Höglund, släktBand 19 (1971-1973), sida 677.

Biografi

Höglund, släkt, härstammande från skattebonden Hans Olofsson (1739–98) i Stora Burge, Hablingbo, Gotl, som var far till styrmannen, sedermera vaktmästaren vid Sthlms sjömanshus Nils H (1765–1814). Dennes son Nils Magnus H (1801–56) var sedan 1819 anställd hos den sthlmske järnexportören o skeppsredaren C F Bohnstedt (bd 5) o blev 1846 kompanjon med hans son C F J Bohnstedt. Efter dennes död 1849 fortsatte Nils H firman i eget namn från 1851. Vid hans död var denna firma den tredje i ordningen bland Sthlms stångjärnsexportfirmor o rederier. H var portugisisk vicekonsul från 1835 (Biographica, RA) o ledamot av bankofullmäktige från 1847 samt av Sthlms femtio äldste från 1849. Han var även en av initiativtagarna till Sthlms enskilda bank. Efter hans död leddes firman av hans änka o svärsonen C A Cantzler o efter dennes död 1870 av svärsonen C A Lindroth. Till följd av hårt engagemang i bl a Haddebo bruk i Svennevad, Ör, som måste inställa betalningarna i samband med den stora krisen 1878, gick firman s å i konkurs. Händelsen väckte stort uppseende, då den var Sveriges största o mest ansedda järnfirma, förläggare åt ett tjugutal järnbruk o huvudredare för tio fartyg samt tillsammans med firma Godenius & Co (bd 17) ägare av bruken Nyhammar i Grangärde o Fredshammar i Orsa, båda i Kopp. Redan 1879 rekonstruerades firman under namnet N M H:s söner & co. Bland delägarna var Nils H:s söner fil dr Otto Magnus H (se nedan) o italienske konsuln i Sthlm Anton Fredrik H (1849–1907). Otto H var far till kinesiske generalkonsuln i Sthlm Sven Magnus H (1875–1955) o till målarinnan Gerda H (f 1878, d 1973[1]). Sven H var 1914–24 vice VD i fädernefirman, som då ombildats till ab The Swedish Trading Co.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: R Adamson, Den sv järnhanteringens finansieringsförhållanden. För-lagsinteckn:ar 1800—84 (1963); A Attman, Adertonhundratalet (Fagerstabrukens hist, 2, 1958), s 180 ff, 216, 231—35, 300—04, 314, 317 f, 321, 332, 357, 359, 384, 388, 406, 435 ff, 495—98, 522, 527, 529, 624, 648, 650 f, 656, 659, 676, 679 f, 684; [W Bergstrand,] Sista krisen. Interiörer o exteriörer berättade af Ivar Blå (1880), s 24—32, 178—93; Brewäxl mellan far o son. A O Wallenberg o K A Wallenberg, 2 (1966); S Brisman, Sveriges affärsbanker. Utvecklingstiden (1934), s 61, 196; [G Gustavsson o E Hägg,] Sthlms ångbåtssjöfart (1933); I Hammarström, Sthlm i sv ekonomi 1850— 1914 (1970); T Höjer, Sthlms stads drätselkommission 1814—64 (1953); dens, Sockenstämmor o kommunalförvaltn i Sthlm fram till 1864 (1967); H Key, A O Wallenberg (1916); Lindahl, 2 (1898), s 156—60; Redogör för Nord museets utveckl o förvaltn år 1927 (Fataburen 1928), s 36; H Rosman o A Munthe, Släkten Arfwedson (1945); SKL; SMoK; P Sondén, Hugo Tamm (1925); SPG; W G Stiernstedt, Ett halvsekel. Ant:ar o personhist minnesbilder omkr Sthlms handelskammare 1902—52 (1952); Sthlms bor-gerskap (1929); Sv släktkal 1913, 1965. — Handelskoll:s arkiv: Handl till ansöknings-diariet 1838, nr 101, SSA.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt

2020-06-08

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Höglund, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14013, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14013
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Höglund, släkt, urn:sbl:14013, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se