i de adliga ättartavlorna uppgivne far ej kunnat återfinnas i samtida handlingar, skall ha varit far till frälsefogden Sven H (levde 1720), bosatt först i Torp men sedan i Vitteryd, Moheda. Son till denne var jägmästaren Jonas H (d 1763, 76 år gammal) på Kärrtorp i Nättraby, Blek, vars son överjägmästaren Sven H (1724—91) i Ronneby var far till sekundmajoren Olof Peter H (1754—1827), 1799 adlad med namnet Anckarloo o adopterad på sin fasters man amiralen David Anckarloos adelskap. Bröder till Olof Peter Anckarloo var hovjägmästaren Jonas H (1755 —1814) i Karlskrona o advokatfiskalen i amiralitetet Carl Gustaf H (1758—1807) på Kärrtorp. Deras farbror handlanden Jonas H (d 1807) på Skärva i Nättraby var far till direktören vid Karlskrona tobaksfabrik Carl Johan H (d 1841), som till sist fick kommerseråds titel. Son till denne var stadsläkaren i Kalmar Adolph Henric H (1799—1838).

Utan påvisbart samband med dessa släkter var rådmannen i Sthlm Peder Larssons (d 1607) söner borgmästaren i Norrtälje Nils Pedersson H eller Humbla (d 1634) o underhäradshövdingen, sedermera aktuarien i krigskollegium Anders Pedersson H eller Humbla (levde 1635), vilkas broder borgmästaren o rdgmannen Olof Pedersson (1572—1621) i Sthlm med orätt i litteraturen fått samma släktnamn som bröderna.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Älvsborgs lösen 1613, vol 15, häfte IV, f 169, Smålands verif 1639, f 407v, RA; brev 10 juli 1608, utf av Peder Larssons änka, i "Olof Pedersson Humblas arkiv", SSA; N W Marks v Wiirtenbergs konceptgenealogier: Anckarloo, RHA; Ivar H:s ms Järpen-grenen utav H-släkten från Moheda o Ullagreta Carlssons ms Släkten H, Genealog fören :s arkiv, Sthlm; N Vedbo bouppt 4: 99, VLA.

W Anderson, Östra hd o Medelsta hd (Sveriges kyrkor. Blekinge, 1, 1932); [E Angelin m fl,] Hantverkare o fabriker inom sv tobakshantering 1686—1915 (1950); E H Berglöf, Norrtäljes argaste borgmästare o hans måg (SoH 1953); BorgRP före frihetst (1933); J Bromé, Karlskrona stads hist, 2 (1934); G Elgenstierna, Köpings stads tjänstemän 1605 —1905 (1907); N Hallström, Tal. . . då . . . Nils Adolph H jordfästes ... (1813); E Hel-lerström. Tre konstnärers antavlor (SoH 1964); K Humble, Släkten H 1650—1911 (1911); O A Humble, Olof Hjalmar H (Korsblomman 1906); dens, Kontraktsprosten Olof Hjalmar H i Ovansjö (Minnen från gamla sv prästhem, 9, 1933); E Hård af Segerstad, Tegnérska släkttraditioner (PHT 1952); dens, Släkten Tegnérs stamfader. En rättelse (PHT 1955); dens, Peder Nilsson i Drageryd. En tegnérsk anfader (Från Småland o Hellas, 1959); T Jarnvall, Haquinus H o Jonas Magni (SoH 1965); H Key-Åberg, Släkten från gårdarna (1945), s 42—¦ 53; J Kleberg, Krigskollegii hist (1930); dens, Amiralitetskollegium-Marinförvaltningen (1934); dens, Kammarrevisionen-Kammarrätten (1940); Lags o doms; B Leucho-wius, likpr över borgm Olof Pedersson (1621); Lewenhaupt; [P M Lijsing,] Norrtälje läro- verks matr (1947); M Lindeberg, Gefle på 1600-talet (1934), s 68—74; F Nordström, Borgm H :s köp av gården Strömsbacka vid Norrtälje år 1629 (Hundare o skeppslag, 9, 1950); dens, Nils Pedersson Humbla, borgm i Norrtälje (ibid, 10, 1952); dens, Om Nils Pedersson H, borgm i Norrtälje (SoH 1952); dens, Släkten H från Trästa i Häverö sn (Hundare o skeppslag, 11, 1955); dens, General Wrede o prosten H (ibid); Oden; [J Odencrantz,] K Götha hofrätts presidenter, ledamöter o betjäning (1803); PrRP 1, 3 (1949—56); Samzelius; C Sjöström, Blekingska nationen 1697—1900 (1901); dens, Smålands nation i Lund 1668—1921 (1922); F Sleman, En riksdagsresa år 1614. Borgm Olof Pederssons räkensk över sina utlägg vid riksdagen i Örebro (PHT 1955); SLH 1 : 4— 5 (1835—53); STb från år 1592, 6—9 (1963 —68); StRR; S-Ö Swahn, Adel, präster, borgare (1934); Sv släktkal 1943; W Tham, Lindesberg o Nora genom tiderna, 2 (1949); G Thimon, Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811—1961 (1963); Uppsala hm 1—4 (1842—93); P G Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929); dens, Gamla krigsmän i Moheda (Norra Allbo hembygdsfören :s årsbok 1934), s 83; P Wieselgren, Ny Smålands beskrifning, 2 (1845), s 811; P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala (1894), s 43, 58, 89, 385, 479, 482; Växjö hm 3, 7—8 (1929 —34); G Ydström, Boken om Moheda (1926), s 21, 228 f; Örnberg, 3. — Smolandi Upsalienses, 2—3 (1968); S Stenström, Kvadraten Sjökatten (Gudmundsgillets årsbok 1954), s 17—22; Sveriges bebyggelse. Blekinge län (1947), s 547; P Wilstadius, Växjöskolares från Norra Allbo åren 1651—1819, 3 (Värendsbygder 1946).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Humble, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13888, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-10-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13888
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Humble, släkter, urn:sbl:13888, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-10-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se