Jonas Filéen

Född:1745-01-17 – Ystads Sankt Petri församling, Skåne län
Död:1822-03-27 – Syd-Amerika (på plantagen Vreed en Hoop i Demerara, Brittiska Guayana)

Plantageägare


Band 16 (1964-1966), sida 18.

Meriter

2 Filéen, Jonas, f 17 jan 1745 i Ystad (S:t Petri), f 27 mars 1822 på plantagen Vreed en Hoop i Demerara, Brittiska Guayana, Sydamerika. Föräldrar: handlanden i Ystad Jöran Filenius o Maria Ernesta Brinck. Handelsbetjänt hos Alb Hansson Pripp i Landskrona omkr 1761–omkr 1769, vistades 1769 i Sthlm, reste över Göteborg till Amsterdam, utvandrade omkr 1770 till Demerara, ägare av kaffe- och sockerplantager där. – Ogift.

Biografi

Oaktat såväl otryckta som tryckta handlingar rörande den svenskfödde plantageägaren Jonas F i Demerara (eller Demerary, som namnet på F:s tid alltid skrevs) i Brittiska Guayana finnes i stort antal, är de faktiska uppgifterna om hans brokiga levnadsöden få och magra.

Demerara var vid F:s ankomst en holländsk koloni men ockuperades 1803 av brittiska styrkor och avstods 1814 till England. Om F:s tidiga öden här vet man föga. Det förefaller, som om det tagit rätt lång tid för honom att arbeta sig fram. Då han 1784 skrev sitt testamente, var hans förmögenhet icke så stor. Vid sin död 1822 räknades han emellertid till de rikaste i Demerara och ägde tre stora, välskötta socker- och kaffeplantager med 900 negerslavar samt stora tillgodohavanden i Liverpool, London och Holland.

Hur F förvärvade sin förmögenhet är osäkert, men allt tyder på, att han haft drag av hårdhänt äventyrare. Innan han själv blev plantageägare, förvaltade han de s k Lambertska plantagerna och hade senare nära beröring med den E H Huss (f 1802), som de Lambertska arvingarna sände ut till Guayana som sitt ombud i arvsfrågan, och som svek dem, aldrig redogjorde för sitt fögderi men väl stannade där ute och tycks ha blivit rik. F synes ha haft ingående affärer med Huss, vilket just inte bidrar till att inge förtroende för hans egen affärsmoral.

F förblev ogift men hade förbindelser med flera negerslavinnor, t ex Brandina, som han ihågkom i sitt testamente 1784 och Premié-re, som 1802 födde honom en son, vilken dog i London 1821. F besökte Sverige 1790–91.

Förgäves letade man vid F:s död efter något testamente av nyare datum – endast det gamla testamentet av 1 okt 1784 hittades. Med undantag för vissa smärre legat testamenterades förmögenheten till F:s mor – i själva verket hade hon 1784 redan varit död i fyra år. Därest hon var död, skulle syskonen ärva, men även dessa var döda utom brodern Paul E F, f d kanslist i kommerskollegium, som således blev universalarvinge.

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: under släktart nämnda arkivalier o tr rättegångshandlingar. – Post- o inrikes tidn 1822, 15/6, nr 137. – O Högberg, Lambertska milliarden (1918); A Paulin, Sv öden i Sydamerika (1951); B Schöldström, I kikaren (1890), s 10 ff; B Wedberg, Gabriel Poppius (1934), s 390–406; E Wiberg, Bröder o systrar i Sankt Knuts gille i Ystad (1939); N Östman, Lambertska arvet (1917).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jonas Filéen, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14118, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2021-04-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14118
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jonas Filéen, urn:sbl:14118, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2021-04-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se