Erik Ihrfors

Erik F Ihrfors

Född:1846-01-28 – Munktorps församling, Västmanlands län (på Lisjö)
Död:1929-01-12 – Vadstena församling, Östergötlands län

Antikvarisk forskare


Band 19 (1971-1973), sida 770.

Meriter

Ihrfors, Erik Ferdinand, f 28 jan 1846 på Lisjö bruk, Munktorp, Vm, d 12 jan 1929 i Vadstena. Föräldrar: generallöjtn statsrådet Alexander Fabian Zefanias Reuterskiöld (enl uppg i I:s självbiogr) o Maria Christina I. Elev vid Linköpings h a l vt o ht 58, vid Västerås h a l ht 59—ht 60, anställd vid Norrköpings lärov:bibl, eo amanuens vid VLA 00—18. Antikvarisk forskare. — VHAA:s antikvariska medalj i silver 87, i guld 28. — Ogift.

Biografi

Erik i var i sin ungdom anställd som betjänt hos en adelsman och följde med på dennes utlandsresor. Mest avgörande för hans inriktning var mötet med kammarjunkaren L F Rääf, den kände Ydredrotten, vilken han sökte upp 1872 för att visa upp några teckningar. Denne uppmuntrade honom på många sätt. En tid bodde han på Tjustads gård i Ukna, hos H G Hazelius och sedan i många år hos Rääfs dotter, fru Kerstin Ahlbrandt (d 1900), och hennes familj först på Rings gård i Å, Ög, därefter i Norrköping. På Rääfs rekommendation utfärdade riksantikvarien B E Hildebrand ett intyg åt I, för att han lättare skulle komma in i kyrkor och prästgårdar samt få tillgång till kyrkoarkiven. När Hildebrand 1879 efterträddes som riksantikvarie av sin son Hans, övertog denne I som skyddsling, skrev intyg åt honom och utverkade ekonomiskt bidrag åt honom från VHAA, tills han anställdes vid det nyinrättade landsarkivet i Vadstena.

Rekommendationsbreven synes ha varit så mycket mer nödvändiga som F enligt mångas vittnesbörd var ett stort original, som fotvandrade mellan kyrkorna, klädd som en gesäll, munk eller tiggare med påse på ryggen. Han var en världsfrånvänd och from man och övergick till katolicismen 1885. Hans självutplånande ödmjukhet visade sig bl a däri, att han signerade sina volymer med endast initialerna E.I., "Ericus nihilissimus" etc i mycket liten stil på undanskymd plats. Den brist på akademiska meriter, som han själv så djupt kände, kompenserades mer än väl av en stor beläsenhet inom den historiska och topografiska litteraturen, och hans kunskaper i medeltidslatin var så stora, att han obehindrat gjorde sina anteckningar på latinska språket.

I:s samlingar omfattar huvudsakligen den kyrkliga konsten med intresset koncentrerat till medeltiden. Materialet insamlades under sommarhalvåret, medan han ägnade den mörka årstiden åt att ordna sitt material och skriva rent det med svart och röd tusch i prydligt textade volymer i 4: o, vilka bands i skinnband med titlar såsom Ostrogothia sacra, Smolandia sacra osv. Texten livas här och där med dekorativa initialer på medeltida maner, och titelbladen är dekorerade i runstensornamentik eller i medeltidsstil. Mer än halva samlingen rör Östergötland. De utförliga utdragen ur arkivalierna samt inskriptioner på gravstenar, ljuskronor, klockor, tavlor etc återges bokstav för bokstav. Kyrkobeskrivningarna avslutas i allmänhet med ett kronologiskt register, sammanställt ur arkivalierna och den topografiska litteraturen.

De flesta kyrkor avbildas i prydliga tuschlavyrer som även återger en del av kyrkogården med rader av anspråkslösa träkors eller andra gravvårdar, som numera försvunnit. Med minutiös noggrannhet återges även skador i murverket, man urskiljer klart, om taken är täckta med tegel eller spån osv. I:s verksamhet inträffade efter det att många medeltida kyrkor ersatts med nya, men han har åt eftervärlden räddat sådant, som senare har raserats. Han avbildar även viktigare inventarier, såsom medeltida dopfuntar. Även om man måste begagna I:s material med en viss urskiljning, är det ingen överdrift att påstå, att han uträttat en verklig pionjärgärning, i paritet med den som 1600-talets entusiastiska antikvarier utförde. Speciellt bör man kanske framhålla teckningarnas värde.

Författare

Ragnhild BoströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

I:s bibl jämte hans brevbok 1881—99 med ink brev o enstaka konc samt hans på latin avfattade självbiogr o ett flertal vol div anteckn:ar i Birgittasystrarnas gästhem, Vadstena. I:s beskrivn:ar rörande kyrkor mm i Östergötland, Småland, Uppland, Öland, Västmanland o Gästrikland o ett ms Några av Uplands kyrkl minnen 1896 samt en saml brev från I till H Hildebrand 1881—1906 o brev från I (även tidningsart om I o brev från K Ahlbrandt rörande I) i brevser 1, allt i ATA, VHAA. I:s anteckn:ar ur öländska kyrkböcker i Kalmar läns mus. Hans avbildn:ar av gravstenar i Vadstena klosterkyrka (1902) i Vadstena pastorsämb. Brev från I till C Sjöström i LUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Allmän öfversigt af Tjusts häraders kyrkliga minnen. Westervik 1895. 44 s. [Ur Westerviks veckoblad.] — St. Olafs-kirkerne i Sverige [anon] (St. Olaf. Katholsk tidende, aarg 10, 1898, Kristiania, s 243 f, 252 f, 267 f, 283 f, 342 f, 351 f, 360 f, 375 f, 384 f, 410).

Källor och litteratur

Källor o litt: B Berthelson, Elf (Fornv 1929); R Boström, E I (Sveriges kyrkor, Öland, I: 1, 1966, s 62); K Bäckgren, Brev från Waldemar Rudin till E I (KA 1945); dens, E I, fornforskare o Franciskussjäl (Fören gamla Vadstena, Småskriftserie 1959, nr 6), o där anf litt; H Lundgren, "Munk-Erik" (i Borgmästarens testamente o andra skildr:ar från boksal o sommaräng, 1944); A Rydström, E I. Hans lefnad o forskaregärning (dens, Boken om Tjust, 2, 2 uppl, 1921), s 158 ff; SMoK.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erik F Ihrfors, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14086, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnhild Boström), hämtad 2024-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14086
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erik F Ihrfors, urn:sbl:14086, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnhild Boström), hämtad 2024-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se