Fineman, släktBand 16 (1964-1966), sida 35.

Biografi

Ursprungligen fransk släkt, som inkom till Sverige under 1600-talets förra del. Den förste påvisbare i Sverige bosatte släktmedlemmen är François Fineman (begr 7 kan 1665), som var i Louis De Geers tjänst i varje fall redan 1636. Han var från 1640-talet De Geers förtoendeman i Norrköping. I ett De Geers brev mars 1636 omtalas, att François F skulle resa till Holland för att hämta sina systrar och bröder. De anges (i uppteckningar hos familjen) ha varit barn av Godefroy de F från Sédan. Systrarana var a) Charlotte F, som kom att förestå De Geers hushåll i Sthlm till 1646, då hon gifte sig med Abraham Bex, också en av De Geers bokhållare; b) Marie F, som efterträdde Charlotte i henne befattning hos De Geer; c) Catherine F, g m Jean Quintin, bruksförvaltare på Finspång, på 1640-talet arrendator av Godegård; d) Elisabeth F, g 1636 m förvaltaren vid Leufsta bruk Louis de Geer de Brialmont; e) Susanne F, g m hplländaren Pierre Lambinon, som 1631–33 var bokhållare på Finspång.

Av bröderna var Louis F den äldste. Han var först inspektor vid Lerbäcks bruk (Ör) och arrenderade detta från 1647. F iståndsatte Esperuds kronomasugn, anlade Långstorps hammare (färdig 1646) och grundade bruksegendomen Skyllberg (se Waldén). Hans affärer försämrades emellertid och från 1649 är det tyst om honom; när han många år senare (1687) nämns, är det som gäldenär. Från Norrköping meddelades, att han överflyttat till Kurland och sades ha blivit hovråd där.

Den fortlevande släkten F härstammar från brodern François F. Denne synes ha dött i Norrköping och gifte sig andra gången med Kristina von Brobergen, dotter av handlanden där Henrik von Brobergen (Örnberg). I detta gifte hade Fr F bl a två döttrar, gifta von Schantz, och sonen Gottfrid F (dp 7 jan 1654 i Norrköping, d. 26 april 1699 i Visby), stadssyndicus i Visby 1683 (Hallgren), g m en gotländsk prästdotter Sofia Endislöf. Deras son Johannes F (f 1689, d. 1758 i Follingbo, Gotl) var löjtnant vid stånddragonerna på Gotland 1713–22 och blev 1722 ord lantmätare på Gotland. J F var gift först med prästdottern Magdalena Catharina Bachera, andra gången med Justina Margareta Friedenreich, dotter av en nyadlad generalauditör och lagman, som fick landshövdings avsked. I första giftet var tio barn, bl a sonen Jöran Johan F (1719–76) ämnessven i Vetenskapsakademien 1750, slutligen lantmätare i Älvsborgs län, och Didrik Wilhelm F (1737–1808), lantmäteridirektör i Finland. Lantmätare J J F:s son andre lantmätaren Johan Adam F (1756–1812) var fader till pedagogen och läroboksförfattaren Carl Olof F (F 1), som dog ogift.

Johannes F hade i sitt andra gifte sex barn därav bl a sönerna bruksdirektören Melchior F (1743–1812), bosatt i Västergötland, Carl Ludvig F (1745—1800), överdirektör i tullverket och Clas F (1748–99), sidenbandvävarmästare.

Släkten fortsatte med överdirektören C L F:s gren. Två av sönerna bildade släktgrenar, nämligen överinspektören vid tullverket Abraham F (1780—1838) och hattmakaren i Nystad, Finland, Jacob F (1787–1818).

Abraham F var fader till provinsialläkaren i Hudiksvall, med dr och kir mag Carl Ludvig F (1826–81), g m en dotter till svensk-norske v konsuln i Åbo Gustaf Wilhelm Säve. Av deras barn märkes meteorologen och industrimannen fil dr Carl Gottfrid F (F 2), chefen för Gotlands inf:reg, översten Ludvig Wilhelm F (1860–1938, ogift) samt läkaren med dr Gösta F (1866–1947).

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o. litt: Biographica, RA. – Louis De Geers brev o affärshandl 1614–1652 (HH 29, 1934). – G Anrep, 1:1 (1871), s 418; E W Dahlgren, Louis De Geer 1587–1652, 2 (1923); V Ekstrand, Sv landtmätare 1628–1900 (1896–1903); G J Hallgren, Gotländska släkter, 1 (1926); B Helmfrid, Norrköpings stads hist 1568–1719, 1 (1963); A Lewenhaupt, Karl XII:s off, 1 (1920—21); Sv släktkal, 12, 1938; Sveriges läkare-hist, 2: 1 (1873), s 238 f; B Waldén, Skyllberg, 1 (1947); Omberg, 13–14, 1905–08.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fineman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14133, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2023-06-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14133
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fineman, släkt, urn:sbl:14133, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2023-06-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se