Fischerström, släkt från MellangrevieBand 16 (1964-1966), sida 66.

Biografi

Fischerström, skånsk släkt från Mellangrevie, härstammar från Anders Poulsen Ryaeus (d trol 1683), kyrkoherde i Mellangrevie och Södra Åkarp (Malm) 1666, som var en förmögen man. Han var g m rektorsdottern från Malmö Birgitte Pedersdotter (d 1692), omgift med efterträdaren, kyrkoherden Paul Fischer (d 1702). Efter denne kallade sig Anders och Birgittes barn Fischerström. Av dessa blev den yngste sonen Johan F (f omkr 1678, d 1751), handlande och gästgivare i Ystad, stamfader för den senare släkten. I sitt andra gifte med styvsystern Karna Fischer hade han en son, den bekante ekonomiförfattaren Johan F (F 1). Handlanden J F hade i sitt första gifte med Nillena Opman sonen Anders F (1711–77), handlande i Karlshamn och brukspatron, vars son jordbrukspionjären häradshövdingen Petter Johan F (F 2) var fader till landskamreraren i Halland Nils Johan F (1788–1833).

Brukspatronen Anders F:s helbror sjömilitiekommissarien Nils F (1714–91) var g m Margaretha Charlotte Lillienanckar, tillhörande en känd familj av högre sjöofficerare. Deras son överstelöjtnanten vid flottan Johan F (1745–1808), som blev ekipagemästare där 1805, äktade Fredrica Amalia Tornquist, dotter av den framstående tygmästaren Jacob Tornquist och syster till den bekante marinhistorikern C G Tornquist. Johan F:s (d 1808) son var sjöofficeraren Nils Johan F (1781–1858). Denne blev fänrik vid flottan 1789, underlöjtnant 1803 och befordrades i juni 1809 till kapten efter att ha inlagt förtjänster, när de svenska trupperna skulle ut- och inskeppas vid Ratan. År 1828 var han som kommendörkapten av 1:a kl chef på fregatten Camillas medelhavsexpedition, blev 1832 stationsbefälhavare i Gbg och var till sist 1843–50 som konteramiral chef för örlogsstationen i Sthlm; han blev 1849 v amiral. N J F:s son kaptenlöjtnanten vid flottan Claes August F (1826–59) var fader till bl a pedagogen fröken Anna Carlotta F (1854–1914). Anna F, som 1882 grundade Fischerströmska skolan i Karlskrona, förestod denna till 1896, då den ombildades till Karlskrona h a läroverk för flickor, och fortsatte som dess föreståndarinna 1896–1909. Släkten fortlever på manssidan genom hennes farbror kommendören Nils Axel F:s (1828–92) släktgren.

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: J Bromé, Karlskrona stads hist, 3 (1930); Hj Börjeson, Biogr anteckn om örlogsflottans off 1700–1799 (1942); G Carlquist, Lunds stifts herdam, 2 (1948); V Hedberg o L Arosenius, Sv kvinnor från skilda verksamhetsområden (1914); L L v Horn, Biogr anteckningar. Off, som tjenat vid örlogsflottan åren 1825–1891, 3: 1–2 (1934); Sv släktkal, 12, 1938; Örnberg, 3, 1887.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fischerström, släkt från Mellangrevie, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14154, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2023-01-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14154
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fischerström, släkt från Mellangrevie, urn:sbl:14154, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2023-01-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se