F Lars Hökerberg

Född:1851-08-14 – Örebro församling, Örebro län
Död:1924-05-20 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län

Förläggare


Band 19 (1971-1973), sida 709.

Meriter

Hökerberg, Fredrik Lars, f 14 aug 1851 i Örebro, d 20 maj 1924 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: landssekr Gustaf Fredrik H o Emma Fredrika Elers. Mogenhetsex vid Karol lärov i Örebro vt 69, inskr vid UU ht 69, språkstudier där 69—72, litterär medhjälpare hos P A Norstedt & söner 73—77, red och utg av Hemvännen 27 dec 77—89, bokförläggarverksamhet 82—20, red o utg av ett flertal tidskrifter.

G 19 aug 81 i Gbg, Karl Johan, m Ida Charlotta Ottilia Sjögren, f 22 april 54 där, ibid, d 28 nov 13 i Sthlm, Ad Fredr, dtr till bageriidkaren Carl Wilhelm S o Eva Charlotta Petersson.

Biografi

Lars H bedrev 1869—72 språkstudier vid Uppsala univ. Starkt litterärt intresserad, lade han där grunden till en gedigen humanistisk bildning, som han flitigt utnyttjade dels som informator under sommarferierna, dels som aktiv deltagare i studentkårens studie- och nöjesliv, bl a som spexförfattare. 1873 flyttade han till Sthlm, blev litterärt biträde i P A Norstedt & söners förlag och började samtidigt odla sitt intresse för journalistik genom att medarbeta i Sthlms Dagblad (1873), Fosterlandet (1874) samt Hemvännen (1875—77). Sistnämnda publikation utgav han som månadsskrift på eget förlag 1878—89. Där utkom också Djurvännen 1878—85 under redaktion av prof G W Sjöstedt, Djurvännernas tidning 1890—1901 under H:s redaktion och den pedagogiska tidskriften Verdandi 1883—1922 tillsammans med Anna Sandström. 1882 grundade han Lars H:s bokförlag, vars chef han var tom 1920, då han överlämnade ledningen till sin son Folke H.

Förlaget, som började sin regelbundna publikationsverksamhet med att utge K A Melins diktcykel Humleplockningen, kom i fortsättningen att företrädesvis ägna sin uppmärksamhet åt handböcker i skilda fack, främst juridiska, populärmedicinska och samhällsvetenskapliga samt kokböcker och barnböcker. Ett bärande inslag i verksamheten utgjorde från 1884 G A Aldéns Medborgarens bok, som nådde väldiga upplagor och fortsatte att utges långt efter H:s död. Den folkupplysning som på detta sätt spreds kompletterades genom periodiska publikationer: Sv bokmarknaden 1883—92, Svea. Sv familj-journalen 1890—92, Nya bokhandelstidningen 1901—12, Den sv bokhandelns litteraturblad 1903—13 och Sv bokhandelstidning 1913—23.

Under de första åren av sin bana som bokförläggare spelade H en aktiv roll i de då ihållande meningsbrytningarna inom Sv bokförläggareföreningen, som gällde dess principer och organisation. När några ledamöter på våren 1887 trädde ut ur föreningen, försökte han först att i kompromissens tecken återställa enigheten, men inför den beslutsamhet varmed en ny sammanslutning, Nya bokförläggareföreningen, bildades uppgav han sina sammanjämkningsförsök och inträdde i den nya föreningen, vars start utom av fackmässiga organisatoriska synpunkter kom att påverkas av en av den aktuella Strindbergslitteraturen framkallad, i pressen ivrigt bedriven sedlighetsfejd. När Nya bokförläggareföreningen upplöstes 1912, återgick H till den gamla föreningen.

H var styrelseledamot i ett flertal djurskyddsföreningar och sammanslutningar inom bokförlags- och bokhandelsvärlden och upprätthöll livlig personlig kontakt med författare och pedagoger. Med djurskyddet som sin främsta hjärtesak försummade han inte andra intressen, hade vaken blick för det nya i tiden och inlade med sin litterära bildning stora förtjänster om det sv språkets rykt och ans.

Författare

Yngve LorentsSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från H i KB (bl a till E W Dahlg N Linder) o i UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Något om djurskyddsföreningarnas verksamhet. Efter ett föredrag å Hotel Continental (W:6) i Stockholm den 27 februari 1896. Sthlm 1896. 31 s. — Wilhelm Schlachter f. En biografi [anon] (Tidning för boktryckarkonst, årg 25, 1908, Sthlm, fol, s 113 f; även sep i 8:o, 7 s). — Berättelse afgifven af Styrelsen för De svenska djurskyddsföreningarnas centralförbund vid ordinarie konferens i Stockholm torsdagen den 7 juni 1900. Sthlm 1900. 72 s. [Anon.] — Artiklar .i dagspressen.

Utgivit: Hemvännen. Illustreradt månads-blad,'årg 4—13, 1878—1887, N S, årg 1—2, 1888—1889, fol; Verdandi. Tidskrift för ungdomens målsmän . . ., årg 1—40, 1883—1922 (tills med A Sandström); Svenska bokmarknaden, [1—4:] Svenska bokförläggareföreningens tidning för bokköpare och bokvänner, årg 1—10, 1883—1892, [1—4: 4:o,] (red/utg); även en Qvartals-uppl, årg 5—• 10, 1887—1892; Polstjernan. Illustrerad kalender, årg 6, 1890, tr 1889, 224 s; Svea. Svenska familj-journalen, årg 5—7, 1890—• 1892, fol; Djurvännernas tidning, årg 1—12, h 9, 1890—1901; Nya bokhandelstidningen, årg 14—25, 1901—1912, 4:o; Den svenska bokhandelns litteraturblad, årg 1—11, 1903—• 1913; Svensk bokhandelstidning, årg 61—71, 1913—1923, 4:o, allt Sthlm.

Översatt: H L Martensen, Socialism och kristendom. Ett fragment ur den speciela etiken. Försvenskat af Hg. Sthlm 1875. 56 s. [Sign.] —• E Pontoppidan, Hudens och hårets vård. Sthlm 1887. 108 s. [Anon.] — B Chat-terjee, Det giftiga trädet. En hinduisk roman. Sthlm 1894. 171 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: I A Bonnier o A Håneli, An-teckn:ar om sv bokhandlare intill år 1935, 2 (1935); S Grauers, Anna Sandström 1854 —1931 (1961); PK:s porträttmatr 1924 (1924): S Rinman, Studier i sv bokhandel f1951'

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
F Lars Hökerberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14040, Svenskt biografiskt lexikon (art av Yngve Lorents), hämtad 2024-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14040
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
F Lars Hökerberg, urn:sbl:14040, Svenskt biografiskt lexikon (art av Yngve Lorents), hämtad 2024-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se