Filip Knutsson

Död:1251

Tronpretendent


Band 16 (1964-1966), sida 23.

Meriter

Filip Knutsson, medeltida storman, d. 1251, son till konung Knut långe.

Biografi

F uppträdde efter Erik Erikssons död som tronkandidat, flydde efter Valdemars kungaval och besökte jämte Filip Petersson på sommaren 1251 kung Håkon Håkonsson i Trondheim; de sammanträffade här med en annan svensk tronpretendent Knut Magnusson. Alla tre tillhörde folkungapartiet. Då deras bön om bistånd mot Birger Jarl avslogs, for de till Tyskland och Vendland samt värvade där trupper, med vilka de återvände till Sverige. De besegrades vid Herrevadsbro av Birger och avrättades – enligt antydningar i källorna skall de ha blivit utsatta för svek. Utgången av upproret betydde en katastrof för folkungarna. I Islandsannalerna kallas F K 1251 junker och torde således ej ha varit gift.

Författare

Sture BolinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Erikskrönikan enl Cod Holm, D 2, ed R Pipping (SFSS 158, 1921); Hakonar saga . . ., ed G Vigfusson (Icelandic sagas, 2 1887); SRS 1 (1818), 3, ed G Annerstedt (1876). – S Bolin, Folkungarna (Sc 1935); Sten Carlsson, Folkungarna – en släktkonfederation (PHT 1953); B Hildebrand, Erikska ätten (bd 14), s 356–362; G M Kjellberg, Erik den heliges ättlingar o tronpretendenter bland dem (HT 1923); R Pipping, Kommentar till Erikskrönikan (SSLF 187, 1926); A Schück, Till den »Erikska ättens» hist (HT 1953).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Filip Knutsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14125, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sture Bolin), hämtad 2022-06-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14125
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Filip Knutsson, urn:sbl:14125, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sture Bolin), hämtad 2022-06-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se