Hägerflycht, släktBand 19 (1971-1973), sida 605.

Biografi

Hägerflycht, släkt, härstammande från Arvid Hansson (d trol 1656). Han var landsbokhållare i Småland 1635—40. 1642 häktades han i samband med processen mot brodern kamreraren i KK Jost Hansson, adlad Falkenstierna (bd 15), som halshöggs s å. Frigiven s å blev han landsbokhållare i Halland 1646, landskamrerare där 1648 o borgmästare i Halmstad 1652. Hans son (Magnell; Sandberg) Nils Arvidsson Weinheem (1635—1702) blev senast 1663 överinspektör över småtullarna och accisen i Skåne, Halland o Blekinge. Han adlades 1675 med namnet H o blev underståthållare i Kristianstads län 1678, överinspektör över småtullarna o accisen i hela riket 1679 o ledamot av likvidationskommissionen 1686. Han köpte de båda gårdarna i Hansta i Sollentuna, Sth, vars säteriprivilegier han återvann, o som inom kort efter denna släkt fick namnet Hägerstalund. Hans dotter var gift med generalmajoren Alexander Hummerhielm, o av sönerna stupade en som löjtnant vid Kliszow 1702, o en dog som ryttmästare i Severien 1708. Deras äldre bror kammarrådet Arvid H (1665—1751) fick landshövdings titel vid sitt avsked 1737. En annan bror var farfar till överste Jan Gustaf H (1736—1805), som deltog i pommerska kriget o Gustav III:s finska krig, fick generalmajors avsked 1803 o var far till översten för Hälsinge reg Nils Henrik H (1803—70).

Jan Gustaf H:s äldre bror Jean Axel H (1733—1805) var inblandad i hovpartiets revolutionsförsök 1756, tillfångatogs vid Anklams fall 1757 o blev överste o kommendant på Karlsten 1775 samt i Lovisa 1781. Dennes son Carl Arvid H (1770—1822) deltog i de båda finska krigen o försvaret av Pommern 1807 samt blev 1821 överste för Wendes artilleriregemente. I äktenskap med en dotter till generalen G N af Klercker var han far till Carl Henrik H (1817—81), som efter diverse kommittéuppdrag blev överste o generalmajor 1867 o chef för Svea artilleriregemente 1871 samt var generalfälttyg-mästare 1872 (tf 1867)—74. Med honom utdog släkten H på manssidan.

Namnet återupplivades för en tid, då Nils Henrik H:s dotter, släktens sista kvinnliga medlem, som genom äktenskap kommit i besittning av godset Taxinge-Näsby i Taxinge, Söd, testamenterade detta till greve Knut G T K:son Posse o denne som ägare av detta gods 1911—26 kallade sig H-Posse.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: RR maj—juli 1675, f 1—3, Ansökn:ar o meritfört:ar: Arméen, Riksdagskommissionens 1755—56 prot (R 5652—5654) med reg (R 5656), Likvidationer, ser 49—50, Sandbergska saml Ä 3358, G Bergström, Stora sjötullen & Lilla tullen i Skåne, Halland o Blekinge samt på Gotland 1658— 1765 (stencil 1958), RA; Palmskiöldska saml, vol 207, p 235, UUB; excerpter om revolutionsförsöket 1756 hos fil lic Ulla Johanson, Sthlm.

H Ahnlund, Spångas bebyggelsehist (Spånga sockens hist, 1966); O Bergström, Bidr till Kongl Uplands regementes hist (1882); dens, K Hälsinge reg:s chefer 1629 —1909 (1909); A Erlandsson, Skånska gene-ralguvernementet 1658—93 (1967); Frälseg, 1:1—3:2 (1931—47), 4 (korr); S Hedar, Enskilda arkiv under karolinska enväldet (1935); J Häggman, Studier i frihetst:s försvarspolitik (1922), s 214 f; A J v Höpkens skrifter, 2 (1893), s 420; A Janse o M Wen-nerholm, Officerskåren 1794—1894 (Ant:ar om K Svea artillerireg 1794—1894, 1898); G A Klingspor, Sv slott o herresäten. Näsby (1887), s 23; Lewenhaupt; K Magnell, Johannes Mattiae (Molytaei) hustru (Medlemsblad 45 för Genealog fören, 1948); Malmström; A Munthe, Joel Gripenstierna (1941); dens, Studier i drottn Kristinas o reduktionens hist (1971), s 399, 425; N Sjöberg, Taxinge-Näsby (Sv slott o herresäten vid 1900-talets början. Södermanland, 1908), s 367; SKL; Slott o herresäten i Sverige. Södermanland (1968), s 211 f, 216; W Smith, Studier i sv tulladministration, 2 (1955); SMoK; [E O Weidenhielm,] Carl Henrik H (KrVAH 1881, s 207 ff); N Wester, K poli-ti- o brandkommissionen (1946); [V örnberg,] Ant:ar om KK, 1 (1874), s 16.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hägerflycht, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13970, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-10-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13970
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hägerflycht, släkt, urn:sbl:13970, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-10-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se